2001

Vorige.. | Volgende..

Algemeen

Samenstelling bestuur: Jan Dictus (vz..), Harry van Hasselt (secr), Thom Schrijnemakers (pennm.), Helen Vermeiren (lid).
Tijdens ALV 20.02.2001 treedt Toon van Koulil om legitieme medische redenen af (hij blijft lopende zaken nog behartigen zoals: jeugdjury-project, schoolatletiek en DJA-jury-aangelegenheden).
Lid van verdienste 2000: Jeanne van den Berg.

Voorbereidingen voor viering 40-jarig bestaan zijn gestart op initiatief van secretaris Harry van Hasselt (hij heeft vanuit elke hoek mensen aangeschreven om een commissie samen te stellen).
Het jubileumjaar werd vastgesteld van 31.03.2002 t/m DJA cross in febr. 2003 .
Alle door DJA georganiseerde wedstrijden krijgen een feestelijk tintje. Hoogtepunten:
sponsorloop op 8 juni in de nachtelijke uren, jeugdwedstrijd op 12 juni met ‘s avonds een feestelijk samenzijn.
Voorbereidingen voor het ontwerpen van de website DJA worden gestart.

Bloemetje voor Evie Roelands en Maria Verdaasdonk voor hun geleverde prestaties bij de NK indoor (Groningen) in 2000.
Start naar later bleek van een traditie: Jeanne Braspennincx en Rina van den Broek kregen ook een bloemetje voor het beheer in de kantine.
Opschildering van juryhok door Karel vd Wouw en Henk vd Lucht. Verbreding tegelpad naar kantine (olv Jos Jacobs).
Diana van Bergen bleef/werd contactpersoon voor de basisscholen. Voor de Moerse Boys was dat Jan Dictus.
Schoonmaken accommodatie nog steeds Diny van Nuenen. De clubdag trekt weer aan met 98 deelnemers. Dat was 17 meer dan vorig jaar.
Voor de jeugd was er een meerkamp. Voor 2e keer deelname aan RoPaRun.

Dit jaar werd op de DJA-accommodatie een MiniRoPaRun georganiseerd voor geldverwerving voor de RoPaRun.
In 2001 werden de DJA-Runners een zelfstandige stichting met als naam: Running Team Zundert.
Junior 2001 : Anita Oostvogels voor 3e keer, mag beker houden.
Recreant 2001: Belaid Addou.
Atlete 2001: Evie Roelands.

Jeanne Braspennincx en Rina van den Broek hebben cursus “Sociale Hygiëne” gevolgd, ingevolge de nieuwe drank- en horecawet.
Onder leiding van Ann Smout weer een opstapgroep: 62 deelnemers.
Ledenaantal begin 2002: 423. Groei van 10 leden.

Trainingen

Donderdag: Johan van Aert.
Woensdagavond: Jeanne Braspennincx en Jan van den Broek.
Atleten verwelkomden Jules Rayee als trainer. Jeugdtrainsters Linda van der Velden, Anouk Vermeiren, Helen Vermeiren,
Maria Verdaasdonk en Karin Vergauwen hebben certificaat “Assistent Jeugdleider” behaald, terwijl Jan van den Broek “Assistent Trainer Recreatieve Loopgroepen” genoemd mag worden.
Definitief afscheid helaas om gezondheidsredenen van technisch trainer Ivo.

RSC

RSC-comm.: Ans Kerstens (vz.), Ria van Kempen (pennm.), Nel Bosma en Jeanne Braspennincx (RSL), Wil van Beek, Karien Hereijgers en Diana van Opdorp (leden).
Afgev.bestuur: Helen Vermeiren.
Nel Bosma gestopt als RSL, groep overgenomen door Petra Boot.
Wandelgroep Annie Roelands: naast de kortere wandelingen op dinsdagmiddag nu ook gestart met één keer per maand op donderdag een lange afstand.

Vanwege MKZ-crisis kon de lentewandeltocht niet doorgaan. De avondvierdaagse van 28 mei tot en met 31 mei startte vanaf accommodatie.
Het aantal deelnemers was weer minder nu slechts 93. Waarvan 6 op 10 km.
De Meulenwieken uit Rijsbergen en de deelnemende rolstoelers op de afsluitavond maakten veel goed.
Wil van Beek geeft aan om in 2002 te stoppen.

