1991

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling van het bestuur: Voorz. J. v. Hees, Diana van Bergen secr., penn. Elly de Labie, bestuurslid Hans de Wijs en Ed Jacobs,
Diana Verhagen neemt al vanaf mei 1990 deel aan het bestuur, mevr. A.v. Baal is wegens omstandigheden eerder afgetreden.
Zij hebben in 1991 een hele zware kar getrokken.
Tijdens jaarvergadering van 20.02.1991 legt Hans de Wijs uit:
in april 1990 is de Gemeenteraad tot slotsom gekomen dat er een nieuwe atletiekaccommodatie moet komen.
Nadat DJA akkoord is gegaan met de verplaatsing naar de Akkermolen, werden door de gemeente gelden beschikbaar gesteld voor de bouw.
De Heidemaatschappij heeft de opdracht voor de aanleg toegewezen gekregen.
Start is gepland maart 1991.

De opening van de baan werd op 22 september met o.a. een extra wedstrijd gevierd.
Clubgebouw: vergunning werd op 18 februari verstrekt. De start vond plaats op 1 maart.
Hans de Wijs en Gerrit Hoekman trokken de kar en dat in samenspraak met architect en gemeente.
Een bedrag van fl. 250000 werd gereserveerd. Al wat de club aan werkzaamheden deed kon van het bedrag worden afgetrokken en ten faveure voor de DJA worden gebruikt.
Voor inrichting en materialen werden ook sponsoren geworven. De middenstand was bereid een eenmalig bedrag te sponsoren even als
de plaatsing van 14 bordsponsoren. In totaal kon een bedrag van fl. 7000 de kas invloeien. Later werd nog een sponsorloop georganiseerd.
Ook de oud papier actie en de grote clubactie brachten geld in het laatje.

Een feestdag door bestuur georganiseerd, op dezelfde zin als vorig jaar. Barbecue en disco. Het was de beloning voor alle inspanningen.
Bij al dit feestgebeuren werd ook nog een triest afscheid gemeld. Men moest afscheid nemen van Angela Els,t een van de fanatieke leden van DJA.
Sportman en sportvrouw 1991: Jan Schrauwen en Karin Kamphorst.
TC brengt 2 personen naar voren, waarna het bestuur beslistte.
Op 2 november werd een extra ALV gehouden deze keer in de eigen kantine.

Trainingen

Bij de trainers wordt voor het eerst de naam Jan Dictus waargenomen.
Daarnaast nog steeds beschikbaar: Jac van Nispen, Julien Rayee, Jac Ooms, John Aerts, Albert van Goethem,
Jeanne van den Berg, Nancy Roovers, Els de Wijs en Jolanda Dictus.

RSC

Samenstelling: Diana Verhagen (voorz., bestuur), Nel Bosma, Ineke Fransen, Ria van Kempen, Ans Kerstens (allen RSL),
Marij Brouwers, Wies Kustermans, Karien Oostvogels en Diana van Opdorp (leden).
Wies Kustermans stopt miv 1992, evenals Ineke Fransen.
Ook een wandelgroep op dinsdagmiddag olv Ria van Kempen, 18 leden in 1991.
Begin 1991: 159 recreanten (129 dames en 30 heren).
Het aantal deelnemers aan de vierdaagse nam weer toe.

Atleten

Begin 1991 bestond de TC uit: 8 personen. Jan van Hees werd voorzitter.
Truus Roovers: wedstr.secr.uit voor Pup.en CD-Jun.
Thea v.Nispen: wedstr.secr.uit voor AB-Jun, Sen.,Vet.
E. Jochems secretaresse thuiswedstrijden
G. hoekman, J. Verheijen, Berlinde Verhagen en Ellie de Labie leden.
In 1991 werden er 10 wedstrijden georganiseerd.
Extra: 22 sept. openingswedstrijd nieuwe kunststof baan.
Gevarieerd programma. van meerkamp tot en met zweedse estafette.
Op 28 en 29 sept. Werd een nieuwe wedstrijd geïntroduceerd: de loopmeerkamp.
400-800-3000 vrouwen.
400-1500-3000 mannen.

Daarnaast de volgende meerkampen:
10-meerkamp mannen: kogel-110h-ver-400-hoog-speer-100-polsstok-discus-1500.
7-meerkamp vrouwen: kogel-100h-ver-800-hoog-speer-200m
Het comité dat de 10 EM bestond in 1991 uit:
Jan van Hees, Jac Verheijen, Janus Hereijgers, Ellie Jochems, Diana Verhagen, Diana Hoekman, Berlinde Verhagen, Evie Roelands.
De GROKO werd als hoofdsponsor verworven.

Jeugd

1 mei voor basisscholen: 50 meisjes en 53 jongens.
3 mei voor voortgezet onderwijs: 4 deelnemersr. (2 DJA-leden en 2 oud DJA-ers).
Moniek Elst werd weer WBAC kampioen.
Er werd besloten om de meerkamp voor het voortgezet onderwijs in 1992 niet meer te organiseren

Recordcommissie

In 1991 werden 34 aanvragen ingediend, waarvan 2 moesten worden afgewezen.
13 atletes en 6 atleten krijgen te samen 41 certificaten uitgereikt.
Aantal clubrecords is dit jaar 32, t.o.v 21 in 1990 en 27 in 1989.
Het was Jan Snepvangers die de records bijhield, tijdelijk nam Ans Frijters dat over.
Onderstaande records staan nog steeds:

MANNEN M40 baan officieel
10.000 meter 35.09.1 min Rinus van Koulil Etten-Leur 11-06-91

MANNEN M50 baan officieel
1500 meter 5.57.5 min Jan Schrauwen Roosendaal 08-08-91
5-kamp 2285 pnt Jan Schrauwen Etten-Leur 08-09-91

VROUWEN SENIOREN baan officieel
4 x 100 meter 51.6 sec Marja van de Berg
Ina Gommers
Ans Frijters
Evie Roelands Vught 16-06-91

Vrouwen senioren weg officieel
15 kilometer 1.04.35 uur Karin Kamphorst Reeuwijk 16-03-91

Vrouwen senioren baan officieus
estafette (800-400-200-100m) 4.38.3 min Thea van Nispen
Karin Kamphorst
Ellie Jochems
Marlies van Geel Zundert 22-09-91

B-JUNIOREN MEISJES baan officieel
1500 meter 5.15.4 min Heidy Gommers Etten-Leur 07-04-91

D-JUNIOREN MEISJES baan officieel
1000 meter 3.15.7 min Monique Elst Roosendaal 01-06-91

Clubblad

8 keer per jaar.
Drukkerij Vorsselmans.
PR Zunderts Weekblad door Ina Gommers (atletiek) en Ans Kerstens (recreatie) verder bestond de redactie ook nog uit Ellie de Labie.

Financiën

In 1991 wordt de contributie verhoogd per half jaar werd dat:
Sen.: fl. 75,--
AB-Jun.: fl. 60,--
CD-Jun.: fl. 45,--
Pup.: fl. 40,--
Recreanten: fl. 45,--
Wandelgroep: fl.25,-- en 65+: fl. 22,50.
Begroting: fl. 48.300,--Terug naar overzicht