1995

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling bestuur: Diana van Bergen (secr.), Elly de Labie (penningm.), Hans de Wijs, Ed Jacobs, Jan van Hees, Jolanda Dictus, Pieter Legius, Thea van Nispen (leden).
Ook Jan Dictus draait alweer een jaar mee (na ledenverg. 1994).
Begin 1995 treden Ed Jacobs, Elly de Labie, Hans de Wijs en Jan van Hees af als bestuursleden.
Voorgedragen: Jan Dictus (voorz.), Tom van Dessel (penningm.) en Anton van Koulil (vice voorz.) miv feb. 1995.
Jan van Hees was 11 bestuursjaren als voorz. a.i.
29 jan.1995: controle van KNAU op de administratie gehad.
Een aantal leden zou niet bij KNAU zijn aangemeld. Het is een statutaire verplichting om alle leden (ook die geen licentie hebben)
bij KNAU aan te melden. KNAU verzoekt om de niet opgegeven trimmers (161) alsnog te melden als lid. KNAU vraagt per recreant een bijdrage van fl.14,50 per jaar.
En naheffing over 1992, 1993 en 1994 van ruim fl.7000,--.
(3 jaar keer 161 recr. van fl. 14,50).

Voorstellen bestuur:
Niet betalen (omdat KNAU voor recreanten niets doet, was in verleden ook de mening van het toen zittende bestuur).
Indien de KNAU toch blijft eisen, dan bestaat mogelijkheid om recreatie-afdeling af te zonderen van de atletiek,
dus nieuwe vereniging oprichten.
Uiteindelijk wist men de KNAU op andere gedachten te brengen en werd de vordering kwijtgescholden,
onder de voorwaarde dat voortaan alle recreanten als lid van de KNAU zouden worden opgegeven.

Oud papier: met gemeente Zundert werd een overeenkomst gesloten met “De Kringloper” in Etten-Leur, die het oud papier ging ophalen.
Door de gemeente is een financiële regeling getroffen (afbouwsubsidie) voor die verenigingen die altijd oud papier hebben opgehaald,
er valt dan toch een flinke financiële post weg. Voor DJA kwam er de laatste jaren tusssen fl.7500,-- en fl.8000,-- netto binnen.
Regeling is 1.10.1994 ingegaan. Daarom in 1994 nog subsidie gekregen (aangevuld), in 1995 nog ruim fl.5000,- en in 1996 nog fl. 3400,--.
Gezien deze financiële aderlating per 01.01.96 contributieverhoging.
DJA had al lang een lagere contributie in vergelijking met de overige atletiek clubs.
De contributie ging met fl.10,-- p.j. voor Senioren en Recreanten omhoog. Voor jeugd blijft deze gelijk aan 1994.

1995 liet zien dat de vereniging rekening moet houden met onvoorziene uitgaven.
De 2 inbraken op de accommodatie met het daarbij komend eigen risico zijn daar een voorbeeld van.
Helaas laat dan de begroting het weer niet toe een inbraak alarminstallatie aan te schaffen.

Dhr. Rousseau van District Zuid van de KNAU, reikte een waarderingsmedaille uit aan GERRIT HOEKMAN.
In 1995werd BouwCenter Nelemans kledingsponsor.
Sponsor voor technische groep M.S.C. Halverwege 1995 is er door het bestuur een sponsorcommissie opgericht.
Van iedere commissie zou er minimaal 1 persoon in moeten zitten.
Begin 1995: 470 leden (atletiek: 243 +11 en recreatie: 227 –10). De recreatie is voor het eerst sinds 10 jaar negatief.
Sportman en -vrouwen 1995: Jan Adams, Evie Roelands en Marlies van Geel.
Dit jaar voor het eerst een aanmoedigingsprijs voor de jeugd: Nina Mathijssen.

Trainingen

Bij de jeugd stopte Femke in 1995. Hellen Vermeiren, Teun van Uffelen en Dries van Dongen werden hulptrainer bij de jeugd.
Johan Mathijssen nam gedeeltelijk de plaats van Heidy Gommers over.
Heidy is gestopt per 1 oktober 1995 en Jeanne nam weer de hele groep CD-meisjes, samen met Johan.
Technische groep zonder trainer: Jac Ooms heeft per 01.01.96 opgezegd. Op zondag kon de technische groep met Jac van Nispen meetrainen.
Bij de recreanten begon Johan van Aert weer met training geven, na een lange periode van afwezigheid (ziekte).
Tijdens de ziekte van Johan nam Gerrit Hoekman waar.
Ook de 4 looptrainers zijn inmiddels geslaagd.

RSC

In 1995 bestond RSC uit: Toon van Koulil (afgev.best.), Nel Bosma en Ans Kerstens (RSL), Jeanne Braspennincx,
Marij Brouwers, Paula van Erk, Diana van Opdorp, Karien Oostvogels, Chantal de Wit (leden).
Begin 1995 stopte Ed Jacobs met RSC.
Nieuw lid: Chantal de Wit.
Vanaf sept. 1995 zijn erbij gekomen: Loes Brait en Els van Hooydonk.
De geëigende evenementen werden ook in dit jaar georganiseerd. Een nieuw element was het vertrek van de 4-daagse op woensdag en donderdag vanaf De Wildert.

Jeugd

Heidy Gommers en Peter van Zundert zijn geslaagd voor de JAL.
Jeugd deed mee aan een internationale wedstrijd in Essen (België). Later bekend als de Benego wedstrijd.

