1962

Terug naar overzicht | Volgende..

In de jaren vijftig waren enkele Zundertenaren lid van de atletiek club DJA (inderdaad de Jonge Athleet) maar dan uit Princenhage.
Zundert had in die tijd geen ”eigen” atletiek club.
DJA Princenhage was in feite een atletiek vereniging voor de jongens uit de omliggende dorpen van Breda.
Een prominent lid was Jan Adriaensen uit Rijsbergen. Hij was een top atleet op de cross en lange afstand.
Naast hem waren ook lid Gerrit Hoekman, Jan van Gaal, Wim Bastianen en Jac Donkers.

Bij de toen al bestaande vereniging Sprint “pasten” die jongens niet in de stadse vereniging.
In 1957 kwam een einde aan het bestaan van DJA (Princenhage) door een terugval in het aantal leden
die voor alle kosten moesten opdraaien (herhaalt de geschiedenis zich?).

Op initiatief van Jan van Gaal werd er op 15 juni 1962 in café De Hoek een oprichtings vergadering gehouden
voor een Zundertse atletiek vereniging.
Het voorlopige bestuur werd gevormd door: Jan Gaal vz Jos van Aert secr. Louis de Bruyn penn. Leden Wim Herijgers, Cees Vissers en Guust van Hassel.
De naam was snel gevonden men nam “gewoon” de naam uit Princenhage over. DJA Zundert was geboren.
De contributie werd vastgesteld op 1,50 gulden voor 19 jaar en ouder. Voor de jongeren en militairen 1 gulden.
De training zou plaats vinden op zondag morgen met als trainer Jan van Gaal voor sprint- en technische nummers, Jan Adriaansen voor de lange afstand.

Op 24 augustus 1962 werd de eerste algemene leden vergadering gehouden.
Het was in die tijd gebruikelijk om de opening en de sluiting van vergadering te doen met een Christelijke groet.
De vergadering koos het volgende bestuur, waarbij tevens werd bepaalt dat de vergadering de voorzitter kiest,
de overige functies werden onderling binnen de gekozenen verdeeld.
Voorzitter Piet Hamel, Penningmeester Louis de Bruijn, Secretaris Jos van Aert en leden Jan Adriaensen en Cees Vissers.
De thuishaven werd Sportpark De Wildert, met als atletiekbaan een sintelbaan aangelegd tussen twee voetbalvelden.
Het aantal leden bedroeg 34 (senioren) en de eerste jeugdleden, de broers Peter en Gerard Donkers.
Aan materiaal was beschikbaar enkele kogels, een discus (meegenomen uit Princenhage) en een aantal speren.
Polsstokhoog springen gebeurde als volgt: De gemeente bracht een vrachtwagen met zand dat werd weggekieperd.
Hierboven werd een touw gehangen en de eerste polsstok was een steigerpijp.

Op 1-11-1962 werd DJA geregistreerd bij de KNAU met als oprichtingsdatum 12-06-1962.
De leden konden nu aan wedstrijden meedoen. De Warande loop te Tilburg was de eerste wedstrijd na de registratie,
daaraan werd o.a. Cees Vissers 5e Janus Hereijgers 23e en Karel van de Wouw 28e aan deelgenomen. Zij zijn nog steeds lid van DJA.