Dag allemaal,

We leven nog altijd in bijzondere tijden. Iedere dag worden we geconfronteerd met informatie over het coronavirus. Informatie die niet altijd nieuw is, maar ons wel moet doen beseffen dat het virus nog altijd onder ons is. Dat besef is essentieel in de wijze waarop we binnen DJA omgaan met de richtlijnen: we volgen deze niet omdat we er trots op zijn. We volgen deze omdat ze noodzakelijk zijn. Een oproep aan jullie allemaal is dan ook: de spelregels zijn helder: houd je er aan! DJA op slot is het laatste dat we willen!

Ondanks de beperkende maatregelen zijn er de afgelopen tijd ook mooie momenten geweest. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de geweldige wedstrijden voor onze pupillen, junioren en senioren. Lekker weer, goede opkomst, PR’s en clubrecords die sneuvelden. Alsof het nooit anders is geweest. Onze hartelijke dank gaat uit naar de mensen van de wedstrijdorganisatie (WO) en alle aanwezige vrijwilligers. Jullie zijn goud!

Ander mooi nieuws is dat we nieuwe hulptrainers hebben mogen verwelkomen: Sofie Klein en Benedicte Kimwanga (beiden al jaren jeugdlid) gaan jeugdtrainers bij de trainingen ondersteunen. We zijn hier erg blij mee. Succes meiden!

Ook de zomertrainingen zijn een groot succes gebleken. Steven Van Dievoet (trainer en bestuurslid) heeft dit opgezet en is hierin ondersteund door Lauren Gommers, Sam Schrauwen en Maurice Raats. Kanjers!

Zoals ik in mijn vorige bericht heb beschreven zijn de taken binnen het bestuur goed verdeeld. Taken die altijd leiden tot het nemen van beslissingen. De laatste weken hebben we ons ook gericht op de jeugdtrainers. Er zijn keuzes gemaakt in de verdeling van groepen. Dat ging niet meteen vanzelf; veranderingen zijn soms niet prettig. Desalniettemin zijn we tot goede oplossingen gekomen, waarbij het uitgangspunt: iedereen blijft aan boord (jeugdtrainers en jeugdleden), is behaald. Trots!

In het verlengde van deze keuzes is onze Stephan (Sweep) bezig met het opzetten van een scholingsplan voor al onze jeugdtrainers / hulptrainers. We zijn van mening dat het opleiden van onze jeugdtrainers een boost kan gebruiken. Hoe dit verder vorm gaat krijgen is iets voor in een volgend bericht.

In september gaat het gebeuren. De gemeenteraad gaat zich dan buigen over het renovatievoorstel t.a.v. onze accommodatie (baan). Op woensdag 16 september zal het voorstel in de Ronde-vergadering worden behandeld. Twee weken later -op dinsdag 29 september- volgt tijdens de Raadsvergadering het besluit. We hebben in de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd, informatie aangedragen en zijn nu afhankelijk van de wijsheid van 19 volksvertegenwoordigers. Als voorzitter van de club zal ik op woensdag 16 september gebruikmaken van de mogelijkheid tot inspreken. Hoewel het voorstel staat als een huis, mag ik DJA ook op dat moment vertegenwoordigen en doe dat met groot genoegen. We gaan het samen doen!

Tot besluit nog een aantal korte puntjes. In mijn vorige bericht heb ik geschreven dat Johan Mathijssen spoedig zal stoppen met zijn activiteiten als seniorentrainer. Dat is onjuist. Johan wees me er op en gaf aan dat hij zeker nog tot eind 2021 actief zal zijn. We zijn daar uiteraard erg gelukkig mee! Merci Johan en excuses voor de vergissing..

We hebben een penningmeester gevonden! Of…eigenlijk we hebben Peter Verstraaten (oud-lid en oprichter/eigenaar van https://www.pic2me.nl/)bereid gevonden om onze Manon (Dekkers) te ondersteunen. Daar zijn we uiteraard super blij mee!

En ook de klusploeg (onder leiding van onze Janus) heeft een nieuw lid mogen verwelkomen. Robert Vermeiren (oud-lid en mijn schoonvader) heeft zich aangesloten. Merci Robert!

Zorg goed voor jezelf en let een beetje op de ander. Samen maken we DJA!

Met vriendelijke groet,

Wesley
voorzitter@dja-zundert.nl