Gebruik middenterrein (veld) en atletiekbaan

Naar overzicht..

Beste leden,

De afgelopen dagen is er nogal wat commotie ontstaan rondom het middenterrein (veld) op onze accommodatie. Een gebrek aan communicatie vanuit de gemeente Zundert, behandeling van het gras met een hoop puin zoals glas, steen, etc... liggen hieraan ten grondslag. 

Op dit moment is het middenterrein afgesloten. De volgende acties zijn uitgezet:

  • Bodemonderzoek is in gang gezet
  • Het verzamelde materiaal van het terrein is bij een laberatorium afgegeven voor onderzoek
  • Het middenterrein is afgezet (tot nader order)
  • De baan kan en mag worden gebruikt. Het gebruik hiervan levert geen gevaar op

Het is nu lastig aan te geven binnen welke termijn het middenterrein wordt vrijgegeven. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeer ik jullie direct.

Namens het bestuur van DJA

Wesley van Steen

secretaris@dja-zundert.nl