1981

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Het jaar 1981 kenmerkte zich door een lastige financiële situatie.
De financiële toestand was zo nijpend dat het plan om donateurs te werven weer om de hoek kwam kijken.
Dat leidde er toe dat het bestuursavondje niet door ging. Ook al omdat een feestdag op 28 maart op de planning stond.
Deze om het 10 jarig bestaan van de recreatiesport te vieren. Ook de adverteerders kregen een uitnodiging voor deze dag.
Willem Froeling, fysiotherapeut, gaf de groep trainers uitleg over blessurepreventie.

Een nieuw element zag het levenslicht: vergaderingen met trainers en recreatiesportleiders.
Daarbij werd ook een trainingscoördinator ingesteld, Jan Hereijgers nam deze taak opzich.
Een 20-tal mensen nam deel aan het schuttersfeest van het 300-jarige gilde St.Willibrordus te Klein Zundert.
Men had behoefte aan een geluidsinstallatie en een bijdrage aan de penningmeester werd dan ook gevraagd.

Het bestuur bestond uit:
J. Kimmel,voorzitter, J. Hereijgers, secretaris, M. Jansen, penningmeester,(en lid van Sportstichting Zundert),
G. Hoekman (TC) en A. Michielsen (RSC). Daarbij nog mevr. C. Konings en J. v. Aert (RSC), C. Vissers en A. Hereijgers (TC).
Sinds maart 1981 heeft Jan Hereijgers zitting in de Unieraad van de KNAU.

Trainingen

Woensdagochtend gymzaal Turnstraat (RSC): voor oudere dames.
Maandagavondgroep (RSC) overgenomen door Johan.v.Aert.
Fien Hereijgers: woensdagochtendgroep en Annie v. Baal donderdagavondgroep (RSC).
Start aanleggen presentielijsten van de trainingen.
Thea Oostvogels stopt per 01.06.1981 op maandagavond (recreatie).
Ook Wil van Uythoven gaat stoppen.
Trainers: Evie Roelands, Anneke Rens, Annie van Baal, Fien Hereijgers, Johan van Aert, Gerrit Hoekman, Wim van Rijn.
(Trainersleidraad vastgesteld 01.04.1981).Trainers-bijeenkomst met bestuur (Kimmel, Jansen, J. Hereijgers) op 18.08.1981.
Trainersvergadering op 18 nov.1981. J. Hereijgers, secretaris, wil graag een andere trainingscoördinator dan hij.
Evie Roelands en Wim van Rijn, na JAL verder naar AL (Atletiekleiders).
Louis de Hoon: JAL.
Annie van Baal : Na ABO: RSL-A.
Helga Wouters behaalde het ABO-diploma.
208 leden, waarvan 94 atleten, 114 recreanten.à219, waarvan 99 atleten en 120 recreanten. (aantal mannen:vrouwen = 1:2).

RSC

7 personen. (mevr. Rens begin 1981 afgetreden, evenals Fien Hereijgers).
Julia v.d. Zanden wordt vervangen door Helma van Hasselt.
28 maart: jaarlijkse feestdag, ´s middags bowlen (84 deeln.), ´s avonds koffietafel + balavond
(10-jarig bestaan recreatie-afdeling).
Uitwisselings-sportavonden met trimmers uit Sprundel, 24 maart en 26 mei.
Diverse coopertests op donderdagavonden, van april 1981: fl.1,-- voor deelneming van niet-leden.
Lentewandeltocht, route van 6 en 12 km. Heel weinig deelnemers, plan voor ander soort tocht in 1982.
Spelavond ter afsluiting van het seizoen.
Rekreatiekdag: flop, 2 deelnemers.
Geen bingo-avond in 1981, wordt nu 16 jan. 1982.

Augustus 1981: eerste zending nieuwe sportshirts met DJA-opdruk. (fl.10,--).
Herfstwandeltocht (6 en 12 km) was wel een succes, voor het eerst op een ochtend.
Door RSC georganiseerde 4 daagse: 484 deelnemers.
(routes op papier en pijlen op moeilijke punten). fl.5,-- voorinschrijving, fl.6,-- na-inschrijving.

Jeugd

Open Pup. wedstrijd. met 149 deelnemers.
Voor het eerst jeugdkamp NKS te Uden. o.l.v. W. v. Rijn en E. Roelands.
Ook weer Grote Clubactie.
Kempische kampioenschappen, zusjes Frijters, B-Jun.: Ans 6e met speer 25.25 m. en 100m H in 18 sec.
Ina ver 8e met 4.54 m en 100mH in 17.3 sec.
Pup. en CD-Jun. naar Veenendaal.
CD-Jun.wedstrijd met 145 deelnemers.
Werpdriekamp voor sen. en AB-Jun. met 21 deelnemers (incl. 11 van DJA)
Uitslag clubkampioenschap:
A-meisjes 1e Corina Monden
B- meisjes 1e Ina Frijters; 2e Ans Frijters
A-pupillen jongens 1e David Bömer (uit clubblad: “een manneke die alle nummers won”)
C-pupllen meisjes 1e Karien van Hees

Atleten

Samenstelling TC: G. Hoekman,voorz. (best.lid), A. Hereijgers, secr. (best.lid), J. Boomaars, wedstr.secr., C.Vissers (best.lid),
M. Bömer (atleet), J. Snepvangers (EHBO), W. v. Rijn (atleet).
Toegevoegd hoofdtrainer W. v. Uythoven.

