1988

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling van het bestuur was als volgt:
J. v. Hees (voorz.a.i., TC, WBAC), D. v. Bergen (secr., TC, trainersverg.), Elly de Labie (penningm.), Annie van Baal (lid),
Els de Wijs (sinds 01.09.88). In oktober kwam daar Hans de Wijs bij.
Er zit een nieuwe baan voor DJA in de planning bij de gemeente. Een kleine commissie bereidde dit voor.
Deze bestond uit: Jac van Nispen (trainer), G. Hoekman (TC) en Ria van Kempen (RSC) en het bestuur.
Vanaf september 1988 werden de gesprekken tussen DJA en B&W van Zundert over een nieuwe accommodatie hervat.
Er werd een Eisen- en Wensenpakket tot de realisering van een kunststof atletiekbaan door DJA opgesteld.
Dit werd in de vorm van een nota genaamd ”EEN NOODKREET” aan de gemeente aangeboden.
Daarbij sprak DJA haar voorkeur uit om deze baan op de Klein Zundertseweg te realiseren. Maar fam. de Bie wilde de daarvoor noodzakelijke grond niet verkopen.
Alternatief was de locatie bij de “Moerse Boys”.
Een jaar later wilde De Bie toch verkopen maar de gemeente heeft toch een sterke voorkeur voor de locatie nabij de “Moerse Boys”.
Hetgeen ook de uiteindelijke keuze werd.
Besprekingen met gemeente en KNAU werden namens DJA gevoerd door Gerrit Hoekman, Hans de Wijs en Elly de Labie.
Deze gesprekken gingen over de accommodatie en niet over de locatie. Na de raadsvergadering zou dan in juni 1990 gestart worden met dit project.

Gerrit Hoekman werd tot ERELID benoemd.
Oud papier draaide o.l.v. Hoekman en Verheyen prima.
Verkoop van 1000 loten Grote Clubactie was weer een goed resultaat.
Jaarlijkse feestavond: 26 maart (disco, maar minder geslaagd voor ouderen). Toch maar weer Rojoki´s. ´s Middags was er weer bowlen bij de Oude Bareel.
Eind 1988 kreeg Ron Schijfs een formeel bedankje voor al zijn werk dat hij voor DJA had gedaan.
Sportman en sportvrouw 1988: John van Sprundel en Nancy Roovers.
Bij de Sport Stichting Zundert werden de WBAC kampioenen Monique Elst (cross), Wendy Tuytelaars (verspringen) en Katrien van Hees (600 m) gehuldigd.
Het aantal leden bedroeg: Atletiek 123 en recreatie 118.

Trainingen

John Aerts technische training 1 keer per week.
Jolanda Dictus is van Pupillen naar CD-Jun.Meisjes gegaan, geholpen door Jeanne vd Berg.
Nancy Roovers helpt nu Els de Wijs met de Pupillen.
Loopgroep o.l.v. Jac van Nispen draait prima.

RSC

Samenstelling:

A. v. Baal (voorz., bestuur, leidster), Ans Kerstens (recreatiesportleidster), Nel Bosma (idem).
Nieuwe leidsters begin 1988: Ria van Kempen en Ineke Fransen met RSl diploma.
Lid van de commissie werden W. Kustermans en Wil Bezemer.
Annie van Baal treedt af m.i.v. 1989, evenals K. Wamsteker.
Bijzondere evenementen:
- langlaufen, 69 deelnemers. Ovifat.
- in april wedstrijd Wernhout-Achtmaal-DJA.
- deze keer geen afsluiting seizoen, maar een openingsavond op 15 augustus (25 deelnr).
- excursie naar kaasboerderij Ossenblok in Sprundel i.p.v. de normale fietstocht.
- 5 november bingo-avond. 11 feb. (29 deelnr)
Ook de 3 wandeltochten en vierdaagse en avonturentocht werden gehouden.

Jeugd

Twee schoolwedstrijden stonden op het programma één voor de basisscholen en één voor middelbare scholieren.
Deze laatste bestond voornamelijk uit DJA leden.

