Van de Bestuurstafel

Naar overzicht..

Dag allemaal,

Even een kort verslag wat er zoal speelt op de bestuurstafel

We blijven in gesprek met de gemeente rond de financiering van DJA op de lange termijn. We zullen meer delen op de ALV op 19 februari 2018 in de Schuttershof.

Het aanvullen van allerhande trainers en staf functies blijft van belang. Heb jij of iemand in je familie zin en tijd om een taak op je te nemen laat het ons dan weten. Graag horen we ook of jij of iemand in je familie een EHBO cursus zou willen volgen.

We zijn ons aan het voorbereiden op de ALV van 19 februari 2018.  Jeanne’s periode als bestuurslid zit er dan op en Jeanne gaat zich op eigen verzoek weer meer met de atletiek zelf gaan bezighouden. Er komt dus een plek vrij in het bestuur.

Mijn positie van voorzitter komt in februari 2019 vrij; heb tijdens de ALV 2017 aangegeven dat ik het stokje in 2019 overdraag.

We zijn bezig met een sponsor en communicatie plan, in het kort een “PROMO plan” voor DJA. Interesse om te helpen? Laat mij weten!

De vrijdagploeg (aanvoerder Janus) heeft weer een flink aantal verbeteringen aan de accommodatie gedaan, een update van de fine fleur van de club:

De werkploeg heeft nog steeds veel plezier op de vrijdagvoormiddagen om met elkaar allerlei klusjes te doen op de accommodatie en ook voor andere groepen van DJA. Elke vrijdag is er koffie met appelflap, waarvoor we zelf voor inkomsten zorgen d.m.v. oud-ijzerverkoop.

Zo maken we voor de wedstrijdenorganisatie de accommodatie wedstrijdklaar met belijnen, zandbakken opfrissen, alle materialen en installaties gereedzetten en ook nog wat jurywerk door een aantal van ons.

Het afgelopen jaar zijn we vooral het achterstallige werk, dat eigenlijk bij de gemeente hoort, in gaan halen. Zo is de afrastering langs de buitenkant vanaf de poort tot de schuin tegenoverliggende hoek helemaal vernieuwd. Nu zijn we bezig met de veel te brede haag tussen ons en Moerse Boys. Daar werken we constant aan met 3 of 4 man. De betonnen binnenzijde van de baan is wit gemaakt wat toch zichtbaarder en veiliger is. De bak van kogelstoten heeft ook een opfrisbeurt gehad in de vorm van 3 m3 split. Bladblazen op de baan bijna het jaar rond. Wel zijn we blij dat de bomen weg zijn, dat we die strijd gewonnen hebben.  Onderhoud van het gebouw doen we ook wat aan b.v. dak schoonhouden van afgevallen blad en takken wegsnoeien die het dak beschadigen.

Dit jaar was het eerste jaar van de nieuwe opzet van het sportgala, lees er over op onze website. Fantastische resultaten weer voor de DJA!

In de kantine gaan we duidelijker laten zien dat ook voor de DJA geldt: onder de 18 geen alcohol. Help ons en de kantine beheerders dit beleid te handhaven en laat de kantine beheerders weten in het geval je iets ziet dat niet klopt.

We zien uit naar de DJA avonturentocht 29 december 2017 en de vrijwilligersavond op 17 maart 2018.

Namens het bestuur,

Niels