Beste leden, 

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan. De belangrijkste verandering is het loslaten van de regel om 1.5 meter afstand te houden in de sportsector en het openen van het clubgebouw. De hygiënerichtlijnen blijven echter van groot belang om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Hierbij de richtlijnen zoals deze bij DJA gelden vanaf 1 juli, aangepast op basis van het protocol verantwoorde atletieksport van de atletiekunie: 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving 

Wij vragen jullie aandacht voor deze en onderstaande richtlijnen en deze zo nauwkeurig mogelijk na te leven. 

Mochten jullie nog vragen hebben, laat het ons weten!

Groetjes,

Het bestuur

 

Basisveiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. En laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (behalve tijdens trainingen of wedstrijden, dan geldt de afstandsbeperking niet). Let op: Indien het wel mogelijk is om tijdens de training afstand te bewaren, doe dat dan ook.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijdt het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen en geeft geen high-fives.
 • Desinfecteer bij binnenkomst en verlaten van de accommodatie je handen.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik.

1.5 meter-samenleving op de accommodatie:

 • Basisregel: Houd 1.5 meter afstand van personen vanaf 18 jaar en ouder. Atleten tot 18 jaar en atleten uit hetzelfde huishouden uitgezonderd. Tijdens de training of wedstrijd geldt deze afstandsbeperking niet. Let op: Indien het wel mogelijk is om tijdens de training afstand te bewaren, doe dat dan ook.
 • Na de training tellen atleten/recreanten mee als publiek en moeten weer 1.5 meter afstand houden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten, bij het wisselen van onderdeel en na afloop van de training/wedstrijd houden atleten/recreanten van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Probeer als atleten/recreanten van 18 jaar en ouder ook tijdens het inlopen/de warming-up zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten de noodzakelijke atletiek gerelateerde contactmomenten mag er geen fysiek contact zijn tussen atleten/recreanten.
 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen actief zijn.
 • De fietsen worden nog steeds op 1.5 meter afstand van elkaar, tussen de pionnen, geparkeerd.
 • Op het pad van de baan naar parkeerplaats, wordt 1.5 meter afstand gehouden door personen van 18 jaar en ouder. Houdt ten alle tijden rechts aan op het pad.

Clubgebouw:

 • Het clubgebouw is weer volledig geopend, dat betekent dat er weer gebruik gemaakt mag worden van de kantine, kleedkamers en douches. Hiervoor gelden een maximum aantal personen per ruimten. Voor het juiste aantal, zie de deur van de betreffende ruimte.
 • Voor atleten/recreanten van 18 jaar en ouder geldt bij gebruik van de kantine, kleedkamers en douches de 1.5 meter afstand.

Toeschouwers:

 • Ouders en toeschouwers zijn weer welkom op de accommodatie en dienen zich te houden aan de basisveiligheid- en hygiëneregels.