Hoi allemaal,

Een update vanaf de bestuurstafel.

De voorlaatste fase van de aanzet tot renovatie is ingegaan. Dit houdt in dat er verschillende aannemers hebben ingeschreven om de klus op zich te nemen, de inschrijving ervoor is gesloten en de gunning (keuze wie het gaat worden) nog zal plaatsvinden. We volgen het tijdpad zoals vooraf is opgesteld: medio juni (14 juni als precieze datum) start de klus en gaat DJA voor een periode minimaal drie maanden op slot. Dit kan overigens ook (iets) eerder het geval zijn. Niet later in ieder geval, want dat zal leiden tot vertraging en daarmee oplevering van gerenoveerde accommodatie (begin oktober 2021).

Wat ik probeer te zeggen is: we ontvangen regelmatig berichten waarin de vraag om duidelijkheid van sluiting het onderwerp is. We begrijpen dat het wenselijk om dit te duidelijk uit te spreken. Echter is dat voor ons niet helemaal mogelijk; zodra er een aannemer is geselecteerd zullen we met hen in gesprek gaan. Het eerste onderwerp zal zijn: wanneer starten de werkzaamheden / wanneer gaat de accommodatie dicht? Uitgaande van eerder genoemde data; kom ik bij jullie terug (of jullie trainers) zodra de exacte datum bekend is.

In het verlengde daarvan staan de gemaakte afspraken met AVR. Deze afspraken zijn afgerond en de planning (trainingstijden) mbt het gebruik van hun accommodatie is rond. Het proces er naartoe verdient niet per se de schoonheidsprijs, al zeg ik er wel meteen bij: alle betrokken bestuursleden zetten zich vol overgave in om het proces zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Dat er in sommige gevallen sprake is van een ‘rimpeling in het water’ kan als vervelend worden ervaren, maar zie ik als onvermijdelijk. Blijf ons er op wijzen hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren; we’re all in the same boat.

Op zaterdagavond 29 mei staat onze vrijwilligersavond gepland. Het aanmelden voor deelname aan de (DJA)-quiz is niet langer meer mogelijk. Erg gaaf dat er zich mooie groepjes hebben ingeschreven. Op de dag zelf zal het bestuur ‘lekkers’ afgeven, zodat er tijdens de quiz kan worden gesnoept. Aankomende week zullen we hierover en de werkwijze van de quiz verder met jullie delen; onze secretaris (Anouk Vermeiren) zal hierover een e-mailbericht delen.

Mooi nieuws is ook dat we een nieuwe seniorentrainer hebben gevonden. Jos Nous (ook gymdocent van het Mencia) komt ons trainersgilde versterken. We hebben met Jos de afspraak gemaakt dat hij de woensdagavondgroep van Jan van den Broek zal overnemen. Alle betrokken leden van deze  groep zullen hierover binnenkort verder worden geïnformeerd. Prachtig nieuws, want we waren al geruime tijd op zoek naar een geschikte opvolger van ‘onze’ Jan. Vanzelfsprekend is het een (gezamenlijke) en aanblijvende zoektocht naar nieuwe krachten.

Omdat ons clubgebouw ook wel aandacht vraagt zijn we met de gemeente in gesprek gegaan mbt aanpassingen. Met het ontwerpen van een gewenste situatie en het laten maken van ‘echte’ bouwtekeningen zijn we weer een stapje verder gekomen. Ik zeg er wel direct bij: DJA heeft eigen middelen die we hiervoor beschikbaar kunnen stellen, maar het reikt niet tot de sterren. We zullen om die reden oom keuzes moeten maken; niet alles zal gaan. Maar…en dat is het uitgangspunt: een clubgebouw dat recht doet aan de gerenoveerde accommodatie is hierin ons uitgangspunt. To be continued.

Om meer mogelijk te maken zijn we op zoek naar allerlei manieren van sponsoring. Één manier zou het verkopen van stukje van de oude baan kunnen zijn. Omdat dit behoorlijk arbeidsintensief is, zouden we graag peilen welke behoefte daarin is. We vragen jullie om dit aan te geven d.m.v. het beantwoorden van één vraag. Klik op de link om deze vraag te beantwoorden: verkoop oude baan We verzamelen de reacties en geven hierover binnenkort de uitslag.

Tot besluit een woord van dank aan onze klusploeg. Onder aanvoering van Janus zijn zij iedere vrijdag druk in de weer met uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden aangaande renovatie. Je hebt wellicht al gezien dat een deel van het hekwerk (rondom de baan) is weggehaald. Merci voor al jullie inspanningen mannen!

Namens het bestuur,

Wesley

voorzitter