1998

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling van het bestuur in 1998: Jan Dictus (voorz.), Anton van Koulil (vice-voorz.),
Diana van Bergen heeft steeds meer haar taak overgedragen aan Harry van Hasselt (secr.), Thom Schrijnemakers (penningm.).
Helen Vermeiren heeft al voor de jaarvergadering van maart 1998 het bestuur bijgestaan.
Begin 1998 komt Harry van Hasselt bij het bestuur ter ondersteuning van Diana.

Het huishoudelijk reglement is door Toon van Koulil en Joost van Langen herzien en bij acclamatie aangenomen op de jaarvergadering.
De contributieregeling betreffende blessures, zwangerschappen, bestuursleden worden afgeschaft zoals ze nu zijn.
Iedereen moet gewoon de volledige contributie betalen. In 1997 is bepaald: huidige trainers half geld, toekomstige trainers volledige contributie.
Tijdens ALV was er een bloemetje voor Jeanne Braspennincx en Annie Dictus (kantine), start van naar nu blijkt een traditie.

Men slaagde erin om de bouw van het materialenhok geheel te laten financieren door de opbrengst van de daarvoor uitgeschreven loterij.
Subsidie van de gemeente bleek niet haalbaar. Ook de bouw was geheel in handen van leden van DJA en van hen die DJA een warm hart toedragen.

Sponsor Nelemans stopt met sponsoring, foto in kantine wordt verwisseld voor foto van de eerste dames veteranen competitieploeg.

De sponsoring en het binnenhalen van adverteerders was in 1998 nog een werkzaamheid van het bestuur.
Nog steeds geen bezetting van vacatures in sponsorcommissie. In 1998 heeft de oude kledingactie zijn einde gezien.
De hoeveelheid werk t.o.v. de baten gaf niet de goede verhouding.

Ad Hereijgers werd als fysiotherapeut aangetrokken en houdt zich 1x per week beschikbaar op de accommodatie voor consult.
Sportvrouw: Jolanda Dictus, sportman: Rinus van Koulil.
Dit jaar niemand aangewezen voor aanmoedigingsprijs.
Gewijzigde opzet: ieder jaar zal worden gekozen: atleet, recreant en junior van het jaar.
Commissies dragen de kandidaten voor.
Sportman en Sportvrouw van gemeente Zundert 1998 waren broer en zus Alfons en Marlies van Geel.
Begin 1998: 340 leden

Trainingen

De trainingen van de jeugd staan onder druk, deels door de grote toename van jeugdleden,
aan de andere kant: Annie Verheyen wil stoppen en Bram Everaert traint “alleen nog” de CD-Jun.
Een zoektocht is gaande naar bevoegde trainers, er wordt nu steeds met oplossingen gewerkt.
Geslaagd voor :
Assistent Trainer Recreatieve Loopgroepen: Jeanne Braspennincx en Toon van Koulil.
Assistent Jeugd Atletiek Trainer: Jolanda Dictus.

Jan van den Broek start op 1 september als trainer van de recreanten.

RSC

In 1998 bestond de RSC uit: Toon van Koulil (best.), Nel Bosma (RSL), Loes Brait, Jeanne Braspennincx, Karien Hereijgers,
Els van Hooydonk, Ans Kerstens, Diana van Opdorp en Chantal de Wit (leden).

De gebruikelijke wandeltochten werden weer gehouden. De animo voor de vierdaagse neemt sterk af met maar 126 deelnemers.
Het dieptepunt was echter de herfstwandeltocht met maar 18 deelnemers. Het zeer slechte weer kan als boosdoener worden aangemerkt.
De bingo als tevoren in café Den Hoek blijft qua deelnemers vrijwel constant circa 80 deelnemers.
De RSC verleende ook bij diverse jeugdwedstrijden hand- en spandiensten.

Jeugd

Een gezellig bioscoopbezoekje met 52 kinderen naar de film in Hoogstraten.
Op 5 december is door 2 Zwarte Pieten deelgenomen aan de training in het bos.
Verder zal op veler verzoek in 1999 weer eens een jeugdkamp georganiseerd worden.
Op de jeugd dag werd er in Eindhoven gezwommen en/of geschaatst.

Atleten

Willio vd Broek stopt bij de TC.
Commissie bestond begin 1998 uit 9 personen: Ans Schellekens (voorz., clubrecords, EHBO), Marie Adriaensen (wedstr.secr.thuis),
Jac Verheyen (materialen), Truus Roovers (wedstr.secr. uit Pup.,CD-Jun.), Karel Wamsteker (wedstr.secr. uit voor Sen.AB-Jun. en Vet.),
Corina van Koulil (diversen en reserve-notuliste), Chantal Jacobs (prijzen en herinneringen), Marlies van Geel (notuliste en PR).
Vanuit bestuur was steeds Toon van Koulil aanwezig.

Eind 1998 nog 7 personen: Gedurende het jaar hebben Chantal Jacobs, Ans Schellekens en Marlies van Geel afscheid genomen.
Ans blijft records en EHBO wel doen en Marlies blijft PR doen.
Marie Adriaensen werd voorzitter en Nicole Verhoeven kwam erbij (all-round, reserve notuliste).
De meerkamp voor vaders, moeders, etc. werd in 1998 niet georganiseerd, wegens te weinig belangstelling.

