1968

Vorige.. | Volgende..

DJA was alweer toe aan haar derde voorzitter in zes jaar tijd. Cees Vissers was de durfal.
Na de dip in 1967 trok het aantal leden nu weer aan. Naast dit feit kon men nog twee historische gebeurtenissen noteren.
Per mei kreeg DJA subsidie op haar trainingskosten van de gemeente. Het tweede feit was dat het eerste clubblad het levenslicht zag.
Het bestond uit een blanco kartonnen omslag met daarin 4 x A5 jes op doorslag carbonpapier.
Men was in staat om dit blad 7 maal in dat jaar te laten verschijnen.

De inhoudelijke hoofdpunten zal een zekere herkenning op leveren namelijk:

  • Openingswoord van de voorzitter
  • Wedstrijdprogramma
  • Uitslagen
  • “D.J.A.”- tjes
  • Trainer aan het woord.
Niet verassend is dat de voorzitter in zijn voorwoord blij was met het verschijnen van het blad,
daarbij de hoop uit sprekend dat deze mag uitgroeien naar een volwaardig blad en dat de leden voor voldoende kopij zullen zorgen.
Uit het wedstrijd programma ziet men dat de atletiek een sport van traditie is,
immers in het voorjaar stonden de crossen gepland die in de zomer plaatsmaakten voor baanwedstrijden,
in de herfst schakelde men over op de wegwedstrijden die dan in de winter weer overgingen in crossen.
Verder beperkte men zich niet tot de regio maar ook wedstrijden in België en buiten de provincie stonden vermeld.
Ook bij de uitslagen komt een bekend fenomeen tevoorschijn namelijk veel meer jeugd- dan senioren uitslagen.

Bij D.J.A. tjes werd een voorval beschreven, dat “iemand” in zijn ijver om tijdig bij de cross te komen zijn trainingspak bij een hindernis scheurde.
Boze tongen beweerden dat hij de scheur opliep omdat hij achterna werd gezeten door een eend, daarbij was de eend toch sneller.

De trainer geeft een uitleg over de klasse indeling. Daaruit valt op te maken dat de klassenindeling begint bij D junioren met een leeftijd van 12 of 13 jaar.
Zoals een trainer betaamt doet hij in alle edities een oproep tot meer volgen van trainingen en het leveren van arbeid daarin.

In tegenstelling tot 1967 werd nu als clubkampioenschap voor junioren een 5-kamp gehouden,
voor de senioren bleef de tienkamp gehandhaafd met als kampioen A. Boumans.
Wat opviel in de uitslag was, dat geen van de deelnemers zich waagde aan de polsstokhoog sprong.
Ook speerwerpen werd niet door een ieder uitgevoerd, toch maakten beide onderdelen uit van de tienkamp.
De winnaar, sloeg beide onderdelen over maar desondanks wist hij een punten aantal van 2992 te verzamelen.
Vermeldenswaard is, dat men naar bepaalde wedstrijden gezamenlijk met een bus reisde, waarbij de club bijdroeg in de reiskosten.

Tot slot eindigde men dat jaar met de scholierencross op tweede Kerstdag.
Met een begroting die 1717 bedroeg werd het jaar afgeslotenTerug naar overzicht