• Unieraadsverkiezingen

  Lees hier wie er herkozen zijn bij de unieraadsverkiezingen.

  Lees verder
 • Goedgekeurde clubrecords januari en februari 2017

  Klik hier voor de goedgekeurde clubrecords van januari en februari. Zijn er op- of aanmerkingen, dan mailen naar dja.clubrecords@gmail.com

  Lees verder
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

  Klik hier om de notulen van de ALV 2017 te bekijken.

  Lees verder
 • Uitslagen DJA leden maart

  Klik hier voor de uitslagen van DJA leden van maart 2017

  Lees verder

In het zonnetje

Klik hier voor alle ereleden.

Klik hier voor alle clubrecords.

Klik hier voor alle leden van verdienste.