Atleten

De TC kende de volgende bijzonderheden:
Begin 1988 bestond de TC uit 11 leden: Diana van Bergen (voorz.+bestuur), Thea van Nispen (secr.uit-wedstr.),
Ron Schijfs (secr. thuiswedstr.), Berlinde Verhagen (jury), Jan Snepvangers (EHBO, records, vergaderzaken), Gerrit Hoekman (wedstr.organisatie,
materialen, publiciteit), Jan van Hees (bestuur, WBAC), Jac Verheijen (accomm. + wedstr.terrein), John en Peter van Sprundel (div.).
A. Aerts namens de trainers.
Ron Schijfs stopt per 01.01.89 en wordt vervangen door Elly Jochems-Frijters (wedstr.secr. thuis-wedstr.)
Ook John van Sprundel stopt begin 1989, vervangen door Truus Roovers.
André de Labie zal zich bij de TC voegen.
Begin 1988 wedstr.secr.uit ook opgesplitst:
Thea van Nispen AB-Jun. en Sen. en Truus Roovers CD-Jun. en Pup.
DJA was dit jaar aan de beurt om de laatste (=4e) WBAC-jeugdcross voor Pup.en CD-Jun. te organiseren: 486 deelnemertjes.
27 augustus Open Pup.wedstr. meer dan 200 deelnemers.
27 maart: indoorwedstrijd voor DJA-leden “Onder de Mast”: 44 leden.
Op de 10 EM was voor het eerst deelname van rolstoelatleten te zien (15 deelnemers).
De open baan wedstrijd op zondagmiddag trok nog geen 30 atleten, het volgende jaar zou men van deze wedstrijd een avondwedstrijd maken.
De competitie ploeg dames I drong door tot de landelijke finale, de ploeg bestond uit:
Ans Frijters, Nancy Roovers ( in de finale vervangen door Jeanne v.d. Berg) Berlinde Verhagen, Evie Roelands en Jolanda Dictus, leider Jac van Nispen.

Recordcommissie

Jan Snepvangers was nog steeds degene die uitvoering gaf aan de totale verwerking van de records.
In 1988 werden 31 verzoeken om erkenning ingediend, waarvan 2 moesten worden afgewezen.
Sinds de inrichting van de recordlijsten in 1976 is het aantal records nimmer zo laag geweest als in 1988.
Uitersten: 1982: 111 records en 1983 met 47 records. Daarbij steken de 29 van 1988 wel erg schril af.
15 atleten zullen tezamen in totaal 29 certificaten in ontvangst nemen.

Toch staan de volgende records nog steeds als niet overtroffen:

Msen baan officieel.
John van Sprundel 200 meter 22.6 sec .

B junioren jongens baan officieel.
Erik de Hoon discuswerpen 1½ kg 32.46 m.

B junioren baan officieus.
Erik de Hoon werp-3-kamp K+D+S1507 pnt.
Edwin Verhoeven spring-3-kamp H+V+HSS 1209 pnt.

C-junioren jongens indoor officieus.
John van Ginneken 30 meter 4.7 sec.

D-junioren jongens baan officieel.
Roy Hoogaerts 1000 meter 2.59.2 min ; hoogspringen 1.50 m.
Rudi de Rooy speerwerpen 400 g30.88 m.

D-junioren jongens baan officieus.
Rudi de Rooy werp-3-kamp K+D+S 1058 pnt.

D-junioren jongens indoor officieus.
Roy Hoogaerts 30 meter 4.8 sec.

A-junioren meisjes baan officieel.
Jolanda Dictus 7-kamp 3398 ptn. ; kogelstoten 4 kg 10.57 m ; discuswerpen 1 kg 27.52 m.

Clubblad

Voor het clubblad is een soort redactie gevormd: Ina Frijters, Ans Kerstens, Guus Vissers en Elly de Labie.

Financiën

De contributie werd t.o.v. 1987 niet verhoogd. Het is niet meer na te gaan waarom de begroting wel naar beneden werd bijgesteld naar: fl. 35.300,-Terug naar overzicht