1996

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling bestuur: Jan Dictus (voorz.), Diana van Bergen (secr.), Tom van Dessel (penningm.),
Anton van Koulil (vice-voorz.), Jolanda Dictus, Pieter Legius (Moerse Boys, contracten) en Thea van Nipsen (leden).
Thom Schrijnemakers neemt deel aan de vergaderingen v.a. oktober 1996. Hij gaat de taak van penningmeester overnemen.

Voorstel in 3 achtereenvolgende jaren de contributie te verhogen. Reden de nabetaling aan de KNAU voor het niet opgeven van recreanten. De verhoging zal gelden voor:
1996-1997-1998 respectievelijk fl. 25,--, fl.10,--, fl.10,--, totaal fl. 45,-- voor senior atleten en recreanten.
fl. 10,--, fl.10,--, fl.5,--, totaal fl. 25,-- voor jun, pup. en wandelaars, alleen de 65+ krijgen een korting van 25%.
Tevens werd een voorstel gedaan om de bijdrage die de club nu doet bij inschrijfgelden voor deelname aan wedstrijden, af te schaffen. Uiteindelijk werd het volgende besloten:
per 1 april 1996 gaat in, dat inschrijfgelden alleen bij Senioren, AB-Jun. eraf gaat, maar niet bij Pup. en CD-Jun.
Er werd ook nog besloten om de contributie niet halfjaarlijks te heffen, maar dit jaarlijks te doen,
maar ALV stemt voor volgende: incasso´s betalen 2 keer per jaar en de acceptgiro´s betalen 1 keer per jaar.
Kantine nog onder beheer van Jac en Thea van Nispen, maar zij hebben per 01.01.96 opgezegd.

Het verzoek aan KNAU voor tenietdoen van de boeteoplegging is door het Uniebestuur gehonoreerd!!
Verhuren accommodatie: veelvuldig gebruik door Sandrode Mavo, dit ging met gesloten beurs en bij mondelinge afspraak.
Maar de verhoudingen liggen nu scheef: DJA gebruikte de sporthal van sept. t/m juni 2 uur per week en de Mencia
van maart t/m november 26 uur per week onze accommodatie.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn herzien door Joost van Langen, Jan Dictus en Toon van Koulil.
Nelemans Bouwcenter werd gestrikt als verenigingssponsor, MSC-Arbo-adviesburo voor de technische groep,
Jacobs Wegenbouw voor loopgroep 1 en Top Running sponsorde nog individuelen.
Oude Kleding loopt nog, verzamelen bij DJA en Jan Dictus.
Marian Oostvogels ging de ledenadministratie op zich nemen.
Sportman en -vrouw 1996: Jules Rayee en Marlies van Geel.
(Marlies mag de beker houden, heeft hem nu voor 3e keer).

MARLIES VAN GEEL en EVIE ROELANDS werden wederom NK kampioen. Marlies op de 800 en 1500 meter en Evie bij het verspringen en hink-stap-sprong.
MARLIES werd bij de EK nog derde op de 1500 en 4e op de 800 meter.
Begin 1996: 413 leden (atletiek: 221 leden. –20, en recreatie: 192 leden: -5).

Trainingen

Johan Mathijssen kreeg alle D-Meisjes onder zijn hoede.
Jac Ooms stopte als technisch trainer vervanger werd Yvo vd Heuvel.
Nancy Martens is per 1 okt.1996 gestopt wegens zwangerschap en vervangen door Annie Verheyen.
Bram Everaert heeft van Berlinde Dekkers de training overgenomen van de CD-Jongens.
Jeanne vd Berg gestart met cursus trainer coach-B en geslaagd.
William de Bruyn gestart met cursus looptrainer.
Heidy Gommers stopt met jeugdtraining

RSC

In 1996 bestond RSC uit: Toon van Koulil (afgev.best.), Nel Bosma en Ans Kerstens (RSL), Jeanne Braspennincx,
Diana van Opdorp, Karien Oostvogels, Chantal de Wit, Loes Brait en Els van Hooydonk (leden).
Begin 1996 stoppen Paula van Erk en Marij Brouwers met de RSC.

Recreatiesport bestaat in 1996 25 jaar het bijbehorende feest vond plaats op 30 maart.
De lentewandeltocht vertrok vanaf de Moerse Bossen en begroette 150 deelnemers.
De avondvierdaagse werd nu in tegenstelling tot andere jaren in mei ipv juni gehouden en van maandag t/m donderdag ipv dinsdag t/m vrijdag.
Ook de herfstwandeltocht en de traditionele bingo stonden op de kalender.

Jeugd

In 1996 is de jeugdcommissie in het leven geroepen en bestond uit: Henk van Hasselt, Annelies Holt, Jolanda vd Velde en Liza Verheijen met Jeanne vd Berg als contactpersoon.
- 15 maart 1996 droptocht voor de jeugd. 50 kinderen.
- 12 en 13 oktober uitwisselingskamp met ESAK (Essen). Atletiek, disco, kampvuur, zwemmen, spelcircuit.

