Jeugdinfo


Trainingstijden jeugd

Jeugdcoördinator
Anouk Vermeiren, tel. 06-42258401

Aanmelden

Mocht u uw zoon/dochter willen aanmelden als nieuw lid bij DJA, dan kunt u contact opnemen met Anouk Vermeiren, Nachtegaalstraat 32, 4881 VE Zundert, tel. nr. 06-42258401.
Uw zoon/dochter mag altijd 4 weken gratis mee trainen, zodat hij/zij rustig kan bekijken of het leuk gevonden wordt.
Daarna vindt pas de officiële inschrijving plaats. Op de website vindt u een inschrijfformulier.
Daarin vindt u meer informatie omtrent de inschrijving.

Afmelden

Wanneer u uw zoon of dochter af wilt melden bij DJA, dan moet dat schriftelijk gebeuren bij Sonja van Ostaijen-van Hoof.
Graag ook de trainer inlichten van de afmelding!

Oudercommissie

Tijdens gesprekken tussen ouders van de jeugd is vaak naar voren gekomen dat het fijn zou zijn als meer kinderen van DJA zouden deelnemen aan de
wedstrijden. Ook blijkt dat er nog wat onduidelijkheden zijn over de sport zelf en de wedstrijden.
Als ouders hebben we gedacht als we ons nu zelf meer inzetten voor de club d.m.v. een oudercommissie.
Dan kunnen we de trainers ondersteunen en ouders hopelijk beter informeren over de club en de sport.
Met een paar ouders en de jeugdcoördinator Anouk Vermeiren zijn we aan de slag gegaan en hebben we onze plannen aan het bestuur voorgesteld.
Maandag 10 februari is in de algemene ledenvergadering medegedeeld dat de commissie nu officieel
opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de club.
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de contactpersonen:

Heidy Bastiaansen en Eveline van Opstal.
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen, alle hulp is welkom!

Jeugdtrainingen

Voor de Mini-Pupillen tot en met de C-Junioren (7 t/m 15 jaar) wordt er twee keer per week één uur training gegeven.
In het winterseizoen traint de jeugd in sporthal 'Onder de Mast' in Zundert, op de accommodatie en/of in het bos 'de Krochten' in Wernhout.
In het zomerseizoen wordt er twee keer per week op de DJA accommodatie aan de Akkermolenweg getraind.
Klik hier voor meer info over de trainingstijden.

De B-Junioren trainen twee keer per week 1 tot 1½ uur. Zowel in het zomer- als winterseizoen traint deze groep op de accommodatie,
waar zij werken aan hun conditie, kracht en techniek.

Doelstelling

DJA streeft er naar haar jeugdleden een zodanige opleiding of begeleiding te geven, dat zij technische eiindvormen van alle atletiekonderdelen
beheersen. Hierbij hoort ook een technische loopvaardigheid en conditionele inhoud.
Dit alles wordt op een speels-prestatieve manier aangeboden, waarbij het plezier in de sport steeds voorop staat.
De jeugdtrainers werken volgens een bepaald opleidingsplan waardoor een verantwoorde doorstroom gewaarborgd is.

Jeugdwedstrijden

Deelname aan wedstrijden wordt gestimuleerd, maar is niet verplicht.
Competitiewedstrijden, ARWB-kampioenschappen en thuiswedstrijden zijn altijd onder begeleiding van de train(st)ers.
Bij andere (open) wedstrijden kunnen de train(st)ers aanwezig zijn.
Cilia Mathijssen verzorgt het wedstrijdsecretariaat uit voor de pupillen en de C/D-junioren.

Wedstrijden in het zomerseizoen: Pupillen: twee competitiewedstrijden op de atletiekbaan, gevolgd door een eventuele finale.
Junioren: drie competitiewedstrijden op de atletiekbaan, gevolgd door een eventuele finale.
ARWB-kampioenschappen voor zowel pupillen als C/D-junioren.
De interregiowedstrijd. Hiervoor worden de tijdens competitiewedstrijden, kampioenschappen en andere vooraf aangegeven wedstrijden,
best presterende pupillen en C/D-junioren geselecteerd.
Wedstrijden in het winterseizoen:

Vijf ARWB-crossen in het bos (competitiewedstrijd).
Verder zijn er in de zomer nog een aantal open baanwedstrijden waaraan men kan deelnemen en in de winter zijn er de indoorwedstrijden.
Per seizoen wordt een wedstrijdkalender gemaakt zodat men tijdig op de hoogte is.