Atleten

De TC bestond begin 1995 uit 12 personen.
Jan van Hees (voorz.), Ina Gommers (notuliste), Marie Adriaensen (wedstr.secr.thuis), Jac Verheyen (materialen), Jolanda Dictus (afgev.best.),
Berlinde Dekkers (jury), Ans Schellekens (EHBO en records), Truus Roovers (wedstr.secr.uit voor Pup. en CD-Jun),
Karel Wamsteker (wedstr.secr.uit voor Sen., AB-Jun. en Vet), Willio vd Broek (all-round),
Chantal Jacobs (prijzen en herinneringen) en Marlies van Geel (notuliste en PR).
Begin 1995 stopte Ina Gommers met TC. Voorgedragen: Marie Adriaensen (wedstr.secr.thuis) en Marlies van Schrijnemakers-v. Geel (PR).
De meerkamp voor vaders, moeders, etc. van DJA-leden en trimmers vond nu plaats op een donderdagavond., ipv zaterdag. De deelname was iets groter dan in 1994.

Voor 3e keer verscheen het wedstrijdboekje gemaakt door Marlies van Geel.
Sinds het 3e kwartaal van 1995 werd besloten dat de WBAC-contacten met de TC verlopen via de notulen,
die steeds rechtstreeks teruggekoppeld zullen worden. Er is dus geen WBAC-afgevaardigde meer bij de TC.
Vanuit het bestuur is de WBAC-afgevaardigde Toon van Koulil.
Het was opvallend dat op de DJA cross 181 wedstrijdatleten mee deden, aanzienlijk meer dan vorig jaar.
Dit weer in tegenstelling tot de deelname aan de avondwedstrijd van 11 juli.

19e EM: in 1995 is er voor het organiseren van deze 10EM een aparte commissie in het leven geroepen, wat een succes is geweest.
Deze 10EM commissie bestond uit 8 personen.
Leden: Jan Dictus (bestuur), Jules Rayee, Frans Smits, Benny Wirix, Ad Oostvogels, Ans Schellekens, Marie Adriaensen en Marlies van Geel (notuliste).
(Ina Gommers en Willio vd Broek hebben het eerste jaar veel geholpen).
De commissie verdeelde zich in werkgroepen die ieder een bepaald deel van de organisatie op zich nam.
Ans Schellekens en Marlies van Geel maakten een nieuw draaiboek voor de loop.
Een geheel nieuwe parcours en stratenloop werd uitgezet in combinatie met de Zundertse aardbeien feesten.
Start Romantica Wildertsedijk en finish bij verenigingssponsor Bouwcenter Nelemans in Prinsenstraat. Mizuno-circuit (midden Zundert omloop).
Deelnemers: 36 lopers op 6.7 km. en 127 op 10EM.Verder was er nog een 6,7km prestatieloop waar 61 mannen en 1 vrouw aan meededen.
In 1995: twee Nederlandse Kampioenen op 3 nummers!! MARLIES VAN GEEL op de 800 meter en EVIE ROELANDS bij het verspringen en hink-stap-sprong.
Beide mochten namens Nederland deelnemen aan de interland Hessen-Niedersachsen-Westfalen-Nederland.
Marlies werd 3e op de 800 meter. Evie blesserde zich en kon niet meer deelnemen.
In 1995 hebben 445 atleten zich voor 50 wedstrijden ingeschreven

Recordcommissie

In 1995 werden 24 aanvragen voor erkenning van een clubrecord aangevraagd, hiervan moest er 1 worden afgewezen.
8 atletes en 2 atleten krijgen te samen 23 certificaten uitgereikt.
(van de 23 zijn er 11 voor Marlies van Geel).
Ans Schellekens was nog steeds in haar eentje de record commissie.
Hier volgen records die in 1995 zijn gevestigd en nog niet verbeterd.

MANNEN M55 weg officieel
marathon 3.16.56 uur Antoon v Koulil

VROUWEN SENIOREN baan officieel
speerwerpen 600 g 31.34 mtr Ans Schellekens

VROUWEN SENIOREN weg officieel
halve marathon 1.38.48 uur Gerda Nouws

VROUWEN SENIOREN weg officieus
10 Eng. Mijlen 1.10.27 uur Gerda Nouws

VROUWEN V35 baan officieel
400 meter 62.49 sec Marlies van Geel
1000 meter 3.02.9 min Marlies van Geel
3000 meter 10.26.89 min Marlies van Geel
1 uur 14.508 mtr Marlies van Geel

VROUWEN V35 weg officieus
10 Eng. Mijlen 1.11.58 uur Annie Braspenning
10 Eng. Mijlen 1.11.58 uur Annie Braspenning
60 meter 8.5 sec Mariska van Koulil

C-JUNIOREN MEISJES baan officieel
80 meter 10.8 sec Nina Mathijssen

D-JUNIOREN MEISJES baan officieel
60 meter 8.6 sec Elvina v Koulil

Clubblad

6 keer per jaar.
Ina Gommers wil stoppen met redactie. Jolanda Dictus en Ans Kerstens traden toe.
miv. feb. 1995 ontwierp Jan van Hees een nieuwe omslag voor clubblad (groen, nieuwe baan).
PR Zunderts Weekblad voor geheel DJA door Marlies Schrijnemakers-van Geel.

Financiën

Begroting: fl. 67.059,--
Contributie werd met 10 gulden verhoogd, met uitzondering van de jeugdleden.Terug naar overzicht