Atleten

De TC bestond begin 1996 uit 11 personen:
Ans Schellekens (voorz., records en EHBO), Jan van Hees (all-round), Marie Adriaensen (wedstr.secr.thuis),
Jac Verheyen (materialen), Truus Roovers (wedstr.secr.uit Pup. en CD-Jun.), Karel Wamsteker (wedstr.secr.uit Sen.Jun.ABen Vet.),
Jolanda Dictus (afgev.best.), Berlinde Dekkers (jury), Willio vd Broek (diversen), Chantal Jacobs (prijzen en herinn.),
Marlies van Geel (notuliste en PR).
maar Berlinde nam afscheid en Corina van Koulil kwam erbij

Voor 4e keer verscheen het wedstrijdboekje wederom gemaakt door Marlies van Geel.
Op 8 juni organiseerde de 10EM commissie de 20e 10EM. Ans Schellekens en Frans Smits namen afscheid van de 10EM-commissie
In 1996 kreeg de 10EM-stratenloop een nieuwe naam: DJA-Proteam-loop. Projectgroep van Kees Hereijgers heeft sponsorcontract getekend voor 3 jaar.
De loop werd gehouden tijdens het weekend van de aardbeienfeesten. De trimloop van 6,7 km trok,
naast de 96 wedstrijd deelnemers aan de 10 Em, 50 deelnemers.
De meerkamp voor vaders, moeders, etc. weer op donderdagavond gehouden. Deelname iets geringer dan vorig jaar.
De avondwedstrijd op 18 april voor het eerst een 3000m snelwandel-wedstrijd, georganiseerd op de baan, was een succes. Wordt in 1997 herhaald.
Avondwedstrijd 9 juli met 103 deelnemers en daarbij nationale toppers, zelfs een nationaal record werd er gelopen.
Met uitzondering van de open pupillen wedstrijd waar 52 minder deelnemers waren kende de overige wedstrijden een vermeerdering van het aantal deelnemers.
Damescompetitie ploeg stond in de landelijke finale. Nu ook 2e competitieploeg samengesteld (veteranen).
In 1996 hebben 382 atleten zich voor 49 wedstrijden opgegeven.

Recordcommissie

In 1996 werden 43 aanvragen voor erkenning van een clubrecord aangevraagd, hiervan moest er 1 worden afgewezen.
De veteranencategorieën zijn bij de mannen herleid naar de huidige 5-jaren indeling van de veteranen. Deze herleiding gebeurt bij de dames op korte termijn.
8 atletes en 3 atleten kregen tezamen 43 certificaten uitgereikt. (vele ook voor Jan Schrauwen M55, Jules Rayee M40, Evie en Marlies V35: vet.catg.).
Ans Schellekens was ook dit jaar de drijvende kracht in deze registratie.
Nu nog bestaande records uit 1996:

MANNEN M40 baan officieel
1500 meter 4.21.5 min Jules Rayée
2000 meter 6.02.3 min Jules Rayée
3000 meter 9.12.2 min Jules Rayée

MANNEN M40 weg officieel
10 kilometer 33.40 min Julien Rayée
20 kilometer 1.11.05 uur Julien Rayée
25 kilometer 1.30.50 uur Julien Rayée

MANNEN M40 weg officieus
10 Eng. Mijlen 56.29 min Julien Rayée

MANNEN M45 weg officieel
snelwandelen 50 km 5.19.11 uur Ad Martens

MANNEN M55 baan officieel
100 meter 15.3 sec Jan Schrauwen
200 meter 32.8 sec Jan Schrauwen
verspringen 3.94 mtr Jan Schrauwen
kogelstoten 6 kg 8.92 mtr Jan Schrauwen
discuswerpen 1½ kg 24.74 mtr Jan Schrauwen
speerwerpen 800 g 29.26 mtr Jan Schrauwen

MANNEN M55 baan officieus
werp-3-kamp K+D+S 1472 pnt Jan Schrauwen

VROUWEN V35 baan officieel
200 meter 28.42 sec Evie Roelands
800 meter 2.16.9 min Marlies van Geel
1500 meter 4.39.90min Marlies van Geel Malmö (Zweden)
1 Eng. Mijl 5.11.0 min Marlies van Geel

VROUWEN V35 indoor officieel
1500 meter 4.54.43 min Marlies van Geel

Jury

Berlinde Dekkers stopt als Juko.

Clubblad

6 keer per jaar. Drukkerij Vorsselmans leverde de clubbladen.
Redactie in 1996:
Ina Gommers, Jolanda Dictus, Ans Kerstens en Annelies Molenschot.
Ina Gommers stopt met redactie.
PR Zunderts Weekblad voor geheel DJA door Marlies van Geel.
Sinds begin 1996 ook zoveel mogelijk in Weekblad gemeente Rucphen geplaatst.. (in samenwerking met Corina van Koulil)

Financiën

Atl.met lic. fl. 185,--
Atl. zonder lic. fl. 145,-
Recreanten fl. 125,--
Jun.AB fl. 130,--
Jun.CD fl. 100,--
Pupillen fl. 90,--
Wandelaars fl. 70,--

Begroting: fl. 67.420,--

Sponsorcommissie kwam tot stand:

Verschillende afdelingen binnen DJA financieren hun activiteiten door het inzamelen van geld en goederen van sponsor.
De sponsorcommissie bracht in 1996 in kaart, welke sponsors DJA steunden, welke activiteit, hoeveel geld en/of goederen.

Doel: gecoördineerde aanpak naar sponsors toe.

Daarnaast geldmiddelen aantrekken die de algemene clubkas ten goede komen.
Aanzet tot meer professionele aanpak. Commissie bestond in eerste aanleg uit 5 personen algauw bleven er maar 2 over.Terug naar overzicht