1990

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Bestuurssamenstelling: J. v. Hees (voorz.a.i.), Diana van Bergen (secr.), Elly de Labie (financiën), Hans de Wijs en Diana Verhagen (leden).
Henriette van Dorst-Hereijgers verzorgde het bijhouden van de contributiekaarten. Een handmatig werkje,
dat nu werd vervangen door het gebruik van een computer. Een officiëel bedankje was haar deel. Na de clubcross werd een voor iedereen toegankelijk kerstbal gehouden.
Sportman en sportvrouw 1990: Rinus van Koulil en Karin Kamphorst.
Rinus werd in dat jaar WBAC cross kampioen bij de veteranen.
Op 8 juni werd de werkgroep accommodatie ingesteld. Deze werkgroep had tot taak de nieuwe accommodatie aan de Akkermolenweg te begeleiden:
Deelnemers: Jan van Hees, Hans de Wijs, Ellie de Labie, Diana van Bergen, Diana Verhagen, Gerrit Hoekman, Jac van Nispen,
Jeanne van den Berg, Ria van kempen, Wies Kustermans en Evie Roelands.

Trainingen

Jac van Nispen kondigde een verandering aan binnen de loop-groepen en het technisch gedeelte daarvan.
Dit omdat de loopgroep Jac van Nispen en die van A. v. Baal (trimgroep donderdag) te groot werd.
Oplossing: 2 nieuwe trainers, nl. Jules Rayee en Jac Ooms (technisch). De beide groepen werden samengevoegd en weer in drieën gesplitst:
een trimgroep, een gemiddelde groep en een wedstrijdgroep. Deze laatste groep was een select groepje.
Naast genoemden bestond het trainerscorps verder uit: A. van Goethem, J. van den Berg, J. Dictus, E. de Wijs en N. Roovers.

RSC

Recreatie: 145 leden, 114 dames en 31 heren.
Samenstelling van de RSC: H. de Wijs (voorz., bestuur), Ans Kerstens, Nel Bosma, Ineke Fransen en Ria van Kempen (RSL), W. Bezemer en W. Kustermans (leden).
W. Bezemer zou begin 1991 aftreden.
De plaats van Hans de Wijs namens het bestuur werd nu ingenomen door Diana Verhagen.
Nieuwe leden: Karien Oostvogels en Marij Brouwers.
De kalender gaf de gebruikelijke evenementen weer, coopertesten, wandeltochten, vierdaagse en bingo.
Bij de coopertesten zagen we dat het aantal DJA deelnemers varieerde van 65 tot 80 %
Bij de wandeltochten daarentegen was het aantal DJA-ers minder dan 20%. Het totaal aantal deelnemers aan de wandeltochten en vierdaagse bedroeg 150 - 200.
Er waren ruim 100 aanwezigen bij de bingo.

Atleten

Begin 1990 bestond de TC uit 11 leden: Diana van Bergen (voorz.+bestuur), Thea van Nispen (secr.uit-wedstr.),
Truus Rooves (secr. uitwedstrijden) E. Jochems (secr. thuiswedstrijden), Berlinde Verhagen (jury), Jan Snepvangers (EHBO, records, vergaderzaken),
Gerrit Hoekman (wedstr.organisatie, materialen, publiciteit), Jan van Hees (bestuur, WBAC), Jac Verheijen (accomm. + wedstr.terrein),
A. de Labie en E de Wijs namens de trainers.
Jan Snepvangers werd officiëel bedankt voor het werk binnen TC.
Op de wedstrijdkalender zagen we: DJA cross: 280 atleten en 100 trimmers,168 jeugd
Open Pupillenwedstrijd: aantal deelnemers niet bekend
Open CD-Jun.wedstrijd.: 100 deelnemers waarvan 15 van DJA.
Open wedstrijd A/B jun sen/ vet: ongeveer 120 deelnemers.
!0 EM: Dit keer met start en finish aan de Rustenburgstraat (kantine Braspenning).
(56 mannen, 32 mannen vet.1, 5 mannen vet.2, 2 dames, 4 dames vet.1 + 85 trimmers).
Indoorwedstrijd. “Onder de Mast “ allen DJA.

Jeugd

16 mei basisscholen
18 mei voor middelbare scholen. Op deze laatste bijeenkomst is het nog nooit druk geweest en wat komt is praktisch allemaal DJA-lid.
Heidi Gommers werd WBAC crosskampioen bij de C-meisjes en Roy Hoogaerts bij de jongens in dezelfde categorie.

Recordcommissie

In 1990 werden 22 aanvragen ingediend, waarvan één werd afgewezen.
Bij de dames-vet. nog steeds geen nieuwe records.
In totaal worden 24 certificaten uitgereikt.

Nog steeds niet verbeterde records:

VROUWEN SENIOREN baan officieel
1 Eng. Mijl 5.35.4 min Karin Kamphorst

A-JUNIOREN JONGENS baan officieel
kogelstoten 6 kg 11.63 mtr Erik de Hoon
discuswerpen 1¾ kg 27.38 mtr Erik de Hoon

C-JUNIOREN JONGENS baan officieel
800 meter 2.13.0 min Roy Hoogaerts
1500 meter 4.38.6 min Roy Hoogaerts

C-junioren jongens indoor officieel
hoogspringen 1.60 mtr Roy Hoogaerts

C-junioren jongens indoor officieus
40 meter 5.6 sec Roy Hoogaerts

C-junioren meisjes indoor officieus
30 meter 4.9 sec Peggy Jansen

Jury

Berlinde Verhagen en Hans de Wijs hebben het diploma voor scheids-rechter/wedstrijdleider gehaald.

Clubblad

Clubblad nog bij huis-drukkerij Guus en Maria Vissers.

Financiën

De contributie was nog steeds dezelfde als die van 1987
Per half jaar betekende dat:
Sen.: fl. 67,--
A-Jun.: fl. 64,--
B-Jun.: fl. 51,--
C-Jun.: fl. 49,--
D-Jun.: fl. 42,--
Pup.: fl. 37,--
Recreanten: fl. 43,--

De begroting werd vastgesteld op: fl. 41.700,--Terug naar overzicht