1977

Vorige.. | Volgende..

We schreven in de terugblik van vorig jaar dat het zoeken naar bestuursleden geen probleem zou zijn.
Nu echter zien we dat na het aftreden van de voorzitter Jan Schrauwen er geen vervanger beschikbaar is. J.C. Kimmel, de penningmeester,
was bereid deze functie voor maximaal een jaar erbij te doen. Na J. Schrauwen trad ook J. Hereijgers af.
Beiden hebben 15 jaar in het bestuur gezeten. Kimmel krijgt hulp van Anton van Dorst, deze gaat de contributie administratie beheren.
Ook werd er overgegaan naar halfjaarlijkse betalingen. J. Hereijgers gaat A. Hereijgers (secretaris) helpen door de financiële administratie over te nemen.
Verdere leden blijven: Cees Vissers, Gerrit Hoekman, mevr. Hombergen-Rens en A. Michielsen (nieuw bestuurslid). Tenslotte: Jan Schrauwen,
deze wordt lid van de kascommissie en lid TC (verhuist in 1978 naar Oosterhout). De eerste ERELEDEN waren: Jan de Bruin en Louis de Bruyn.

Maar 1977 blijft toch het jaar dat DJA 15 jaar bestond en dat de aanbesteding van een nieuwe atletiekbaan aan de Klein Zundertseweg een feit werd.
Ook werden nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement bij de Notaris gedeponeerd. De Kerstkaartenactie was een succes en men kon daarmee
de kosten van de viering van een aantal evenementen in dat kader bekostigen.
We zien dan dat o.a. een bingo + bowlingmiddag + Disco-Marlo-avond + filmmiddag jeugd wordt gehouden.
Op atletiek gebied was toch de 1e wedstrijd over 10 Engelse Mijlen het hoogte punt van de viering.
Met ook nog daaraan gekoppeld een 10 km prestatieloop. De start was bij het sportpark de Akkermolen omdat daar kleedruimten ter beschikking waren.
Parcours: Akkermolenweg, Bredaseweg, Stuivezandseweg – keren – Bredaseweg, WP, Akkermolenweg.
Deelname: 59 Senioren, 23 Vet.1, 9 Vet.2, 2 dames (+ Engelse deelname)

Het aantal leden groeide dit jaar vrij spectaculair: 64 atletiekà84 50 triml.à134 Totaal 218 leden.

Trainingen

Wil van Uythoven (Sen.+AB-Jun en C-Jun.+B-meisjes),
Cees Vissers, Gerrit Hoekman (Pup. en D-Jun), Jan Hereijgers, Johan (CD-meisjes) en Annie van Aert (Pupillen). Jan Schrauwen geeft ook wel training.
Jan Hereijgers, Johan , Cees en Gerrit slaagden voor trainerscursus.
De trainingen waren als volgt gelokaliseerd in tijd en plaats:
Zondagochtend 9 uur W.van Uythoven, andere groepen 9.30 uur.
Gymnastieklokaal Turnstraat op maandag- en woensdagavond.
Trimmers trainden bij de LHNO huishoudschool Reigerstraat.
M.i.v. 01.11.1977: Gymnastieklokaal RK Huishoudschool van de NCB, Eerwaarde zr. Consulatrix,
Maandagavond 19-21 uur voor recreanten (35 leden) van Johan van Aert.
De trimmers trainden op zondag vanaf de Wildert naar het bos. Johan van Aert werd geassisteerd door A. Michielsen of R. Talboom.
Op donderdag werd nog steeds de RBT veilig gebruikt.
Jeugd in gymzaal Turnstraat.

Trimclub

De trim commissie formeel tot stand gekomen in 1976 bestond in 1977 uit:
De dames F. Hereijgers, C. Konings, A. Hombergen, A. van Aert, R.van Beek, Jeanette Domen en de heren J. van Aert, A. Michielsen en F. van Dijk.
De vaste evenementen waren de lentetocht, herfstwandeling, speelmiddag en bingo avond.
Uiteraard waren zij ook actief bij het zo succesvolle vierdaagse gebeuren. Dit jaar nog uitgebreid met een discoavond.

Jeugd

In het kader van Sport Real een herfstloop voor schoolgaande jeugd. Krogtenweg bij Trimkuil.
20 oktober scholencross op sportpark “De Wildert”, ipv voorheen kerstloop.
Zaterdag 15 januari: jaarlijkse jeugdmiddag Den Hoek met worstenbrood.

Atleten

De wens om meer commissies samen te stellen kreeg gestalte in de oprichting van de TC (Technische Commissie).
Deze startte na de jaarvergadering met: J. Boomaars, J. Ooms, J. Schrauwen, G. Hoekman en A. Hereijgers.
In september kwamen daarbij: L.de Hoon en Wil van Uithoven.
Een herenteam bestaande uit: Jac Ooms, L. de Hoon, J. Hereijgers, Cees Vissers, G. Hoekman, F. de Hoon en J. Schrauwen nam deel aan
de competitie 3e klas en werd daar 7e van de 17 ploegen.
Ronald Vreysen en Ron Schijfs kregen een uitnodiging om deel te nemen aan een internationale wedstrijd met deelnemers uit Duitsland, België en Frankrijk.
Ronald werd 9e op de 1000 meter en Ron 3e op de hinkstapsprong respectievelijk 2.40.5 min en 13.24 meter.
We zien in dit jaar de nu nog actief zijnde Nancy Roovers, Ans Frijters (Schellekens) en Ina Frijters(Gommers) in de uitslagen voorkomen.
Intern waren er weer drie crossen, allen gehouden bij de Trimkuil in Trimbos.
Extern was Crossen van Le Soir in Brussel, waar DJA een vaste jaarlijkse uitgangsdag van maakte. Het was een populaire wedstrijd,
een zogenaamde volkscross met 4500 deelnemers.
Ook werden nog steeds uurlopen georganiseerd op de wielerbaan “Wildert”. Een bezigheid waar Cees Vissers en Louis de Hoon geen genoeg van kregen.
Cees liep bij Thor een afstand van 17783 meter.
Louis de Hoon werd sportman van het jaar, we zullen zien dat 1978 HET jaar van hem werd.

Recordcommissie

De recordcommissie behandelde 59 aanvragen. Van die aanvragen werden de volgende goedgekeurd en zijn tot heden nog niet verbeterd.
Categorie: B junioren Ron Schijfs 100m in 11.6 sec, verspringen 6.31 meter, hinkstapspringen 13.69 meter, speerwerpen 400gr 42.08 meter.
Ronald Vreijsen 1000, 1500, 3000 meter en 1500 meter met hindernis in respectievelijk 2.46.8, 4.15.8, 9.47.3 en 4.41.4 min.
Voor het eerst dit jaar werden ook recordlijsten voor vrouwen en meisjes opgetekend.

Clubblad

Een vaste regelmaat was nog niet gerealiseerd, maar het aantal exemplaren was wel vermeerderd.
Daarnaast werden ook via het Zunderts weekblad, De Stem en de Gazet, DJA informatie bekend gesteld.
Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan werd een herinnerings- boekje uitgegeven, 18 pagina´s waarvan 5 met tekst (3 tekst, 2 clubrecordlijsten)
en 13 met advertenties. Dit boekje werd huis aan huis verspreid.

Financiën

Nieuw Vorig jaar
Jun.A+Sen.:fl.78,-- fl. 66,--
BC-Jun.:fl. 66,-- fl. 54,--
D-Jun. fl.54,-- fl. 42
Pupillen: fl. 48,-- fl. 36
Trimmers: fl.60,-- fl. 48

Begroting fl.20.000,--Terug naar overzicht