Notulen Algemene Ledenvergadering 2018

Naar overzicht..

Lees hier de notulen van de ALV 2018.