Dit biedt DJA de inwoners van Zundert – DJA Zundert

Dit biedt DJA de inwoners van Zundert

DJA is een vereniging binnen het Zundertse die zorg draagt voor:

 • Het trainen van vaardigheden van atletiek en lekker sportief bezig zijn voor de jeugd
 • Het trainen en beoefenen van de atletiek voor atleten van jong tot oud
 • Het trainen en sporten van kinderen die moeite hebben om in een grote groep te sporten en door een beperking niet mee kunnen komen met leeftijdgenoten in een gewone trainingsgroep. (DJA-maatjes)
 • Het lekker bezig zijn met sport op de atletiekbaan door recreanten, sporters zonder wedstrijdlicentie
 • Het fijn gymmen onder deskundige begeleiding van jong naar oud
 • Het fijn wandelen onder deskundige begeleiding van een korte of langere wandeling in eigen tempo. Onder de wandelaars bevinden zich mensen met een lichte vorm van dementie
 • Het wandelen van mensen met een verstandelijke beperking (G-groep)
 • Het gaan starten van een wandelgroep specifiek gericht op mensen met dementie
 • Het organiseren van de schoolatletiekdagen voor alle basisscholen
 • Het organiseren van de Avondvierdaagse
 • Het organiseren van diverse mooie wandeltochten; onze RSC zet vier keer per jaar prachtige tochten uit
 • Het organiseren van wedstrijden voor alle onderdelen van de atletiek voor jong en oud, waaraan atleten deelnemen uit heel Nederland en uit Vlaanderen.
 • Het mogelijk maken dat basisscholen en het Mencia hun sportdagen en sportactiviteiten kunnen houden
 • Atleten door te laten groeien tot topsporters die meedoen aan nationale en internationale wedstrijden, wat zorgt draagt voor de PR van DJA en van de gemeente Zundert.
 • Het 2 keer per jaar verzorgen van een opstapgroep voor beginnende lopers. Beginnende lopers maken gedurende 10 weken kennis met alle aspecten van het lopen
 • Het (mede) organiseren van rollatordagen voor ouderen en mindervaliden

De doelgroep van DJA is dus van jong (kinderen) tot oud, ouderen. De leeftijd is van 6 tot en met 85 jaar en misschien zijn er nog wel ouderen lid van onze mooie vereniging. Dus daadwerkelijk van jong tot oud maakt gebruik van de mooie vereniging van DJA en van haar accommodatie.

Nu even over de gemeente Zundert:

 • De gemeente draagt zorg middels de Wmo voor participatie van alle inwoners van Zundert.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, zowel op lichamelijk, geestelijk als psychisch gebied, van jeugdzorg tot ouderenzorg. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning in de vorm van voorzieningen. Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie.
 • De gemeente Zundert wil graag een dementievriendelijke gemeente worden en zijn.
 • In de gemeente Zundert is er een Stichting PRET. De doelstelling van PRET is het versterken van het vrijetijdsaanbod in Zundert en promotie van Zundert.
 • In de gemeente Zundert werken sportcoaches om sporten te stimuleren op alle leeftijdsgroepen, jong en oud. Vitaal en minder vitaal.

In het algemeen is bekend dat sporten:

 • De lichamelijke conditie verbetert
 • De motoriek bij kinderen zich beter ontwikkelt
 • De concentratie bij kinderen die sporten beter is
 • De motoriek bij volwassenen en ouderen onderhoud
 • De botstructuur op peil houdt, waardoor ouderen bij vallen minder kans op fractuur hebben
 • De lichamelijke weerstand verhoogd, wat nu in tijden van Corona, heel belangrijk is
 • Geestelijke ontspanning geeft
 • Zorg draagt voor psychische ontspanning en de psychische gesteldheid verbeterd
 • Sociale contacten onderhoudt
 • Ontstressend werkt en zeker als dat in buitenlucht plaatsvindt
 • Het lichaamsgewicht op peil houdt en overgewicht voorkomt, bij jong en oud
 • Hart- en vaatziekten voorkomt en vermindert
 • Dementie vermindert of het proces van dementie vertraagt
 • Suikerziekte onder controle houdt
 • Zorgt voor verbroedering
 • Zorgt voor zelfvertrouwen

