Beste leden van DJA,

Wij nodigen jullie uit om op maandag 8 februari de ALV over het jaar 2020 digitaal bij te wonen via Microsoft Teams. Helaas is dit de enige passende mogelijkheid nu we in een complete lockdown verkeren.

Wil je de vergadering bijwonen dan ontvangen we daar graag een bericht over. Aanmelden per mail aan secretaris@dja-zundert.nl. Je ontvangt op de dag zelf een link waarmee je toegang hebt tot de ALV. Vanaf 20.15 uur zal je worden toegelaten tot de vergadering. De vergadering zal om 20.30 uur aanvangen.

Bijgevoegd de agenda ALV 2021

Het jaarverslag zal ook digitaal worden verstuurd: we hebben ervoor gekozen om dit jaar geen papieren versies uit te geven. Heb je interesse in het verslag dan mag je ook naar bovenstaand mailadres mailen en zal je dit verslag in je inbox ontvangen.

Namens het bestuur,

Anouk Vermeiren
secretaris DJA