Jeugd

Jeugd groeit ontzettend hard, jeugdcoördinatrice Jeanne van den Berg doet een voortdurende zoektocht naar nieuwe trainsters.
Voor het eerst in DJA-geschiedenis een wachtlijst ingesteld voor de jeugd.
Tegenover het verlies van Jolanda Dictus, Teun van Uffelen en Annie Verheyen staat de komst van Monique Elst, Jeroen Stoutjesdijk, Kirsten Snepvangers, Maarten Legius en Helen Vermeiren.
Henk van Hasselt en Rene Verheijen vormden nog de jeugdactiviteitencommissie.

Atleten

Jules Rayee gaat vz van TC worden. Begin 2001: TC 7 personen: Marie (wedstr.sec.thuis), Jan van Hees (allround), Jac Verheyen (materialen),
Truus Roovers (wedstr.sec.uit Pup. en CD-Jun), Nicole Verhoeven (mat. en reserve-notuliste), Dit Wierkx (notuliste) en Jules Rayee (vz en allround).
Vanuit bestuur: Helen Vermeiren.

Eind 2001 nog 4 leden: Gedurende het jaar zijn Dit Wierkx, Nicole Verhoeven en Marie Adriaensen gestopt.
Dit jaar werd de Benegowedstrijd met in totaal 314 deelnemers bij DJA georganiseerd .
Aan de WBAC-jeugdcross namen 363 kinderen deel. Net als in het jaar daarvoor werd weer een pupillen competitiewedstrijd georganiseerd, nu met 112 deelnemers.
In plaats van de gebruikelijke avondwedstrijd werd een zondagwedstrijd georganiseerd. Er waren slechts 72 deelnemers. De snelwandelaars waren ook nu weer aanwezig.
Op verzoek van PSV werd een 10km ingelast om een van hun atleten een poging te laten doen zich te kwalificeren voor EK voor jongeren onder 23 jaar.
Dit mislukte helaas (zeer warm weer).

Voor de 3e keer Akkermolenloop over 10km en 5km.
Parcours: idem als voorgaande jaren.
Commissie.: Jan Dictus, Jules Rayee, Jos Jacobs en Diana van Bergen. (vanaf sept.2001: Adrie vd Lindeloof, Berlinde Dekkers en Ria Kools ter ondersteuning).
Iets meer deelnemers dan vorig jaar. In 2001 hebben zich maar 27 wedstrijdatleten gemeld voor een voorinschrijving.
(9 sen. en 9 vet. voor 10 wedstrijden.).

Recordcommissie

In 2001 werden 12 aanvragen voorgelegd. Hiervan 2 afgewezen, 4 nog niet behandeld en overige akkoord bevonden.
3 atletes en 0 atleten krijgen tezamen 6 certificaten uitgereikt.
(recordcommissie: Ans Schellekens).

MANNEN M60 baan officieel
kogelstoten 5 kg 8.82 mtr Jan Schrauwen
discuswerpen 1 kg 24.20 mtr Jan Schrauwen
speerwerpen 600 g 25.94 mtr Jan Schrauwen

Mannen M60 weg officieel
marathon 3.37.55 uur Antoon van Koulil

Vrouwen V40 indoor officieel
200 meter 29.09 sec et Evie Roelands
60 meter horden 10.19 sec et Evie Roelands

Jury

Toon van Koulil doet nog steeds juryzaken, er is nog geen jurycoördinator.
Op initiatief van Toon van Koulil en onder leiding van Evie Roelands, Berlinde Dekkers en Janus Hereijgers
hebben 8 deelnemers meegedaan aan het jeugd-jury-project.

Clubblad

Marlies stopt met uitslagen in clubblad, Anita Naalden nam dit over.
Redactie: Eduarda van Erk en Elly de Labie, met steun van Jan van Hees.
PR: Marlies van Geel (stelt in het verlengde hiervan een fotoboek samen voor het 40-jarig bestaan met daarbij
vernoemd chronologische vermeldenswaardigheden uit het verleden).

Financiën

Gezien de sterke financiële positie van DJA op dit moment, wordt door het bestuur voorgesteld de op de ALV 2000 vastgestelde contributieverhoging voor 2001,
ongedaan te maken.
Daarnaast stelt het bestuur voor om miv 2002 de contributie
vast te stellen voor het jaar waarin de ALV wordt gehouden dus op ALV 2002 de contributie vaststellen voor dat jaar.

Begroting: fl. 94.315,--Terug naar overzicht