2011

Vorige.. | Terug naar overzicht

Algemeen

De samenstelling van het bestuur:
Voorzitter Harry van Hasselt, secretaris Jeroen Stoutjesdijk, penningmeester Berlinde Dekkers, bestuursleden Bert Grit, Cees Matthijssen en Anouk Vermeiren.
Cilia Hense en Ria Wamsteker werden tot meest verdienstelijk lid van 2010 gekozen. Annie van Aert werd verkozen tot lid van verdienste van het jaar 2011.
Ad Martens werd gekozen tot recreant van het jaar 2011.

Resultaten behaald bij NK’s:
Niels Hanegraaf heeft een bronzen medaille behaald bij de nationale studentenkampioenschappen, op het onderdeel hoogspringen.
Maarten Bömer heeft een bronzen medaille behaald bij de NK Masters, op de 5000 meter.
Evie Roelands heeft bij de NK Masters (zowel indoor als outdoor) een gougdden medaille behaald op het onderdeel hoogspringen.

Een eerste Open Dag voor de Zundertse jeugd gehouden.
Ledenaantal per 31-12-2010 bedroeg 379.
De sponsorcommissie bestaat nu uit Annie van Aert, Jan Dictus, Harry van Hasselt en ad hoc Ria Wamsteker.

Administratieve verwerking van de verkochte clubloten door Karin Vergauwen en Berlinde Dekkers.
AV Sprint heeft tijdens de renovatie van haar atletiekbaan met diverse groepen bij DJA getraind.
Vrijwilligers bedankavond is dit jaar niet georganiseerd maar in het programma viering 50 jarig bestaan in 2012 gevoegd.

De verwarmingsketel is vernieuwd evenals de douches en de leidingen er naar toe. Het geheel is nu legionella proof.
Jac van Nispen is in 2010 benoemd tot erelid, maar dit is in de notulen van dat jaar niet opgenomen.
In de notulen van 2011 is deze onvolkomenheid evenwel hersteld.
Op 18 december werd het nieuwe crossparcours langs De Beek in gebruik genomen.

Trainingen

Frits van Ravels moest zich als trainer terug trekken. Jan Dictus leidde twee opstapcursussen. De inbreng van de seniortrainers is daarin gegroeid.
Johan van Aert beëindigde dit jaar na 40 jaar trainer te zijn geweest zijn trainersloopbaan.

Jeugd

Simone Snepvangers meisjes A-pupillen en Melissa Esvelt meisjes C-junioren mochten meedoen aan de Regiokampioenschappen.
Simone nam deel aan de meerkamp + estafette en Melissa nam deel aan 80m, hoogspringen, verspringen en de estafette (4 x 80 meter).

Bij de ARWB kampioenschappen voor C/D junioren behaalden de meisjes Schellekens de volgende resultaten:
Sanne 80 m horden en 600 m tweede en 3e bij speer.
Manon speer 1e, 2e bij hoog en 4e bij discus.

RSC

Samenstelling RSC: Ans Kerstens voorzitster, Jolanda Gommers penningmeester, Karien Hereijgers notuliste, Jeanne Braspennincx recreatiesportleidster,
Bert Grit afgevaardigde van het bestuur, Marie Adriaensen, Ad Martens, Regina Martens, Diana van Opdorp leden.

Georganiseerde evenementen:
Bingo 12 november 2011 bij café Schuttershof.
Lentewandeltocht 205 deelnemers.
Zomerwandeltocht 81deelnemers.
Herfstwandeltocht 135 deelnemers.

Atleten

De TC bestond uit: Ans Schellekens (voorzitter), Jan van Hees, Jan Dictus, Brigitte Kapiteijn (notulist en draaiboek), Anja de Koning (juco),
Anita Naalden (clubrecords), Ria Wamsteker en Cilia Hense (wedstrijdsecretariaat).

Georganiseerde wedstrijden: DJA cross, clubcross (seizoen 2010-2011), open wedstrijd voor pupillen en CD junioren, pupillencompetitie,
open wedstrijd voor AB junioren, senioren en masters, clubcross (seizoen 2011-2012).
Maria van Laerhoven en Deny Blom werden ARWB crosskampioen.

Records

Tot 1-01-2012 nog niet verbeterde records:

MANNEN SENIOREN baan officieel
zweedse estafette 2.14.15 min et Michael Herijgers
Joey Oomen
Niels Hanegraaf
Bas Hereijgers

4 x 100 meter 46.17 sec et Michael Herijgers
Joey Oomen
Niels Hanegraaf
Bas Hereijgers

hoogspringen 2.00 mtr Niels Hanegraaf

Mannen senioren indoor officieel
50 meter 6.44 sec et Joey Oomen
200 meter 24.71 sec et Joey Oomen
hoogspringen 1.98 mtr Niels Hanegraaf

Mannen M40 indoor officieel
1000 meter 2.55.03 min et David Bömer
1000 meter 2.55.03 min et David Bömer

Mannen M45 weg officieel
15 kilometer 53.59 min et Deny Blom
halve marathon 1.17.56 uur et Deny Blom

MANNEN M65 baan officieel
3000 meter 11.53.82 min et Maarten Bömer

Vrouwen senioren indoor officieel
50 meter 7.52 sec et Inge Vermeiren

VROUWEN V45 baan officieel
800 meter 2.58.73 min et Ina Gommers
kogelstoten 4 kg 7.86 mtr Ans Schellekens
discuswerpen 1 kg 17.12 mtr Ans Schellekens
speerwerpen 600 g 27.47 mtr Ans Schellekens

Vrouwen V45 weg officieus
5 kilometer 23.29 min et Ina Gommers

VROUWEN V50 baan officieel
hoog 1.43 mtr Evie Roelands

Vrouwen V50 weg officieel
15 kilometer 1.08.43 uur et Gerda Nouws

C-JUNIOREN MEISJES baan officieel
800 meter 2.36.34 min et Sanne Schellekens
1500 meter 5.55.94 min et Sanne Schellekens
speerwerpen 500 g 25.39 mtr Manon Schellekens
25.39 mtr Sanne Schellekens

C-junioren meisjes indoor officieel
50 meter 8.35 sec et Sanne Schellekens
800 meter 2.53.79 min et Sanne Schellekens
Verspringen 3.89 mtr Manon Schellekens

C-junioren meisjes indoor officieus
200 meter 30.32 sec et Sanne Schellekens
400 meter 69.19 sec et Sanne Schellekens
Joey Oomen heeft aangegeven de clubrecords bij te gaan houden.

Clubblad

Inmiddels is de nieuwsbrief vervangen door een digitale versie. De eerste uitgave, is in december 2011 uitgebracht
Cilia Hense is druk doende zich het beheer van de website eigen te maken. Ook is zij actief met het opbouwen van een nieuwe site.

Financiën

contributie

(mini)-pupillen 77,00
c-/d-junioren 86,00
a-/b-junioren 101,00
atleet zonder licentie 119,00
atleet met licentie 143,00
recreanten 105,00
recreanten, wandelen 60,00

Begroting: 49.652 euro