Lidmaatschap

Achternaam*
Voorletters*
Roepnaam*
Geslacht Man vrouw
Geboortedatum
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
E-mail adres*
Bankrekeningnummer*
Soort lid


*wil men deelnemen aan AU geregistreerde (baan)wedstrijden elders, dan is een licentie verplicht.
Jeugdleden hebben automatisch een licentie om aan (jeugd)wedstrijden deel te nemen.

Ingangsdatum lidmaatschap
EHBO begeleiding nee, ik heb geen EHBO diploma
ja, ik ben in het bezit van een EHBO diploma en ben bereid bij DJA, bij wedstrijden en/of andere evenementen, als zodanig op te treden.
Automatische incasso* Hierbij geef ik toestemming om de contributie automatisch te incasseren.
Ter bevestiging zal ik het machtigingsformulier downloaden, invullen, ondertekenen en afgeven bij mijn trainer of bij de ledenadministratie, Erik Klein, Akkermolenweg 15, 4882 BL Zundert
Huishoudelijk reglement 2014 Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met het huishoudelijk reglement
Statuten 1997 Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met de statuten
Protocol Social Media DJA Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met het protocol Social Media DJA
  * Verplicht invullen