1963

Vorige.. | Volgende..

Op 18 januari werd in Cafe Den Hoek de jaarvergadering gehouden. Met een christelijke groet werd de vergadering geopend.
Het bestuur was t.o.v. 1962 ongewijzigd. De voorzitter vroeg de secretaris het jaarverslag kort en bondig te houden
zodat na de vergadering nog tijd overbleef om een kaartavond te houden. Ter plaatse werd de begroting voor 1963 behandeld
die meteen door de vergadering werd goed gekeurd. Ook de eerste kascontrolecommissie zag het levenslicht.
Frans Vissers, Janus Hereijgers en Cees Wouters boden zich aan om daar zitting in te nemen.

Op voorstel van Jan van Gaal werd besloten om een DJA embleem te laten maken, kosten 0,60 cent per stuk.
Deze komen voor rekening van de leden. Wim Hereijgers stelde de vraag of DJA geen subsidie van de gemeente zou kunnen krijgen.
Dat bleek het geval tot een bedrag van 30 gulden. Toch werd deze niet gevraagd omdat men deze aanvraag wil reserveren
voor het geval de club voor hoge kosten werd geplaatst.

Jos Havermans, eigenaar van het café, wierp zich op als sponsor door jaarlijks een bedrag van 50 gulden ter beschikking te stellen.

Op 1 januari werd het lidmaatschap van de NKS (Nederlandse katholieke sportfederatie) aangevraagd. Ook werd voorgesteld om een mededelingen blad te gaan maken.

Op 15 september werd het eerste clubkampioenschap gehouden,
deze bestond uit een 5 kamp met de nummers 100 m, 1500 m, hoogspringen, verspringen en kogelstoten, Cees de Koning mocht zich de eerste clubkampioen noemen.
Bij de jeugd was junior Adrie de Koning spekkoper.

Op de bestuursvergadering van 25 april stelde voorzitter Piet Hamel zijn functie ter beschikking
omdat hij per 1 mei tot burgemeester van Standerbuiten benoemd was.

Jan de Bruyn was de gedachte vervanger, tot de ALV werd Jan van Gaal waarnemend voorzitter.
Op de ALV van 19 november werd Jan de Bruyn inderdaad tot voorzitter gekozen.
Een voorstel tot de instelling van een wedstrijdsecretaris werd gehonoreerd in de persoon van Jan Schrauwen.
In die tijd waren er al crossen die een groot aantal deelnemers trokken de grootste was Le Soir in Brussel.
Als voorbeeld in de categorie scholieren werd Adrie de Koning 121 ste en Peter Donkers 609.
Bij de junioren werd Jan van Aert 287 ste. Bij de senioren was de opkomst erg groot te noemen
als we zien dat Frans Franken 1882 ste werd, in dat veld werd Cees Visser als beste DJAér 197 ste.
Kennelijk waren deze uitslagen toch reden om een oproep te doen tot het meer bijwonen van trainingen.Terug naar overzicht