1965

Vorige.. | Volgende..

Helaas moeten we constateren dat 1965 tot de jaren zeventig het laatste jaar is,
waarvan de notulen van de ALV ter beschikking staan. Deze ALV vond, als tot nu toe gebruikelijk,
plaats in café “Den Hoek”. Het is voor het eerst dat deze zo genoemd wordt, tot dan sprak men altijd van café Havermans.

Op bestuurlijk niveau stelde L. de Bruin zich voor een volgende termijn als penningmeester beschikbaar en werd aldus gekozen.
Jos van Aert trad af en was niet meer herkiesbaar. Men vond het tijd dat een vrouwelijk bestuurslid gekozen moest worden.
In Chr. Bastiaansen vond men deze.

C. Wouters deed verslag als lid van de kascontrolecommissie en stelde dat “ieder puntje precies klopte”.
Ook op de kas en de boeken van de penningmeester was niets aan te merken.
De nieuwe kascontrolecommissie bestond uit Jos van Aert, Cees Hereijgers en Jan Adriaansen.
Men stelde voor om in 1965 een loterij, een rikconcours en een veldloop te organiseren.

In de rondvraag was J. Borst de leidende figuur en stelde dat de recordlijsten verbetering behoefden en dat men moest nadenken
of de uitgifte van een clubblad niet mogelijk zou zijn en bekijken of DJA zich niet kan aansluiten bij de WBAC (West Brabantse Atletiek Commissie).
Het voordeel zou zijn: meer wedstrijden en minder reiskosten voor de deelnemers. Men vroeg ook naar deelname aan de competitie.
Cees Vissers stelde dat deze aan verandering onderhevig is en dat, zodra dat is opgelost, daaraan meegedaan zou kunnen worden.
Mej Roovers vroeg of er ook een wedstrijd voor dames kan worden georganiseerd.
Daarna werd de vergadering gesloten en ging men zich “te buiten” aan het eten van worstenbrood.
Kennelijk werd dat in wedstrijdverband gedaan want de notulen spreken van een top drie
met Frans Vissers als topper met 13 stuksen A. de Koning en C. Wouters ex equo 2e met 12 stuks.
De partners van de leden waren op de ALV aanwezig, maar mochten zich mondeling niet uiten.
Nu was de mogelijkheid daar en daar werd door de dames gretig gebruik van gemaakt.
In 1964 werd de oproep gedaan om meer trainingsarbeid te leveren om de prestaties te doen stijgen.
Als je dan het volgende trainerscorps bekijkt dan zou dat toch mogelijk moeten zijn:
C.Vissers, G.Hoekman, J.van Aert, A.van Aert, J.van Trijp, Wil Uythoven, Jan Schrauwen, J.v.Gaal, J.Bruin, J.Maanders.

Op een leden aantal van 30 tot 35 kan men met recht spreken van een luxe situatie.
Helaas is niet vastgelegd wat de persoonlijke resultaten waren in 1965.
Terug naar overzicht