1964

Vorige.. | Volgende..

Op 19 januari werd, zoals tot nu het geval, in Café Den Hoek de jaarvergadering gehouden.
Cees Vissers trad hier, bij afwezigheid van de penningmeester, als zijn vervanger op.
Hij kreeg bij de behandeling van de begroting de vraag van Karel van de Wouw of de huur van het sportpark inderdaad 100 gulden bedroeg.
Het antwoord was bevestigend met de toevoeging dat het inclusief de verlichting op de trainingsavond was.
Jan Schrauwen informeert of het niet mogelijk is om subsidie van de gemeente te krijgen. Dat was inderdaad nog niet mogelijk.

Jan de Bruyn die al genoemd werd toen Piet Hamel zich als voorzitter moest terug trekken werd nu door de ALV gekozen als voorzitter.
Aftredend lid Jan Adriaensen werd niet herkozen maar vervangen door Janus Hereijgers.
Voor de kascontrole commissie waren ditmaal Frans Vissers, Jan Adriaensen en Cees Wouters de uitverkorenen.
Om extra gelden te verwerven voor de club werd besloten om per lid 2 donateurs te werven, deze donateurs konden zelf bepalen hoe hoog hun bijdrage zou zijn.

De vergadering stelde ook voor om een rikavond en een bal-avond te houden die beide zouden plaatsvinden bij café Havermans.
Op 30 april werd vanuit café Havermans een nationale cross gehouden. Met 130 deelnemers en nog eens 45 junioren was de opkomst boven verwachting.

Start en finish bij café Havermans terwijl Eldert en Vagevuurstraat deel uitmaakten van het parcours.
De culturele dag werd door de slechte weersomstandigheden afgelast maar het clubkampioenschap ging wel door.
Bij de senioren werd C. de Koning eerste en zijn broer Adrie werd dat bij de junioren.
In dit jaar, 1964, werd door de atleten veel aan externe wedstrijden meegedaan.

De behaalde resultaten op zowel technische nummers als de loopnummers toonden een voortuitgang ten opzichte van het jaar daarvoor.
Om een idee te geven de volgende resultaten:
Adrie de Koning 1500m in 4.45 min. Cees Vissers 3000m in 9.13 min. Jan Schrauwen verspringen 5.10 meter en de 100m in 12.4 sec.
Men zag de vooruitgang mede gevormd worden door het volgen van de trainingen. Men nam zich voor om in 1965 het trainingsniveau omhoog te krikken.Terug naar overzicht