1976

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

We beginnen deze terugblik met de constatering dat het bestuur uit de volgende personen bestaat:
Jan Schrauwen (vz), J. Kimmel (penningmeester en interimvoorz., Schrauwen gestopt, gaat verhuizen in 1976), A.I.M. Hereijgers (secr),
leden: J. Hereijgers, J. van Aert, G. Hoekman, C.Vissers, A. Michielsen (ipv L. Kuypers) en A. Hombergen-Rens.
Het blijkt dat men toch weer tijdig het aantal bestuursleden op peil weet te houden want vacatures worden bijna opvolgend ingevuld.
Het bestuur vergaderde altijd op de derde dinsdag van de maand bij een van de bestuursleden thuis.
Het aantal leden groeide naar 64 atleten en 50 trimmers.
Cees Vissers werd wederom sportman van het jaar. Jac Ooms werd clubkampioen door bij de 10 kamp de meeste punten te behalen.

Trainingen

In het trainerscorps zijn ook een aantal wijzigingen zichtbaar,
we zien Jef Maanders, Cees Vissers, Johan en Annie van Aert, Gerrit Hoekman, J. de Bruijn (van VV Zundert).
Eind 1976 komt W. van Uythoven erbij. Deze laatste als vervanger van Jef Maanders,
waarmee het bestuur een verschil van inzicht in de trainingsopbouw had.
Bij het sollicitatiegesprek waren aanwezig: J. Schrauwen (vz), A. Hereijgers (secr), J. van Aert (trimleider), J. Hereijgers (bestuurslid).
Er is ook afscheid genomen van José van Trijp die het huwelijksbootje in ging.

Men vond ook nog 3 leden bereid om deel te nemen aan cursussen voor trainer.

We zien ook een diversietijd van trainingslocaties in dit jaar genoemd nl.:
wedstrijdatleten op de woensdagavond en zondagochtend op het sportpark de Wildert of gymzaal Turnstraat.

Trimmers op zondag (Krogtenweg), maandagavond (LHNO-school), dinsdagochtend (Krogtenweg) en donderdagavond (RBT-veiling)
en ook nog gymnastieklokaal Turnstraat op maandag- en woensdagavond.

Trim club

De trim club vierde in maart 1976 haar 5-jarig bestaan. Op kosten van DJA werd er gebowld in Roosendaal.
Dit uitje beviel zo goed dat men dit ook het volgende jaar wilde doen en dat gecombineerd met het carnavalsbal.
DJA zal in 1977 haar 15 jarig bestaan vieren, ter bekostiging daarvan werd een Kerstkaartenactie gehouden.
De trim club was zeer actief want ook de volgende evenementen werden door hen georganiseerd:
oriëntatietocht, een lentetocht met 125 deelnemers en dan het hoogtepunt (voor de vierde keer) de vierdaagse op 2, 3, 4 en 5 augustus met 600 deelnemers.
Men vertrok vanaf het sportpark voor de afstanden: 5-10-15 km.

Jeugd

Voor de jeugd werd een jeugdmiddag georganiseerd, die een aantal leuke spellen bevatte.
Het was niet alleen feesten voor hen maar ter bekostiging van de viering van 15 jarig bestaan van DJA werd de jeugd aan het werk gezet.
Zij probeerden 500 sets kerstkaarten te verkopen voor 2 gulden per set, waarvan 0,25 gulden voor de verkoper.

Op initiatief van Jan Hereijgers kwam men tot oprichting van een jeugdcommissie.
Deze bestond uit voorzitter Jan Hereijgers (ook namens het bestuur) en verder uit elke jeugdcategorie iemand:
Saskia Hoekman, Toos van Opdorp, Hans Gommers, Elvina Monden, Kees van Aert, Martin Radder (wordt later: Eric Snoek en Jac van Tichelt),
Edoo van Aert en Corina Monden.

Ronny Schijfs werd door het meest behaalde aantal punten atleet van het jaar.
Naast deze commissie ontstond ook de commissie nevenactiviteiten, de bezetting hiervan staat niet op schrift.

Recordcommissie

Vervolgens werd ingesteld een record commissie die bestond uit J. Hereijgers, J. van Aert en G. Hoekman.
Zij ontwierpen een formulier waarop “naar eer en geweten” de prestaties konden worden genoteerd.
Men verlangde wel een ondertekening van een begeleider of jurylid.
Bijzonder is toch wel dat de toen gevestigde records nu nog steeds in de boeken staan.

Hier die records t/m 1976 gevestigd en tot nu niet verbetert:
Oudste record bij de senioren Jac van Aert op de 5000 meter 15.000.6 min (1969)
Bij de C junioren Ron Schijfs op de 100 meter 12.3 sec en speerwerpen 600gr 38.00 (in 1975).
Bij de D junioren de 4x 80 meter in 47.0 sec met André Frijters, Peter Frijters, Jaco Hoekman en Cees van Aert.
In deze categorie sprong André Frijters ook nog 5.05 meter ver (in 1976),
later zullen de nog bestaande records gevestigd in de daarop volgende jaren aan bod komen.

Atleten

De atleten hadden de reguliere kalender en de deelname aan die wedstrijden lag op ongeveer 35%.
Aan wedstrijden buiten de DJA namen in totaal over het jaar 60 atleten mee.
Nieuw was wel de sponsoring door Wim van Oosterhout, die 10 atleten een trainingspak in DJA kleuren bezorgde.
Deze trainingspakken werden wel eigendom van DJA
De nieuwe opzet van het clubcross kampioenschap werd gerealiseerd met een deelname van 2 pupillen,
30 junioren en slechts 8 senioren was men voor de laatste categorie zeker niet tevreden.
Een seniorteam nam deel aan de competitie 4e klas KNAU met wedstrijden in Venlo, Tilburg en Valkenswaard.

Het gezegde dat de geschiedenis zich herhaald wordt bevestigd door de oproep om vooral toch de clubkleding bij wedstrijden te dragen.

Clubblad

De zo gewenste vermeerdering van het aantal clubbladen per jaar kreeg in dit jaar zijn beslag.
O.l.v. de redactie A. (Janus) Hereijgers, A. (Toine) Brok en A. (Anneke) Hombergen werd een aantal van 6 stuks gerealiseerd.
Een aanschaf van een typemachine die geschikt is voor stencils was een must. Inhoudelijk is t.o.v. 40 jaar later qua artikelen heel weinig veranderd.
De uitslagen werden een belangrijk onderdeel van de inhoud.

Financiën

Tot slot nog een financiële vergelijking:

In 1970 varieerde de contributie van 12 gulden tot 30 gulden per jaar nu in 1976 is deze Jun. A+Sen.:
fl. 66,-- p.jr. BC Jun.: fl. 54,-- p.jr .D-Jun.: fl. 42,-- p.jr. Pupillen: fl. 36,-- p.jr.
Trimmers: fl. 48,-- p.jr.
Begroting: fl. 15.050,-- in 1970 nog 2165 guldenTerug naar overzicht