1983

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Over dit jaar is op papier weinig bewaard gebleven. Vandaar een niet al te uitgebreide samenvatting.
De accommodatie Veldakkers wordt nu door de gemeente Zundert en WSW medewerkers onderhouden.
Wim van Rijn werd voorgedragen als sportman van het jaar in Zundert. Uitslag niet bekend.
Bij DJA twijfelde men aan de meerwaarde van de sportstichting Zundert.
Het streven om de ABO cursus in Zundert te doen houden, ging door gebrek aan deelnemers niet door.
Daarna probeerde men om de RSL cursus bij DJA te laten plaatsvinden.
Een meer dan vermeldenswaard feit was dat A.(Janus) Hereijgers het ERE lidmaatschap toebedeeld kreeg.
Plaats van handeling Jaarvergadering 07-02-1984.

Samenstelling bestuur:
7 personen:
M. Jansen (voorz.), J. Hereijgers (secr.), C. Vissers, A. Hereijgers, en M. Bömer (wedstr.sport),
A. Michielsen en mevr. C. Konings (RSC).
A. Hereijgers treedt af. Mevr. Konings treedt ook af.
Jaarvergadering 07-02-1984:
A. Hereijgers krijgt ERELIDMAATSCHAP.
Het aantal leden:
Recreatie: 114 à119. Atletiek: 105 à126
Totaal begin jaar: 219
Totaal eind jaar: 245

Trainingen

± jan. 1983: Stelde men voor de trainingscoördinator (bestuurslid) de volgende taakomschrijving vast:
De leidraad ter regeling van de verhouding tussen de trainers en bestuur is de basis waarop het trainingsgebeuren draait.
-onderhouden contacten bestuur en trainers en omgekeerd;
-begeleiden trainingsgebeuren;
-bevorderen van regelmatig overleg tussen de trainers.
Er werden dan ook trainersbijeenkomsten gehouden, met de beschikbare trainers:
W. v. Rijn, Berlinde Verhagen, Ron Schijfs, Evie Roelands. Corina Monden, Jan Hereijgers
en Cees Vissers vanuit TC. Voor de trimgroep was Fien Hereijgers beschikbaar.

RSC

De RSC commissie bestond uit: Johan van Aert, Annie van Baal, Jeanet Zagers, Ria van Beek, Jeannete Mathijsen, Jac Kimmel.
Voor 1984 werd aangeven dat Helma v. Hassel en Corrie Konings zullen aftreden.
Ook nam de RSC zich voor om het volgend jaar beleidsvoornemens te gaan schrijven
De RSC was wederom zeer actief getuige de organisatie van de volgende evenementen:
Strandloop, bingo, 4x Coopertesten, feestdag inclusief bowling,
wandeltocht vanuit Theehuis sportpark de Wildert met meer dan 100 deelnemers, fietsen en koffie, spelavond, barbecue-avond,
kompasloop, herfstwandeltocht vanaf “den Hoek” met 146 deelnemers, rikavond, bingo met 70 personen, avonturentocht,
decemberloop met 157 deelnemers (voor 2e keer) en ook nog de vierdaagse!

Jeugd

Jeugdmiddag: gokcircuit.
Jeugdkamp: 31 juli t/m 6 augustus te Uden.

Atleten

Leden van de TC worden benoemd door het bestuur.
TC uittredend op het eind van het jaar: A. Hereijgers en E. Roelands.
Intredend: Mevr. M. Mutsters, L. Tuytelaars, J. Boomaars en B. Verhagen.
Nog aanwezig: C. Vissers (in 1983 voorz. TC)
In nov. 1983 betrok men de materialen via Brejaart-Breda.
Thea van Nispen en David Bömer: sportvrouw en sportman van het jaar.
Competitie 1983: deelnemers zie aan het eind van deze terugkeer.

Recordcommissie

In november 1983 werd het voorstel ingediend tot het aanpassen clubrecords:
Deze zouden dan in de volgende categorieën worden ingedeeld:
-officiële
-officieuze
-incourant
-indoor.

Deze indeling bleek een succes. Daarnaast werd bepaald dat de records binnen 3 maanden na de geleverde prestatie(s)
ter erkenning aan de recordcommissie moeten worden voorgelegd.
Jac van Nispen vestigde een record op de 3 engelse mijlen (incourant) met 16.36.6 min. Deze tijd staat nog steeds
. Ook Jan Schrauwen (M40) heeft nog de volgende niet verbeterde records op zijn naam: polsstokhoog 2,20 meter en discuswerpen 2kg 27.43 meter.
Bij de vrouwen (V35) staat Fien Hereijgers in de werp-3 kamp (incourant) met 1177 punten nog steeds in de boeken.
Ook bij de jeugd (A jun.) kunnen we nog steeds Karel de Hoon zien met een polsstokhoogsprong van 2.20 meter.
Ina Frijters (A jun.) heeft bij het incourante nummer spring-2 kamp H + V nog steeds 1238 punten staan.

Clubblad

Redactie: C. Konings-Verhulst en A. Hereijgers.

Financiën

De contributie werd dit jaar, gezien de groei van het aantal leden niet verhoogd.

Hieronder zijn de competitie teams van dat jaar weergegeven.
Onderdeel 4e klasse mannen 4e klasse dames 1 4e klasse dames 2
100 meter Ron Schijfs Berlinde Verhagen, Corina Monden Corry vd Bersselaar
400 meter Filip Schrijnemakers Berlinde Verhagen Ina Frijters
800 meter Thea van Nispen Elly Jochems
1500 meter Titus Jansen
5000 meter Jac van Nispen, Rinus van Koulil, Martin Bömer
110 meter horden Jan Hereijgers
Verspringen Ron Schijfs Evie Roelands Corry vd Bersselaar, Inge van Baal, Annie van Baal
Hoogspringen Filip Schrijnemakers Evie Roelands Ina Frijters
Kogelstoten Jan Schrauwen Ans Frijters Elly Jochems
Speerwerpen Jac van Nispen, Jan Hereijgers Ans Frijters Karin Snepvangers
Discuswerpen Jan Schrauwen Fien Hereijgers Inge van Baal
4x100 meter Ron Schijfs, Filip Schrijnemakers Corina Monden, Berlinde Verhagen, Ans Frijters, Evie Roelands Ina Frijters, Corry vd Bersselaar, Elly Jochems, Inge van BaalTerug naar overzicht