1970

Vorige.. | Volgende..

Over het jaar 1970 is nauwelijks iets terug te vinden.
Daarom dit keer geen uitslagen of unieke feiten maar een algemene opsomming van bestuurlijke wetenswaardigheden.

Het bestuur bleef in tact met Cees Vissers nog steeds als voorzitter.
De contributie varieerde van 1 gulden voor de jongsten tot 2,50 gulden voor de senioren per maand. De bijdrage aan de KNAU was respectievelijk 6,50 en 9 gulden.
De afdracht aan de NKS kwam daar nog bij, deze was 1 gulden per lid. De verplichte sportkeuring was ook nog een kostenpost,
want DJA nam de helft van kosten zijnde 3 gulden voor haar rekening.

Het leden bestand was iets toegenomen tot 40 leden, verdeeld over 15 senior mannen,
1 vrouw, 15 junioren jongens, 4 meisjes en 5 pupillen.
De vaste wedstrijden stonden ook weer op de kalender, vermeldenswaard is nog dat de cross op 20 december nog 200 deelnemers trok,
terwijl de Kerstcross door strenge vorst slechts 60 deelnemers telde.

Wat ook vernieuwend in tijd was dat de 5 kamp clubkampioenschap voor de jeugd in augustus werd gehouden en de 10 kamp voor senioren in december.
Beide evenementen verdeeld over 2 dagen.

Tot slot stelde men de begroting op 2165 gulden.Terug naar overzicht