Draag clubtenue tijdens een cross!

Naar overzicht..

Voor de nog komende ARWB crossen (en de daarbij organiserende ARWB verenigingen) geldt uiteraard dat de deelnemers zoveel mogelijk in clubtenue de wedstrijd moeten lopen.

Zoals bij de laatste Algemene Ledenvergadering is opgemerkt wordt het de gewoonte om bij de crossen in allerlei (ook gesponsorde) sportkleding de wedstrijd te lopen.

Voor de uitstraling en herkenbaarheid van de eigen vereniging in een cross is het van belang om dit nog eens een keer onder de aandacht te brengen bij de trainers en begeleiders.