1994

Vorige.. | Volgende..

Algemeen


Bestuurssamenstelling: Diana van Bergen (secr.), Elly de Labie (penningm.), Hans de Wijs (gem., trainers, manusje van alles),
Jolanda Dictus (redactie, TC), Pieter Legius (verhuur acco en contactpers. scholen, sponsoring), Ed Jacobs (materiaal, RSC, RSL) en Jan van Hees (TC, WBAC).
Begin 1995 komt Thea van Nispen bij het bestuur.
Begin 1994: 427 leden. Atletiek 217 +11 1993 recreatie 210 + 10 1993.
1993: Sponsor Bouw en Hout Mertens.
Voetpad aangelegd door Ed Jacobs in 1993.
In 1994 heeft het bestuur weer een DJA-feest georganiseerd.
Suggestie: kledingactie (1x per jaar). (Jan Schrauwen en Gerrit Hoekman). Bouwcenter Nelemans is clubsponsor geworden. Staat voortaan op DJA-tenue.
Sportman en -vrouw 1994: Jules Rayee en Marlies Schrijnemakers-van Geel.
Voor sportploeg gemeente Zundert was de damesploeg van DJA voorgedragen. Zij zijn 2e geworden (met ploegleider Jac Ooms).

Trainingen

Bij de Junioren zijn nogal wat wisselingen geweest. Peter van Zundert stopte per 1 april 1994,
deze trainingen heeft Erik de Hoon tijdens zomerseizoen opgevangen. (=CD-Jun.jongens), samen met Nancy Martens.
Berlinde Dekkers-Verhagen heeft nu deze groep op zich genomen. Gevolg: geen Juco meer.
Nancy Martens traint A-pupillen ipv CD-jongens. Jolanda Dictus heeft nu de mini´s en BC-Pup.
D-Meisjes voor Heidy Gommers en C-Meisjes Jeanne vd Berg. Hulptrainsters: Femke de Recht.
Erik de Hoon en Linda Elst worden bedankt voor hun trainingsinzet bij de jeugd.
Annie Roelands is de wandelgroep dus gaan doen en Johan van Aert is eind 1994 gestart met 2e avondtraining, op dinsdagavond.
(gem. ± 10 deelnemers).
Wandelgroep op dinsdagmiddag van 13.15 tot 14.15 uur.
Startplaats steeds ergens anders en na afloop koffie.

RSC

Samenstelling RSC: Ed Jacobs (afgev.best.), Nel Bosma en Ans Kerstens (RSL), Jeanne Braspennincx, Marij Brouwers, Paula van Erk, Diana van Opdorp, Karien Oostvogels (leden).
Nieuw lid geworden in 1994: Jeanne Braspennincx.
De coopertesten vallen ingaande 1994 niet meer onder “directe verantwoording” van de RSC, maar onder de trainers. Het aantal gehouden coopertesten waren er weer 4.
Het aantal deelnmeners aan de avondvierdaagse was ongeveer gelijk aan die van 1993 nl. 270.
Bij de bijna traditioneel te noemen wedsrtijd Wernhout- DJA was van de 30 deelnemers weer maar één man namelijk Jan van den Broek.

Jeugd

Het geld dat de Grote Clubactie heeft opgebracht wordt dit jaar overgeheveld naar de jeugd.
De trainers zijn iets aan het opzetten voor zomer 1995. Het meeste geld van die clubloten wordt ook door de jeugd opgehaald.

