Bestuursmededeling, 15-04-2015

Terug naar overzicht..

Dag allemaal,

Zoals in de Algemene Ledenvergadering in februari besproken willen we jullie wat meer informeren over nieuwtjes en zaken die spelen aan de bestuurstafel.

Helaas zijn we dit jaar met onze genomineerde atleten van DJA bij het Zundertse sportgala niet in de prijzen gevallen. De foto’s van de avond staan op de site.

Het goede nieuws was op de ledenvergadering dat we geen contributieverhoging gaan doorvoeren. Mede door de complexiteit en de kosten die het nieuwe IBAN-systeem met zich meeneemt, gaan we de contributie in plaats van 2x per jaar nu 1 keer per jaar innen.

We zijn nog altijd op zoek naar mensen die wat voor de vereniging willen doen. Als jij, je ouder, je oom of tante of een bekende iets voor de club zou willen doen is men altijd welkom! Juryleden, commissieleden, kantinedames, hulp bij sponsoring of administratie u bent meer dan welkom te helpen! Functies waar we mee bezig zijn die belangrijk zijn om snel te vullen zijn vooral jeugd- en seniorentrainers, hulp bij de Wedstrijdorganisatie, hulp bij sponsoring en hulp in de kantine.

Karin van den Broek heeft zich gemeld als Vertrouwens Contact Persoon (VCP) voor de vereniging. Daar zijn we heel blij mee. Voor vertrouwelijke problemen rond personen of situaties binnen DJA waar u niet bij trainer of bestuur terecht wilt, kunt u contact met Karin opnemen. 

Haar contactgegevens staan op deze website: http://www.dja-zundert.nl/infoalgemeen.html

In het verlengde van deze functie zijn we als bestuur aan het kijken of we voor bepaalde vrijwilligersfuncties binnen de club een Verklaring omtrent Gedrag (een VOG) willen gaan invoeren. Natuurlijk zal deze gratis zijn voor de vrijwilligers.

Dat was het weer even, bel of mail gerust bij vragen!

Het bestuur,

Anouk, Erik, Wesley, Jeanne, Niels