Informatie – DJA Zundert

Informatie

Over DJA

De afkorting “av DJA” betekent: atletiek vereniging De Jonge Athleet. De vereniging is op 12 juni 1962 opgericht als specifieke atletiekvereniging.
Doelstelling: het bevorderen en het doen bevorderen van de atletiek en recreatieve sporten in welke verschijningsvorm dan ook.
Sinds 1971 is er ook een recreatiesportafdeling bijgekomen. De vereniging is nog steeds groeiende, zowel kwantitatief als kwalitatief. Er wordt technisch en recreatief getraind, er wordt gelopen, er wordt gewandeld. Op alle leeftijdsniveau’s en op verschillende dagen.

DJA is aangesloten bij de volgende organisaties:

  • AU (Atletiek Unie). Ons verenigingsnummer is 12314
  • ARWB (Atletiek Regio West Brabant). De ARWB is een samenwerkingsverband van 11 atletiekverenigingen en 7 buitengewone leden (stichtingen) in West-Brabant, die allen zijn aangesloten bij de AU. U vindt meer informatie op de website: www.regio12.nl
  • KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland)

Buiten het bestuur heeft DJA nog verschillende commissies te weten:

  • Wedstrijdorganisatie WO (voorheen Technische Commissie)
  • Recordcommissie
  • Recreatiesportcommissie (RSC)
  • Wedstrijdsecretariaat

Vertrouwenscontactpersoon:

Karin van den Broek, Bredaseweg 4, 4881 DE  Zundert. Tel. 06-11167667 .

Wedstrijdsecretariaat uit en thuis:

Pupillen en C/D Junioren: Cilia Mathijssen. Tel. 06-36563694.
Het inschrijven is een verantwoordelijkheid van de atleet zelf.

Contactpersoon EHBO:

Nikki Kraussen: n.kraussen@gmail.com

Ledenadministratie:

De ledenadministratie wordt verzorgd door Sonja van Ostaijen-van Hoof, Stuivezandseweg 1a, 4882 NG Klein Zundert, tel. 076-5971447. Aanmelden nieuwe leden: via het inschrijfformulier. Afmelden: uitsluitend schriftelijk bij Sonja van Ostaijen vóór 1 november voorafgaande aan het jaar met ingang waarvan de opzegging moet ingaan. Bij te late opzegging moet DJA het volledige bondsgeld voor het eerstvolgende kalenderjaar aan de AU betalen. Let op: DJA zal dit bedrag bij te late opzegging volledig in rekening brengen. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.

Wij willen graag belangstelling tonen bij speciale gelegenheden zoals jubilea, huwelijk, geboorte en ook droevige omstandigheden. Dit kan echter alleen als wij hiervan een berichtje ontvangen.
Dit kan via de trainer, recreatieleidster of aan Annie van Oijen, Griendweg 14, 4885 AE Achtmaal, tel. 076-5985700

Jeugdcoördinatie:

Stephan Sweep, kerkakkerstraat 29, 4891AE Rijsbergen, tel 06-46569596

Jurycoördinatie (JuCo):

De jurycoördinatie is in handen van Anja de Koning, tel. 076-5976317.

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet 2014:

Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen

Statuten 1997:

Klik hier voor de statuten

Activiteiten

Bekijk alle activiteiten

Instagram

Facebook