Beste leden,

Zoals bij de meesten van jullie inmiddels wel bekend is geworden heeft zich gisterenavond een klein drama afgespeeld in de Zundertse politiek. VVD, Dorpsbelangen en Ondernemend Platteland (noem ik hierna ONPL) hebben het debat omtrent de noodzakelijke renovatie van onze accommodatie onmogelijk gemaakt door een amendement (ordevoorstel) in te brengen en met een meerderheid van stemmen (hoofdelijk)…VVD 4, Dorpsbelangen 3 en ONPL 3…dat voorstel aan te nemen. Hiermee hebben zij wederom het besluit over de renovatie van onze accommodatie uitgesteld en onze geliefde club in een benarde situatie gebracht. 

Ik zal in de rest van dit stuk uitleggen hoe de vork in de steel zit, wie er verantwoordelijk is voor de ontstane situatie, wat het bestuur van DJA van plan is te gaan doen en hoe jullie ons hierin kunnen ondersteunen.

Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar? (op hoofdlijnen)

Onze accommodatie is in 2018 voor het laatst gekeurd. Vanuit die keuring werd duidelijk dat de staat van de accommodatie redelijk is, maar dat een renovatie aanstaande is. De uitkomsten van dit keuringsrapport zijn gecommuniceerd met betrokken ambtenaren van de gemeente Zundert. Het toenmalige bestuur van DJA heeft hierop geanticipeerd en in gesprekken met de betrokken ambtenaren allerlei vervolgstappen opgesteld. Er zijn onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd, waarin de feitelijk conditie van de baan en aangrenzende sectoren onder de loep zijn genomen. Uit die onderzoeken is gebleken dat een complete renovatie noodzakelijk is. Het eerste voorstel tot renovatie is in 2019 door de gemeenteraad besproken. Men heeft toen besloten dat eerst het bedrag moest worden opgenomen in de begroting en dat de inhoud en samenstelling van de sportvisie zou worden vastgesteld. Eind 2019 is het wederom besproken en is er budget gereserveerd voor de complete renovatie; het bedrag dat daarvoor nodig is, is toen op de begroting voor 2020 geplaatst.

Begin 2020 zijn er vanuit de gemeente (lees: ambtenaren) verdere stappen gezet om tot een goede aanvraag voor renovatie DJA te komen. Sinds het nieuwe bestuur in mei 2020 is aangetreden is daarin een versnelling gekomen. De betrokken ambtenaren Jack Rijnen en Nikki Slokkers hebben ons op een uitstekende manier begeleid. Met hun samen hebben we een aanvraag geschreven die vervolgens een toetsing moest doorstaan; onze aanvraag is op alle punten goed bevonden. 

Dus… Het benodigde bedrag voor een complete renovatie is door een meerderheid van de gemeenteraad gereserveerd op de begroting van 2020, de aanvraag vanuit DJA voldoet t.a.v. de toetsing op alle punten. De ondersteunende onderzoeken geven aan dat een complete renovatie nodig is, omdat anders de accommodatie in oktober 2021 met zekerheid zal worden afgekeurd. Dat zijn de feiten… Maar zowel de VVD, Dorpsbelangen en ONPL hebben dat gisterenavond naast zich neergelegd. Zij hebben de noodzakelijke renovatie wederom uitgesteld. Zij willen het namelijk als een totale investering (het is geen investering maar onderhoud van een bestaande accommodatie) zien en derhalve eind november 2020 op de agenda laten terugkomen, tijdens het debat over de begroting en meerjaren onderhouds- investeringsplan. 

Wie is verantwoordelijk voor de ontstane situatie?

Daar kan ik kort over zijn. Dat zijn drie politieke partijen uit de Zundertse gemeenteraad: VVD, Dorpsbelangen en ONPL. Vertegenwoordigd in de personen: Floor Vreijsen (VVD), René de Bruijn (Dorpsbelangen) en Ellie Kools (ONPL). Zij zijn verantwoordelijk voor de benarde situatie waarin DJA zich nu bevindt. Zij hebben het debat gegijzeld en DJA op een zijspoor gezet. Alleen zij. Niet wethouder Twan Zopfi, niet de betrokken ambtenaren, niet D66, Lokaal Perspectief, CDA, OPZ… Neen… VVD, Dorpsbelangen en ONPL…En niemand anders.

Het is dus onjuist om de gemeente (in algemene zin) als schuldige aan te wijzen. Sterker nog: de gemeente…ambtelijk vertegenwoordigt door Jack Rijnen en Nikki Slokkers hebben ons (zoals ik eerder schreef) uitstekend ondersteund. De gemeente Zundert treft in deze kwestie dan ook geen enkele blaam.

Wat is het bestuur van DJA van plan te gaan doen?

Actie! We zullen ons laten gelden. We gaan laten zien en laten merken dat onze club er wel degelijk toe doet. Dat DJA al bijna 60 jaar een waardevolle inclusieve vereniging is, die binnen het Zundertse onmisbaar is. Dat de VVD, Dorpsbelangen en ONPL met hun ongegeneerde manier van politiek bedrijven in dit geval tegen de verkeerde vereniging zijn aangelopen. Een vereniging die zich niet zo snel naar de slachtbank laat leiden. Een vereniging die diep geworteld zit in de Zundertse grond en die ook bij stormachtige omstandigheden niet omwaait. #samenvoorDJA

Om dit goed te laten verlopen steken we op korte termijn (en op een digitale wijze) de hoofden bij elkaar om de plannen voor deze acties op te stellen. Ik wil dan ook bij deze vragen om niet op eigen initiatief acties op te zetten; heb er vertrouwen in dat wij dat zullen doen en dat we alle betrokken leden, ouders, partners, scholen, instellingen, inwoners van Zundert hierin mee zullen nemen. Dat er nu op social media individuele uitingen komen tav de ontstane situatie is hartstikke logisch en keur ik goed. Doe dit wel op een respectvolle manier en vanuit de #samenvoorDJA-gedachte.

Hoe kunnen jullie ons hierin ondersteunen?

We gaan jullie op korte termijn benaderen om ons te ondersteunen. #samenvoorDJA. Dat wordt het uitgangspunt. We trekken gezamenlijk op en voeren acties: on- en offline. Nu is de tijd. Nu is het moment. De toekomst van onze vereniging staat op het spel. En samen gaan we ervoor zorgen dat er eind november in de gemeenteraad een meerderheid is ontstaan. Een meerderheid van stemmen in de raad die de renovatie van onze accommodatie ondersteund en daarmee de toekomst van onze club veilig stelt.

Tot besluit… We leven nog steeds in bijzondere tijden. Het Coronavirus is nog altijd onder ons en zoals de laatste berichten ons informeren, zullen de komende weken bepalend zijn voor de weken en maanden daarna. Ik wil jullie dan ook vragen om de richtlijnen die we bij DJA hanteren op te volgen.

Zorg goed voor jezelf en houd rekening met de ander. 

Met strijdbare groet,

Wesley

voorzitter@dja-zundert.nl