1984

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Enkele extra vergaderingen werden gewijd aan de ontwikkelingen rond het door het bestuur beëindigde trainerschap van W. v. Rijn (miv 19.06.1984).
Hieraan werd een extra algemene ledenvergadering gewijd op 14.08.1984,
waar het zittende bestuur als tevoren aangekondigd in zijn geheel zou aftreden.
Bij gebrek aan voldoende vervangers werd dit uitgesteld tot de volgende algemene ledenvergadering van 28.02.1985.
Twee nieuwe mensen (A. van Baal en Diana Hoekman) draaiden sinds 14.08.1984 reeds mee in het nog zittende bestuur.
J. Hereijgers maakt laatste jaarverslag als secretaris en wordt opgevolgd door Diana van Bergen.

Dit alles maakte 1984 tot een erg ROERIG JAAR in de DJA-geschiedenis.

Het bestuur droeg de volgende leden voor als sportman/vrouw: John van Sprundel (B-Jun.),
Willian Vissers (C-Jun.), Herman Krijnen (Sen.), Nancy Roovers (A-Jun.), Evie Roelands (Sen.) en Jolanda Dictus (B-Jun.).
Op de algemene ledenvergadering werden Evie Roelands en John van Sprundel als zodanig gekozen.
Nieuw voorstel sportverkiezingen: belangrijke prestaties tijdens TC vergaderingen vastleggen.
Einde van het seizoen doet de TC voordracht naar bestuur en deze beslist.
M. Jansen en F. Hereijgers volgden een bestuur kadercursus.
Men slaagde erin om steeds meer met de bus naar wedstrijden te gaan, de algemene indruk was, dat dit als gezellig werd ervaren.
Er wordt gewerkt aan een reglement waarin de tuchtrechtspraak binnen DJA wordt geregeld.

De oud-papieractie (RBT+Zundert-Zuid) werd wederom een financieel succes.
Grote Clubactie: 800 loten.
Totaal aantal leden aan het eind van het jaar bedroeg: 203 leden. Ledental daalde met 4 in totaal.
Totale verloop van dit jaar is 39.

Trainingen

Het “gedwongen” vertrek van trainer W. v. Rijn leidde zoals vermeld tot spanningen binnen DJA.
Ook Evie Roelands stopte met het geven van trainingen. Al met al ontbrak eind 1984 een looptrainer.
Positief was dat de samenwerking tussen trainers en recreatie-sportleiders leidde tot een wederom zeer geslaagde avonturentocht.
Ron Schijfs en Berlinde Verhagen slaagden voor JAL.

RSC

Uit de RSC gingen dat jaar: H. v. Hassel, C. Konings en A. v. Aert.
Men verwelkomde: A. v. Baal en J. Mathijssen. J. Zagers maakte ook nog deel uit van de TC.
In dit jaar bedroeg het aantal recreatieleden 110 , waarvan 93 vrouwen en 17 mannen.
Door NKS werden een aantal ondersteunings-lessen verzorgd voor de RS-leiders.

Het aantal evenementen dat de RSC organiseerde was weer zeer divers:
Een rikconcours met zeer geringe belangstelling. De feestdag DJA: broodmaaltijd met soep en disco.
Men nam deel aan de sportmanifestatie georganiseerd door de Sportstichting. Fien Hereijgers gaf hier een demonstratie.
Men stelde nieuwe regels op om lid te worden: men mag 5 keer proefdraaien. Daarna keuze uit een 7-tal recreatiesporturen.
Trimuur op zondagmorgen is komen te vervallen.
RBT-veiling was niet meer beschikbaar, zodoende ging de woensdagavond groep naar het eigen DJA-terrein.
De bingo-avond ontbrak ook niet en met 132 deelnemers wederom een succes.
De deelname aan de vierdaagse liep terug naar 365 deelnemers, men was toch wel teleurgesteld.
Nieuwe ideeën werden geopperd om daar nieuw leven in te brengen.
Men dacht o.a om de start te verplaatsen naar de accommodatie en het eindpunt naar het Oranjeplein te brengen.
Verder sprak men erover om de vierdaagse over 5 dagen uit te smeren, met de bepaling dat men verplicht was vier dagen uit te lopen.
Tot slot ging de RSC langlaufen in de Ardennen.

