1979

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

In 1979 kwam een nieuwe wet verenigingsrecht tot stand. Dat had tot gevolg dat de statuten moesten worden aangepast.
Op de algemene ledenvergadering waren niet genoeg leden aanwezig om dat te realiseren. Er moest een extra vergadering worden uitgeschreven.

Het volgende bestuur was toen in functie: Voorz. J. Kimmel, secretaris/penningmeester A. Hereijgers, leden:
G. Hoekman (WBAC+publikatie Weekblad), C. Vissers, A. Rens, J. van Aert en A. Michielsen.
Controle administrateur.: dhr. A.v. Dorst, wedstrijdsecretaris J. Boomaars, financiële administratie J. Hereijgers.
Kascommissie: J. Schrauwen en C. Zwaard en mevr. R. Michielsen-Dictus.

Jan Hereijgers deed het voorstel om het clubblad te bekostigen uit de opbrengsten van advertenties.
In 1979 is er een Sportraad Zundert in het leven geroepen vanuit een initiatief in de gemeenteraad.

Secretaris. A.v. Keulen, voorzitster M. Nierich-Bekking (dhr.v.Giessel), wnd. voorzitter. Fr. Korsmit .
Deze sportraad werd het overkoepelend orgaan van de sportbeleving in Zundert.

De verplichte sportkeuring die nodig was om lid te zijn van de KNAU werd van Breda nu ook door de huisartsen in Zundert gedaan. In totaal 54 leden.
In dit jaar werd voor het eerst een materialenlijst opgesteld.

Trainingen

Fien Hereijgers en Johan van Aert slaagden voor het examen recreatiesportleiders terwijl Thea Oostvogels dat al een jaar daarvoor deed.
RSC: voor het eerst op woensdagochtend uurtje gymzaal Turnstraat 9-10 uur.
Sporthal 18-20 uur op woensdagvond en 18-19 uur op vrijdagavond, vanaf winterseizoen 1979.
Trimgroep gaat soms op donderdagavond fietsen. (laatste 4 donderdagavonden voor trimstop).
Het trimuur op het RBT veilingterrein wordt op 19 april daar beëindigd.

Aantal leden veranderde als volgt van 112 recreanten, 92 atletiek, totaal: 204 leden naar 123 recreanten en 90 atleten, totaal 213 leden.

De atleten konden op zondag, dinsdag, woensdag en donderdag trainen.Op vrijdag was er de mogelijkheid, om na overleg met de trainer,
individuele training op gewenste onderdelen te krijgen. Ook regelde Cees Vissers dan extra conditie trainingen.

Trimclub vanaf heden RSC

We kunnen dus spreken over de RSC die nu als volgt is samengesteld:
Fons van Dijck stopt als voorzitter en wordt vervangen door Dré Michielsen.
Leden: F. Hereijgers, J. Zagers, J. v. Aert, A. v. Aert, A. Rens, A. Michielsen, J. v.d. Zanden, F. v. Dijck, R. v. Beek.
C. Konings zorgde voor het eerst voor trimfrontnieuws in het clubblad. Hij had het o.a. over
Bingo- bal- feestavonden en bowlingmiddag, fotopuzzel wandeltocht, sport-spelavond, strandloop in Wassenaar.
De avondvierdaagse brak haar record met 625 deelnemers.


Als nieuw feit werden coopertesten gehouden in samenwerking met de recreatiegroep uit Sprundel, men begroette 47 deelnemers, waarvan 20 uit Sprundel.
Daarnaast werd ook nog een voetbalwedstrijd tegen Sprundel georganiseerd.

Jeugd

Ina Frijters (Gommers) deed verslag van de deelname aan de Zuid Nederlandse kampioenschappen voor C junioren. Jammer genoeg geen podium plaatsen.
Ook deed ze een oproep om meer deelnemers.

Corina Monden was bij de WBAC kampioenschappen de klapper met overwinningen op de 100m en bij het verspringen.
Andre Frijters behaalde ook nog een podiumplaats: 3e bij het verspringen.