Voor 6e keer wedstrijdboekje (Marlies van Geel).
Opvallend gegeven was het aantal wedstrijdatleten namelijk 144.
Voor het eerst sinds vele jaren mocht DJA weer een Pupillencompetitie wedstrijd organiseren. Er waren 117 deelnemers.
De open wedstrijden trokken respectievelijk 48 (C/D Jun.wedstr) en 43 (AB sen vet wedstrijd)

22e keer (nu wederom Proteamloop) meer bekend als 10 EM. Commissie bestond in 1998 uit: Jules Rayee, Benny Wirix, Ad Oostvogels,
Ann Smout en Jan Dictus. Start in 1998 bij Wildert en finish bij Romantica. Molenstraat zal niet meer worden aangedaan.
Gering aantal deelnemers . Dit jaar werden de clubkampioenschappen afgesloten met een uitstekend verzorgd koud buffet, dat goed werd bezocht.

Evie Roelands en Marlies van Geel deden mee aan de Europese Kampioenschappen in Italië. Marlies werd tweede op de 1500 meter ,
op de 800 meter 4e in de beste seizoen tijd en Evie 3e bij het hoogspringen, met de hink-stap-sprong 4e maar wel met een Nederlands record.
Bijzonder was dat Alfons van Geel de broer van Marlies 1e werd op de 1500 meter.

Recordcommissie

In 1998 werden 42 aanvragen voor erkenning van een clubrecord voorgelegd, hiervan moest 1 aanvraag worden afgewezen.
8 atletes en 5 atleten krijgen tezamen 42 certificaten uitgereikt. (Ans Schellekens)

MANNEN M45 baan officieel
snelwandelen 3000 meter 16.38.2 min Ad Martens
snelwandelen 10 kilometer 57.23.0 min Ad Martens
snelwandelen 1 uur 10.419 mtr Ad Martens

Mannen M45 weg officieel
snelwandelen 10 kilometer 58.06 min Ad Martens
snelwandelen 20 kilometer 1.59.56 uur Ad Martens

MANNEN M50 baan officieel
snelwandelen 5000 meter 28.56.54 min Ad Martens
snelwandelen 20 kilometer 2.01.53.0 uur Ad Martens
snelwandelen 30 kilometer 3.04.31.4 uur Ad Martens
snelwandelen 50 kilometer 5.20.34.5 uur Ad Martens
snelwandelen 2 uur 19.701 mtr Ad Martens

Mannen M50 weg officieel
10 kilometer 36.21.9 min Rinus van Koulil
15 kilometer 57.54 min Rinus van Koulil
20 kilometer 1.16.47 uur Rinus van Koulil
halve marathon 1.22 uur Rinus van Koulil

Mannen M50 weg officieus
10 Eng. Mijlen 1.00.42 uur Rinus van Koulil

Mannen M60 weg officieel
halve marathon 1.30.40 uur Antoon van Koulil

Mannen M60 weg officieus
10 Eng. Mijlen 1.07.11 uur Antoon van Koulil

VROUWEN V35 baan officieel
4 x 100 meter 54.5 sec Evie Roelands
Jeanne vd Berg
Maria Verdaasdonk
Marlies van Geel
kogelstoten 4 kg 8.79 mtr Maria Verdaasdonk

VROUWEN V40 baan officieel
verspringen 5.00 mtr Evie Roelands

A-JUNIOREN JONGENS baan officieel
2000 meter 6.22.09 min Teun van Uffelen

B-junioren jongens indoor officieel
800 meter 2.21.0 min Willy van Zundert

B-junioren jongens baan officieus
1 Engelse Mijl 5.03.40 min Willy van Zundert

B-junioren meisjes indoor officieel
200 mtr 29.81 sec Elvina v Koulil
verspringen 4.32 mtr Elvina v Koulil

B-junioren meisjes baan officieus
1 Engelse Mijl 6.40.2 min Elvina v Koulil

D-JUNIOREN MEISJES baan officieel
60 mtr 8.6 sec Jenny Verheyen

Jury

Joke Vriends stelde zich beschikbaar om de juryleden te bellen voor wedstrijden.
Geslaagd voor startcommissaris Nicole Verhoeven en Anton van Koulil.
Anton van Koulil slaagde ook nog als microfonist.
De elektronische tijdwaarneming zal in 1999 bij DJA haar intrede doen. In opleiding hiervoor:
Elly de Labie, Tensia Jacobs en Guust Vissers.
18 DJA jury-leden volgden een instructie-avond juryaangelegenheden.. De veranderde regelgeving maakte dit noodzakelijk.

Clubblad

Verscheen als gebruikelijk weer 6 keer per jaar.
Redactie in 1998: Annelies Molenschot en Elly de Labie. PR: Marlies van Geel

Financiën

Atl.met lic. fl. 205,-- Atl. zonder lic. fl. 165,-
Recreanten fl. 145,-- Jun.AB fl. 145,--
Jun.CD fl. 115,--Pupillen fl. 105,-- Wandelaars fl. 85,--
Begroting: fl. 74.335,--Terug naar overzicht