Van de bestuurstafel

Terug naar overzicht..

Hoi allemaal,

Welkom op onze nieuwe website!

De oude site was ook prachtig maar als het goed is, is deze website meer up-to-date, gemakkelijker te beheren en beter geïntegreerd met de sociale media.  Alle informatie van de oude site staat er nog steeds op!

Onze hartelijke dank gaat uit naar Renée Vroedsteijn voor haar hulp bij het maken van de nieuwe website! Goed gedaan!! Cilia en Wesley ook bedankt voor al jullie hulp hierbij!

Wij als bestuur zijn er dan wel blij mee, maar mocht u iets missen of ergens ontevreden over zijn, laat het mij s.v.p. weten.

Naast de nieuwe website hebben we inmiddels ook WiFi op de locatie. Het WiFi-password veranderd af en toe en is te vinden op bordjes in de kantine.

Zoals je gezien hebt blijven we op zoek naar enthousiaste jeugdtrainers van binnen of buiten DJA. Heb je animo om te helpen onze jonge atleten te begeleiden laat ons s.v.p. weten. Hetzelfde geldt ook nog steeds voor de kantine. Zin om mee te draaien in de kantineploeg? Ik hoor het graag!

We zijn samen met de gemeente bezig met een herkeuring van onze baan. In de herfstvakantie wordt de baan herkeurd. We houden jullie op de hoogte van de uitkomst.

Mochten jullie afval zien op de accommodatie en je bent in de gelegenheid, pak het even op en gooi het in de vuilnisbakken. We hebben ook de Moer gevraagd na het voetballen nog even een rondje te doen op onze accommodatie om het zo schoon mogelijk te houden.

We gaan ook weer een jurycursus doen! Waarschijnlijk begin 2016. Als je zin hebt om mee te doen en ook jurylid voor DJA te worden: stuur me een bericht!

Een belangrijk volgende punt waar we als bestuur mee willen starten is het inrichten van een nieuwe sponsoringcommissie. Zoals je op de nieuwe website kunt zien, brengen we onze sponsoren meer voor het voetlicht. We willen daarnaast kijken wat we verder via activiteiten, via borden op de accommodatie en via sociale media, nog meer kunnen doen. Ik zal hier een e-mail over sturen naar alle leden waar we een e-mailadres van hebben. Mocht je interesse hebben hoor ik het graag.

De club groeit. We hebben mooie prestatie binnen alle categorieën. We hebben een hele leuke recreatieve groep, de wandeltochten zijn elke keer een geweldig succes, er begint weer een nieuwe opstapgroep, onze vrijdagploeg doet prachtig werk! Allemaal heel positief!

Bedankt allemaal voor jullie betrokkenheid bij de club!

Groetjes,

Namens het bestuur,

Niels

voorzitter@dja-zundert.nl