Jeugd

Pupillen o.l.v. Evie Roelands, Berlinde Verhagen en Jan Hereijgers op een zeer geslaagd NKS-weekend naar Santpoort.
16 juni: jeugdfeest, geheel georganiseerd door de trainers: (jeugdmiddag, alternatieve tienkamp, broodmaaltijd, bonte avond in de tent).

Atleten

Leden van de TC in 1984:
Voorzitter C. Vissers (accom.+materialen),
Thea.van Nispen (secr.uitwedstr.),
J. Boomaars (secr.thuiswedstr.), J. Snepvangers (uitnodigingen, verslagen, records, EHBO),
Martin Bömer en Diana van Bergen (materialen, bestuur, WBAC), Berlinde Verhagen (trainerscontacten),
M. Mutsters, G. Hoekman, L.T uytelaars (divers: onderhoud accom. Veldakkers + materialen).
A. Hereijgers (geen lid meer, maar verleende nog veel medewerking: wedstrijdopzet, draaiboeken, jury).
Uittredend op eind van jaar: C. Vissers, M. Bömer, Jan Boomaars, L. Tuytelaars en B. Verhagen.
(+ E.Roelands?) Ron Schijfs zal in 1985 toe treden tot de TC.
In 1984 is er voor het eerst gewerkt vanuit een vast werkplan (taakverdeling):
(ieder schrijft op wat hij wanneer doet).
Eind 1984 zijn er door Jan Snepvangers ook beleidsvoornemens opgesteld.
Taak TC: wedstrijden, jurycorps, trainingen, records, schoolsport, accommodatie en materialen.
Voorstel Evie: ipv jeugdkamp (Uden) nu DJA-jeugdweekend.

De volgende wedstrijden werden georganiseerd: CD-Jun. comp.wedstr. “Veldakkers”; Jaarlijkse schoolatletiekdag, Pup.comp.wedstrijd.
De jaarlijkse 10EM-loop vond dit jaar op gewijzigd parcours plaats: via Klein Zundert, vanaf Akkermolen (parallelweg) met 91 deelnemers.
Bestuur niet gelukkig met nieuwe parcours.
Ook de werp- en springmeerkamp ontbrak niet op het programma.
Door de weersomstandigheden die het terrein drassig maakte kon de CD jun. wedstrijd niet doorgaan.
In 1984 werden 47 uitwedstrijden bezocht waarvan 162 maal aan één atletiekonderdeel werd deelgenomen en 21 maal aan een meerkamp.
Een saignant detail was dat DJA-leden deel namen aan andere wedstrijden, terwijl DJA zelf een wedstrijd heeft.
Er werd bepaald dat voortaan hiervoor toestemming gevraagd moest worden bij het bestuur.

Recordcommissie

Er werden 51 records aangevraagd, waarvan 4 afgewezen.
19 personen zullen in totaal 47 recordcertificaten krijgen.
De recordcommissie bestond eigenlijk alleen uit: Jan Snepvangers.

Nu nog steeds niet verbeterde records uit 1984:
Marie-An Doomen, discuswerpen 1 kg, 17.19 m D-junioren meisjes baan officieus.
Wendy Tuytelaars,35 meter, 5.3 sec, D-junioren meisjes indoor officieus.
Maarten Bömer, 5000 meter, 16.36.2 min, mannenM40 baan officieel.
Evie Roelands hoogspringen 1.65 m, vrouwen senioren baan officieel.
Evie Roelands hoogspringen 1.60 m, vrouwen senioren indoor officieel.
Berlinde Verhagen, 40 meter, 5.8 sec, vrouwen senioren indoor officieus.
John van Sprundel hoogspringen 1.77 m, B junioren jongens baan officieel.
Willijan Vissers 300 meter horden 76 cm, 45.78 sec, C junioren jongens baan officieel.
Willijan Vissers kogelstoten 4 kg, 11.37 m, C-junioren jongens indoor officieel.
Erik de Hoon kogelstoten 3 kg 9.74 mtr, D junioren jongens baan officieel.
Erik de Hoon 40 meter 6.5 sec, D-junioren jongens indoor officieus.

Financiën

Begroting fl. 43.700,--Terug naar overzicht