Belangrijk is dat kinderen, volwassenen en ouderen een sport kunnen beoefenen die bij hen past en die zij als prettig ervaren. Hierdoor wordt het sporten volgehouden. Het is belangrijk om de keuzemogelijkheid van atletiek en wandelen binnen Zundert te behouden. Niet iedereen houdt namelijk van voetballen of tennis. 

Sporten bij DJA zorgt er dus (indirect) voor dat:

 • Hart- en vaatziekten verminderd worden, waardoor er minder mensen gebruik hoeven te maken van de Wmo.
 • De motoriek en botstructuur van ouderen onderhoudt en/of verbeterd worden, waardoor er minder mensen gebruik hoeven te maken van de Wmo.
 • Er minder obese kinderen en volwassenen zijn, waardoor er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de gezondheidszorg en minder kinderen en volwassenen tgv hun overgewicht beperkingen en psychische klachten hebben waardoor er minder mensen gebruik hoeven te maken van de Wmo.
 • Mensen met een beperking (G-groep wandelen, DJA maatjes, wandelen met dementerenden, echter ook binnen de reguliere groepen) kunnen sporten waardoor het een dagbesteding vormt en mantelzorgers ontlast waardoor er minder mensen gebruik hoeven maken van de Wmo.
 • Er ontspanning geboden wordt, waardoor er minder psychisch leed is.
 • Dementerende inwoners van Zundert deel kunnen nemen aan gewone activiteiten (participatie) waardoor de gemeente Zundert tot de categorie dementievriendelijke gemeente behoort.
 • Door het aanbieden van diverse activiteiten voor diverse doelgroepen er daardoor participatie van deze doelgroepen aan de maatschappij plaatsvindt.
 • Zowel jong als oud (85+) aan sport kan blijven doen. Dit is een doel van de sportcoach en DJA kan dus gezien worden als een sportcoach.
 • Door het organiseren van diverse activiteiten, zoals wedstrijden en wandeltochten versterkt DJA het vrijetijdsaanbod in Zundert en promoot DJA Zundert. DJA ondersteunt de doelstelling van PRET.
 • Door het deelnemen aan wedstrijden nationaal en internationaal door atleten van DJA promoten deze atleten de gemeente Zundert. DJA ondersteunt daarmee de doelstelling van PRET.
 • Door het deelnemen aan wandeltochten nationaal en internationaal door wandelaars van DJA promoten deze wandelaars de gemeente Zundert. DJA ondersteunt daarmee de doelstelling van PRET.
 • DJA is daarmee een vereniging die zorg draagt voor participatie, voor vermindering van Wmo-ondersteuning, voor ontlasten van mantelzorgers.
 • DJA doet aan PR van de gemeente Zundert en DJA biedt activiteiten aan die een sportcoach niet hoeft te regelen.
 • En DJA maakt het mogelijk dat inwoners laagdrempelig kunnen sporten, waardoor er gezondheidswinst is.

Dit doet DJA er allemaal gratis bij. Hiervoor klopt DJA niet aan bij de gemeente. En dit wordt ook niet door de gemeente geëist van DJA, maar wij weten heel zeker dat de gemeente dit wel een wenselijke bijkomstigheid vindt.

Het uitblijven van een politiek besluit zet een streep door groot onderhoud aan de atletiekaccommodatie. Zonder onderhoud, kan DJA niet voortbestaan en komen genoemde activiteiten te vervallen.

Daarom het verzoek aan alle politieke partijen en aan alle inwoners van Zundert en omgeving: Zet geen streep door DJA. Onderteken de petitie! #geenstreepdoordja

Ina

Deel dit bericht:
WhatsApp

Activiteiten

Bekijk alle activiteiten

Instagram

Facebook