Sen.+AB-Jun.wedstrijd met 48 deelnemers.
Er werden 6 kogelslinger-wedstrijden georganiseerd
10 EM met 90 deelnemers en 19 prestatielopers.
Scholenwedstrijd: groot succes, alle Zundertse basis-scholen
Werpdriekamp ipv vierkamp zoals in 1980.
13 sept. Sen.+AB-Jun. wedstr.
Competitie deelname Pupillen, CD-Jun. en Senioren.
Dames-sen. 2 ploegen in 4e klasse.: 15e en 38e geëindigd.
Heren 1 ploeg in 3e klasse: 36e met 24570 pt.
WBAC-crosscompetitie. Pup.6e, CD-Jun. 5e.

21 november 1981: 1e clubcross Zundert, trimkuil. 2 jan.1982: 2e clubcross Zundert, trimkuil en 20 maart 1982: 3e clubcross Zundert trimkuil.
1 februari 17e DJA-cross (tevens WBAC-kampioenschap): 259 deelnrs. en 76 prestatielopers.

Clubkampioenschappen

Nieuw wedstrijdreglement, dus afgeweken van voorgaande jaren.
Heren 10-kamp: voor kampioenschap, er mogen 2 nr. vervallen. Dit ook voor de A-Jun.
De dames-sen. en A-meisjes mogen 1 nr. laten vallen van hun 7 kamp. Evenals de B-Jongens.
De CD-Jongens en BDC-meisjes verwerken alle nrs. uit het reglement, ook over dezelfde aantallen dagen. Pupillen als in 1980.

Clubkampioen volledige tienkamp. Wim van Rijn werd kampioen.
Op 8 nrs.: 1. Jac Ooms, 2. Wim van Rijn, 3. Jan Hereijgers, 4. Martin Bömer, 5. Jan Schrauwen, 6. Filip Schrijnemakers, 7. Jac van Nispen, 8. Titus Jansen.
Dames: 1e Eefje Roelands; 2e Berlinde Verhagen
Jan Schrauwen werd winnaar bij de veteranen.
EK voor veteranen: Cor Zwaard doet mee op de 10 en 25 km. De afstanden werden opvolgend in 2 dagen afgewerkt.
Resultaat: 10 km 34e in 41.14 min. 25 km 6e in 1 uur 51 min.
Zuid-Nederlands kampioenschap voor clubs: Heren 6e, Dames 5e en AB-Meisjes 9e.
Louis de Hoon WBAC-crosskampioen.
ZN-kamp.25km. Louis de Hoon 6e, in klassement, bij zijn categorie 3e.
NK Marathon Zwolle 20 sept.: Louis de Hoon 11e (7e Nederlandse deelnemer).
23 mei R´dam: 1e marathon van Herman Krijnen.
Zuid-Nederlands kampioenschap te Sittard:
W. v. Uythoven 1e met kogelslingeren 53.24m.
W. v. Rijn 5e op 400m met 51.34 sec.
NK Utrecht: Wil wordt weer Nederlands Kampioen kogelslingeren 55.76 meter (=zuidelijk record).
DJA bij 92 wedstrijden aanwezig met 876 deelnemers.
53 keuringen, 42 eerste en 11 hernieuwde.

Recordcommissie

Recordcommissie bestaat uit TC-leden: G. Hoekman, J. Boomaars, M. Bömer, A. Hereijgers,
C. Vissers, J. Snepvangers en W. v. Rijn.
50 aanvragen
Evenals bij de heren is nu ook bij de dames het eerste veteranenrecord geboren,
Dit komt op naam van Annie van Baal: verspringen 4.60m. Mannen: Cees Vissers, 5000m.17.46.8min.

Nu nog bestaande records die gevestigd zijn in 1981
Louis de Hoon 30.000 m in 1.45.37.0 uur (Msen)
Louis de Hoon marathon 2.32.43.0 uur (Msen) (officieus)
Louis de Hoon 10 EM 52.14.4 (Msen) (incourant)
Ron Schijfs verspringen 7.04 meter (Msen)
Wim van Rijn 40 meter indoor 5.5 sec.(Msen) (incourant)
Jan Schrauwen 100 meter 12.6 sec.(M40)
Jan Schrauwen 200 meter 27.4 sec (M40)
Corina Monden 400 meter 60.4 sec. (A-jun meisjes)
Corina Monden 100 meter 12.9 sec (A-jun meisjes)
Ans Frijters speerwerpen 600 gr 26.88 meter (B-jun meisjes)
Ina Frijters 40 meter indoor 6.0 sec. (B-jun. Meisjes) (incourant)

Jury

Jury-corps uitgebreid met Mevr. Dictus, J.van Nispen en .J. Verheijen.
De TC doet een oproep om mee te doen aan de jurycursus voor beginners te Etten-Leur.

Clubblad

Redactie:
C. konings-Verhulst, F. Hereijgers-Balemans.
F. de Hoon, W. van Rijn en A. Hereijgers.
Het clubblad verscheen 8x en uitgebreid van inhoud.

Financiën

Sen. + Vet. fl.120,-- was fl. 106,--
Recreatiesport: fl. 76,-- was fl. 70,--
A.Jun. fl. 115,-- was fl. 106,--
B-Jun.: fl. 92,-- was fl.86,--
C-Jun.: fl. 90,--was fl. 86,--
Pupillen: fl. 70,-- was fl. 66,--
Reiskostenvergoeding: per bus wordt fl. 5,-- p.p. en per auto fl.4,--p.p
Begroting: fl. 41.500,-- was fl.36.800,--Terug naar overzicht