Atleten

TC Begin 1994: 10 personen. Eind 1994:12 personen.(wel wat wisselingen).
Begin 1994 stopt Willio met wedstrijd.secretaris thuis., dat werd overgenomen door Marie Adriaensen.
Wedstrijdsecretaris uit Pup.en CD: Truus Roovers, wedstrijdsecretaris uit voor AB en Sen.en Vet. nog steeds Karel Wamsteker.
Chantal Jacobs is halverwege 1994 toegevoegd aan TC.
In 1994 werden 9 wedstrijden georganiseerd
24 april 1994 werd er een open dag voor de jeugd van 10.00-14.00 uur gehouden.
Er is een meerkamp geweest voor recreanten en ouders van jeugdatleten met beperkte deelname.
In 1994 voor de tweede keer een programmaboekje gemaakt (nu gemaakt door Marlies van Geel).
Uit de categorieën AB-Jun., Sen. en Vet.werden 454 atleten ingeschreven over 62 wedstrijden.
Voor de 2e keer was de start en finish van de 10 EM op de accommodatie, helaas waren er maar 64 deelnemers.
De organisatie bestond nu uit: J. v. Hees, Chantal Jacobs:PR, Marie+Berlinde: admin.+wedstr.+jury,
Janus Hereijgers: parcours, Jac Verheyen: materialen, Jan Hereijgers, Janus Hereijgers, Hans de Wijs medewerkers.

Recordcommissie

In 1994 werden 62 aanvragen ingediend, waarvan 2 afgewezen.
8 atletes en 6 atleten krijgen tesamen 60 recordcertificaten uitgereikt (Ans Schellekens regelde nog steeds de records)
Nu nog bestaande records:

MANNEN SENIOREN baan officieel
1000 meter 2.33.1 min Alfons v Geel

MANNEN SENIOREN weg officieel
halve marathon 1.12.15.0 uur Julien Rayée

MANNEN M45 baan officieel
1000 meter 2.57.0 min Rinus v Koulil
snelwandelen 5000 m 28.24.8 min Ad Martens
snelwandelen 20 km 2.01.10 uur Ad Martens

MANNEN M45 weg officieel
snelwandelen 30 km 3.03.26 uur Ad Martens

Mannen M45 weg officieus
snelwandelen 80 km 8.42.46 uur Ad Martens
snelwandelen 100 km 11.37.57 uur Ad Martens
snelwandelen 100 EM 19.52.35 uur Ad Martens

MANNEN M50 baan officieel
kogelstoten 6 kg 9.10 mtr Jan Schrauwen

MANNEN M50 indoor officieel
400 meter 1.10.51 min Jan Schrauwen
800 meter 2.53.08 min Jan Schrauwen

MANNEN M55 baan officieel
400 meter 1.08.5 min Antoon v Koulil
1000 meter 3.19.0 min Antoon v Koulil
1500 meter 5.14.0 min Antoon v Koulil
2000 meter 7.15.7 min Antoon v Koulil
3000 meter 11.09.0 min Antoon v Koulil
5000 meter 19.44.0 min antoon v koulil

MANNEN M55 weg officieel
10 kilometer 39.33 min Antoon v Koulil

VROUWEN SENioren indoor officieel
kogelstoten 4 kg 11.43 mtr Jolanda Dictus

VROUWEN V35 indoor officieel
60 meter horden 10.71 sec Evie Roelands
kogelstoten 4 kg 8.82 mtr Evie Roelands

VROUWEN V35 weg officieel
10 kilometer 40.51 min Marlies v Geel

VROUWEN V35 indoor officieus
100 meter 14.3 sec Evie Roelands

A-JUNIOREN MEISJES baan officieel
1000 meter 3.13.8 min Heidy Gommers
1500 meter 5.07.9 min Heidy Gommers

A-JUNIOREN MEISJES indoor officieus
100 meter 13.6 sec Mariska van Koulil

B-JUNIOREN MEISJES baan officieel
1000 meter 3.33.5 min Mariska v Koulil
1000 meter 3.33.5 min Mariska v Koulil

B-JUNIOREN MEISJES indoor officieel
60 meter 8.63 sec Mariska v Koulil
60 meter horden 10.97 sec Mariska v Koulil

D-JUNIOREN MEISJES baan officieel
speerwerpen 400 g 25.78 mtr Laura Wierks

Clubblad

6 keer per jaar. Drukkerij Vorsselmans.
Redactie: Ina Gommers, Jolanda Dictus en Ans Kerstens
PR Zunderts Weekblad voortaan voor geheel DJA door Marlies Schrijnemakers-van Geel.

Financiën

Begroting: fl. 58.937,--Terug naar overzicht