2000

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling bestuur: Jan Dictus (vz), Toon van Koulil (vice-vz), Harry van Hasselt (secr), Thom Schrijnemakers (penn.) en Helen Vermeiren (lid).
Gegroeid van 373 naar 422 leden (aanwas jeugd en recreanten).Tijdens ALV werd afscheid genomen van Joke Vriends en Karel Wamsteker (TC),
Chantal de Wit, Ineke Fransen (RS) en Els van Hooydonk (RSC).
Bloemetje voor Annie Dictus (kantine).

Het jaar 2000 kan worden gezien als het jaar van de (structurele) investeringen: nieuwe hoogspringmat incl. overkapping,
werpsperen, kogelslingeraar. Nieuwe geluidsinstallatie, laptopcomputer, kopieermachine en tijdprinter.
Afwerking van de wedstrijd-secretariaatsruimte kreeg zijn beslag + verfraaiing kantine.
Bij de gemeente werd een verzoek ingediend om de baan van een nieuwe toplaag en belijning te voorzien.
Alarminstallatie werd geactiveerd.

Diana van Bergen is nog steeds contactpersoon met scholen en Jan Dictus met Moerse Boys Schoonmaken accommodatie door Diny van Nuenen.
Junior 2000: Anita Oostvogels.
Recreant 2000: Elly de Labie.
Atleet 2000 : Thom Schrijnemakers.
Bij ontbreken van sponsorcommissie kwam het benaderen van adverteerders weer op schouders van bestuur. (Helen).
Groep van Johan van Aert heeft shirtsponsor: Betanco.
Onder leiding van Ann Smout startte een opstapgroep van 60 deelnemers!!

Oprichting van de DJA- Runners, een groep die mee gaat doen aan de RoPaRun. Initiatief nemer was John Sijmens.
De eerste ploeg bestond uit: Deny Blom, Johan Mathijssen, Adrie van de Lindeloof, Peter Loose, Piet van Oers, John Sijmens,
Guust van Tichelt en Ad Oostvogels, deze was ook de trainer in de aanloop naar de run toe.

Trainingen

Vertrek van Charles Aernouts is opgevuld door Frits van Ravels.
Technische trainer Ivo van den Heuvel helaas veel ziek.

RSC

RSC-commissie.: Ans Kerstens (vz), Ria van Kempen (penn.), Nel Bosma (RSL), Wil van Beek, Jeanne Braspennincx,
Karien Hereijgers en Diana van Opdorp (leden). Afgev.bestuur: Toon van Koulil.
Nieuw zijn: Ria van Kempen en Wil van Beek (RSC) en Petra Boot vervangt Ineke Fransen.

Opkomstpercentage van groepen Nel Bosma, Petra Boot en Jose Lambrechts is ca. 60 a 70%.
Trainingsgroep van woensdag kan nog uitgebreid worden, terwijl die van donderdagavond zo langzamerhand haar maximum bereikt (= groep Johan van Aert).
Er werden weer 3 mooie tochten uitgezet met respectievelijk 72, 132 en 107 deelnemers.

Jeugd

Jeugdcoördinatrice Jeanne vd Berg zorgt steeds voor goede bezetting van jeugdtrainers.

Atleten

TC bestond uit 6 personen: Marie Adriaensen (vz en wedstr.sec.thuis), Jan van Hees, Jac Verheyen, Truus Roovers, Corina van Koulil en Nicole Verhoeven (allen idem 1999 functies).
Vanuit bestuur steeds Toon van Koulil aanwezig.
Gedurende het jaar 2000 heeft Corina van Koulil afscheid genomen van TC (blijft wel bij wedstr. meehelpen op secr.). Dit Wierkx werd notuliste.
Marie stopt na een jaar als voorzitter.

Voor 2e keer Akkermolenloop, nu gesponsord door Bergamo & Havando en QNP.
Parcours idem 1999. Ook het aantal deelnemers (200) was als dat van 1999.
Organisatie: Bennie Wirix, Ad Oostvogels, Jos Jacobs, Diana van Bergen en Jan Dictus.
Clubdag 30 september.
De voor senioren bestemde meerkamp, zweedse estafette en wedstr. over 3000 of 5000 meter trok wederom weinig deelnemers.
Koffiemaaltijd aan het einde van de dag.
Wel weer een grote opkomst van de jeugd.

Maria Verdaasdonk-vd Berg en Evie Roelands doen mee aan het NK-indoor te Groningen.
Tevens naar Bordeaux voor EK-Indoor: Evie verbeterde haar eigen Ned.record op 60 meter horden: 10.19 seconden.
Maria en Evie maakten deel uit van de Ned. V40-estafetteploeg en behaalden brons.
Toon van Koulil behaalde op NK- cat.M60 zilver op Halve Marathon. (Etten-Leur).
In 2000 hebben 57 DJA-atleten zich laten voorinschrijven. (dit getal blijft dalen).

Recordcommissie

In 2000 werden 9 aanvragen voorgelegd.
Alle akkoord bevonden.
6 atletes en 0 atleten krijgen tezamen 12 certificaten uitgereikt.
Recordcommissie nog steeds alleen Ans Schellekens.

VROUWEN V40 baan officieel
200 meter 28.32 sec Evie Roelands
80 m horden 76,2 cm 13.3 sec Evie Roelands
hoogspringen 1.55 mtr Evie Roelands

Vrouwen V45 weg officieus
10 Eng. Mijlen 1.25.40 uur Annie van Oijen

Jury

Op initiatief van Toon van Koulil (juryzaken) is op de accommodatie een cursus jurylid weg/cross georganiseerd. 20 DJA-leden namen deel.

Clubblad

Redactie: Annelies Molenschot en Elly de Labie + steun Jan van Hees.
Annelies is gestopt. Eduarda van Erk heeft haar taak overgenomen.
PR: Marlies van Geel, maar zij stopt met de verzorging van de uitslagenlijst in het clubblad. Dit wordt voortaan gedaan door Anita Naalden.

Financiën

Vaststelling contributie 2001: de KNAU heeft een contributieverhoging opgedragen die per categorie 15 tot 20% bedraagt.
Daarnaast is het inschrijfgeld voor nieuwe leden naar fl.10,-- verhoogd. De verenigingscontributie van fl.100,-- is afgeschaft.

Het bestuur berekent de verhoging niet geheel door en ontziet met name de jeugd en de recreanten.
Voorstel: Verhoging van de contributie voor atleten met en zonder licentie met fl.5,-- per jaar.
Voor de overige categorieën een verhoging met fl. 2,50 per jaar.

Begroting: fl. 87.925,--Terug naar overzicht