Atleten

Voor de Technische Commissie (TC) stond, voor het eerst in het DJA-bestaan, ook de organisatie van baanwedstrijden in Zundert op het programma
Commissie start nu in de volgende samenstelling:
G. Hoekman, C. Vissers, J. Boomaars, M. Bömer, J. Ooms en A. Hereijgers.

Als eerste grote test gold het WBAC kampioenschap voor BCD junioren.
Bijzonder was toch ook dat men het onderdeel kogelslingeren later in het jaar organiseerde.

Dankzij dhr. A. Voermans werd een kogelslingerplaats gecreëerd op een weiland aan de Eldertstraat.
Frans Zagers gaf toestemming om voor wintertrainingen en crossen gebruik te maken van een bosperceel.
Aan de NK indoor namen deel : A. Frijters, P. Frijters en R. Schijfs.
Ook aan de Zuid Nederlandse kampioenschappen namen DJA leden deel: R. Schijfs, A. Frijters, W. Voermans en W. van Uythoven

Bij de NK behaalden de atleten W. v. Uythoven en Ron Schijfs respectievelijk
de volgende resultaten kogelslingeren: 1e (52.46 m) en 5e bij het hinkstapspringen (14.34 m).

De lange afstandsloper Louis de Hoon waagde zich aan de marathon in Zwolle.
Cor Zwaard nam deel aan een 25 km wedstrijd, kennelijk gingen de afstanden langer worden naar mate DJA langer bestond.

Bij de competitie senioren kwam de ploeg in de finale en werd daar 9e met 6732 punten.
De finale werd bereikt door bij de voorwedstrijden een 1e plaats en een 2e plaats te bemachtigen.
Er deden respectievelijk 16 en 11 ploegen mee. De punten aantallen logen er ook niet om 6889 en 6874.

Als resume DJA was aanwezig bij 84 wedstrijden met in totaal 767 deelnemers die aan 1367 nummers meededen.
Sportman/vrouw van het jaar W. van Uythoven en Corina Monden.

Recordcommissie

57 aanvragen kreeg de commissie te verwerken. Waaronder:
Louis de Hoon 10000 m 31.55.1 min
A. jun jongens 4x 100m 47.3 sec. Wim Voermans, André Frijters, Peter Frijters en Ron Schijfs.
Deze laatste ook nog verspringen 6.77 m. Bovengenoemde records staan nog steeds voor verbetering te boek.
Op de Nederlandse ranglijst stonden toen:
1. W. v.Uythoven met .kogelslingeren.55.22m
8. R. Schijfs hinkstapsprong 14.34 m.

Jury

In 1979 werd de jurylijst gepresenteerd, daarop stonden in totaal 20 leden,
waarvan 2 wedstrijdleiders: Jan en Janus Herijgers, 3 scheidsrechters: de 2 genoemden en Cees Vissers.
4 Seingevers (starters) Jan, Janus, Cees en Gerrit Hoekman.

Jan en Cees mochten zich ook nog windcontroleur noemen.

Clubblad

Een nieuwe redactie melde zich: J. Hereijgers, F. de Hoon, mevr. Konings, mevr. Hereijgers-Verheijen en A. Hereijgers. Mevr. Kustermans hielp het clubblad te verzamelen.

Op voorstel van J. Hereijgers wordt er gestart met werven van advertenties voor het clubblad om de kosten te drukken.
Van die adverteerders steunen de volgende bedrijven nog steeds DJA.

  • Nelemans (textiel)
  • Römer Sanitair
  • Snepvangers (autobanden)
  • Van de Poel elekro
  • Schrauwen juwelier
  • Rabobank Zundert
  • Jan de Meijer constructiewerk
  • Groko (nu Ardo)

Het clubblad verscheen volgens planning 7x in dat jaar.

Financiën

De gezinscontributie zoals deze ook nu nog geldt werd ingevoerd.
Nieuw Vorig jaar
Jun A + Sen. fl. 100,-- p.jr. fl. 84,--
BC-Jun.: fl.80,-- fl.72,--
D-Jun.: fl. 65,-- fl. 57,--
Pupillen: fl. 60,-- fl. 51,--
Trimmers: fl. 70,-- fl. 66,--

Begroting: fl. 33.000,--. Merkwaardig genoeg was deze in het jaar daarvoor fl. 34.000,--Terug naar overzicht