1985

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Op 26 maart 1985 werd een extra algemene ledenvergadering gehouden. Dit omdat men een voorstel tot statutenwijziging wilde behandelen.
Het is niet opgetekend wat de inhoud van de statutenwijziging inhield. Er waren inclusief bestuur 43 leden aanwezig.
G. Hoekman nam de organisatie van de oud papier actie over van de gebroeders Hereijgers.
DJA hoopt in 1987 haar 25 jarig bestaan te vieren, reeds nu werd een activiteiten commissie in het leven geroepen.
J. Hereijgers en C.Vissers, waren reeds lid van verdienste. ERELIDMAATSCHAP nu.

M. Jansen, wist als penningmeester het financiëel jaarverslag tot goed einde te brengen
Daarin stond o.a. dat bij de grote clubactie 800 loten werden verkocht en dat je donateur kon worden door een bedrag van fl.10,00 te storten.
Het voltallig bestuur zag zich genoodzaakt om in haar geheel af te treden.

Nieuw bestuur werd gevormd met als a.i. voorzitter Jan van Hees. Leden: Annie van Baal (RSC),
Diana van Bergen (secr.), mevr. F. Toonen en dhr. J. Goossens (penn).
Wederom ontstond het gevaar dat er veel werk voor enkelen voor de boeg lag.
J. Goossens ging kort na de benoeming verhuizen, de functie werd overgenomen door Elly de Labie.

Op de reguliere jaarvergadering in februari werden J. Hereijgers en C. Vissers benoemd als lid van verdienste.
Totaal eind jaar: 181 leden. Ledental daalde met 22 in totaal. 103 Leden recreatie, waarvan 15 mannen en 88 vrouwen.
Totale verloop van dit jaar is 53. Daarbij viel het grote verloop onder de atletiekleden op.

Trainingen

Ron Schijfs is in de loop van 1985 opgevolgd door Ad Aerts die de junioren jongens onder zijn hoede nam.
Jac van Nispen (o.l.v. Jef Maanders) begint met het geven van looptrainingen.
Bij recreatiesport is Fien Hereijgers gestopt als trainster.

RSC

De RSC commissie bestond uit: Annie van Baal (best.lid), Johan van Aert (RSC-lid),
Jeanet Mathijssen later de Leeuw-Mathijssen (RSC-lid). Daar kwamen bij: E. Roelands, K. Wamsteker, Elly de Labie en N. Meulenbroek.
Deze laatste kwam algauw tot de ontdekking dat de functie niet bij haar paste en trad weer af.
In mei 1985 zijn er drie RSC-leiders bijgekomen: Ans Kerstens, Nel Bosma en Esther van Baal.

De al eerder in vorige terugblikken genoemde evenementen stonden ook dit jaar weer op het programma.
Het vorige jaar ging het langlaufen door gebrek aan belangstelling niet door, nu ging men er met een volle bus heen
Vermeldenswaard is de viering van de 65e verjaardag van het oudste DJA-lid Netje Meulenbroeck.
DJA was vertegenwoordigd met 30 leden bij het inhalen van de Canadese rolstoel-atleet Rick Hansen die bij Wernhout Nederland binnenkwam.

Jeugd

Schoolatletiek voor 6e keer, op 8 juni 1985.
Nu ook voor leerlingen die buiten Zundert op school zitten t/m leeftijd van 18 jaar.

Atleten

De TC werd uitgebreid van 10 naar 12 leden. Deze bestond uit:
Diana van Bergen (voorz.+bestuur), Thea van Nispen (secr.uit-wedstr.), Jan Hereijgers (secr.thuiswedstr+public.),
Jan Snepvangers (EHBO, uitnodigingen + records), Gerrit Hoekman (organisatie wedstr. + mat.), Ron Schijfs (trainers),
Berlinde Verhagen (jury+trainers), Jan van Hees (WBAC+bestuur), Jac Verheyen,
John en Peter van Sprundel (div.) en Marja Mutsters (scholen, tussentijds afgetreden).
Jan Hereijgers nam afscheid van de TC en Ron Schijfs doet nu wedstrijd secretaris thuis.
Het terug treden van Jan hield tevens in dat hij stopt als correspondent voor Zunderts Weekblad.

In 1985 werden aan 75 wedstrijden deelgenomen, waarvan 221 keer één atletiekonderdeel en 31 keer een meerkamp.
Voor de verkiezing van sportman/vrouw van het jaar werden door het bestuur voor gedragen:
Louis de Hoon (vet.), Johan Hereijgers (sen.) en John van Sprundel (B-Jun).
Nancy Roovers (A-Jun.), Berlinde Verhagen (sen.) en Petra Verheijen (C-Jun.)
Uiteindelijk werden gekozen:
Berlinde Verhagen en Louis de Hoon.

Recordcommissie

Recordcommissie 1985: Jan Snepvangers.
In 1985 maar liefst 107 verzoeken ingediend, waarvan 11 werden afgewezen,
32 atleten zullen te samen in totaal 96 certificaten in ontvangst nemen.

Toen gevestigde en nu nog niet verbeterde records:
Johan Herijgers 1 Eng. Mijl 21.7 min Msen baan officieel.
Ad Aerts kogelstoten 7¼ kg 11.84 m Msen indoor officieel.
Herman Krijnen 100 kilometer 8.29.36 uur Msen weg officieel.
Jan Schrauwen 5-kamp 2108 pnt Mm40 baan officieel.
Louis de Hoon halve marathon 1.13.28. uur. Mm40 weg officieel.
Louis de Hoon marathon 2.33.04 uur Mm40 weg officieel.
Jan Schrauwen 100 yards, 220 yards respectievelijk 12.4 sec 28.5 sec Mm40 baan officieus.
Berlinde Verhagen 60 meter 7.9 sec V sen indoor officieel.
John van Sprundel 60 meter 7.5 sec A jun indoor officieel.
John van Sprundel 200 m, 400 m, 800 m, respectievelijk 24.1 sec, 52.5 sec en 2.03.4 min B jun baan officieel.
Willijan Vissers 9-kamp 3180 pnt B jun baan officieel.
Sandra Tuytelaars 800 meter 3.01.7 min B jun meisjes indoor officieel.
Nancy Snepvangers werp-3-kamp K+D+S1385 pnt B jun meisjes officieel.
Nicole Verhoeven 60 meter horden 12.4 sec D jun meisjes indoor officieel.

Financiën

De begroting bedroeg fl. 44.300,-- De contributie die werd geheven is niet bekendTerug naar overzicht