Dag allemaal,

Laat ik beginnen met jullie zeer hartelijk te bedanken. Door jullie zijn we de afgelopen maanden goed doorgekomen. Door de beperkingen en richtlijnen die omwille van het coronavirus vanuit de overheid werden opgelegd, kregen we als vereniging te maken met uitzonderlijke situaties. Door jullie flexibiliteit, innovatief handelen en positieve benadering zijn we er zonder al te veel kleerscheuren doorheen gekomen. Merci! 

Uiteraard zijn we ons bewust dat we door het virus ook een zeer gewaardeerd lid hebben verloren: onze Annie van Aert. Moge zij rusten in vrede. 

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De overheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan. De belangrijkste verandering is het loslaten van de regel om 1,5 meter afstand te houden in de sportsector,  het gegeven dat alle trainingsgroepen weer mogen en kunnen trainen en het openen van het clubgebouw. De hygiënerichtlijnen blijven echter van groot belang om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. De richtlijnen die bij DJA gelden zijn gebaseerd op het protocol verantwoorde atletieksport van de atletiekunie https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

De kantine is weer open: hierbij hanteren we een maximum aantal van 15 personen die tegelijkertijd in deze ruimte aanwezig mogen zijn. Een maximum aantal personen geldt ook voor de kleedkamers (max. 5 personen), krachthonk (max. 4 personen) en gebruik van het toilet (alleen). Het is ons verzoek om hier rekening mee te houden en zo nodig anderen erop te wijzen. 

Het bestuur heeft de afgelopen tijd de meeste taken onderling verdeeld. Klik op de volgende link om de taakverdeling in te zien: https://docs.google.com/document/d/1S_GUcb0u6Skk_4Q3VqQNdGOtGSORF3sdThEqtG1c3o4/edit?usp=sharing 

De toekomst van onze vereniging hangt samen met allerlei zaken: een goedgekeurde accommodatie, voldoende competente vrijwilligers / trainers / functionarissen en voldoende inkomsten. Met deze zaken zijn we druk doende. Als de gemeenteraad op 6 en 7 oktober 2020 bijeen komt voor een vergadering, zal het ook gaan over de renovatie van onze accommodatie; dit omvat meer dan alleen de rondebaan (die volledig moet worden gerenoveerd). We hebben in aanloop naar de besluitvorming alle gevraagde informatie gedeeld en houden nauw contact met personen die betrokken zijn met dit besluit. Het is spannend -er hangt veel van af- maar we hebben goede hoop op een positief besluit door de gemeenteraad. Ik zal hier in een nieuw bericht uitvoerend op terug komen. 

Naast de renovatie zijn de helpende handen blijvend nodig. Op dit moment zoeken we personen op verschillende posities binnen onze vereniging: een penningmeester, jeugdtrainer(s), seniorentrainers (opvolging Jan van den Broek en Johan Matthijssen), leden voor de werkgroep. Mocht je interesse hebben in één van de genoemde functies of ken je iemand die het zou willen / kunnen, schroom dan niet en neem contact op met mij of met een ander bestuurslid.

Het financieel gezond houden van onze vereniging heeft altijd onze aandacht. Om die reden zijn we dringend op zoek naar nieuwe sponsoren, nieuwe leden en/of andere vormen van funding. Mocht je ons hierbij kunnen helpen, laat het ons weten. Op dit moment klopt de balans en verwachten we geen grote verschillen in de begroting over 2020. 

Ten slotte nog jullie aandacht voor de geplande onderlinge wedstrijden / clubkampioenschappen. We ondersteunen deze initiatieven van ganse harte en spreken tevens onze hoop uit dat deze in de zomer en najaar kunnen plaatsvinden. Houd onze info-kanalen in de gaten voor exacte data. 

Maak er een fijne zomer van. Geniet van de vakantie. Train lekker door. Zorg goed voor jezelf en let een beetje op de ander.

Met vriendelijke groet,

Wesley

voorzitter@dja-zundert.nl