Recreant – lopers

Naast de wedstrijdtrainingen kan men binnen onze vereniging ook op diverse manieren aan recreatiesport doen, o.a. trimmen of joggen. Of zoals wij gewoon zeggen: lopen in eigen tempo. Iedereen die een beetje sportief is kan aan deze vorm van recreatiesport meedoen. Onder deskundige begeleiding, waarbij gezelligheid voorop staat, kun je toch een lekker “endje weglopen”, zowel met mannen als met vrouwen. De leeftijd loopt uiteen van ± 25 jaar tot ruim 60 jaar. Er wordt een gezamenlijke warming-up en cooling-down gedaan om verantwoord bezig te zijn.

Op donderdagavond wordt er op de accommodatie getraind (van 19:30 tot 21:00 uur). Op dinsdagavond zijn we ’s winters op de weg te vinden (van 19:15 tot 20:15 uur), en ’s zomers in het bos (in de Krochten, van 19:15 tot 20:45).

Regelmatig wordt er door diverse recreanten deelgenomen aan trimloopwedstrijden, zoals de Van Goghloop in Zundert, de Bavoloop in Rijsbergen en de Stratenloop in Hoogstraten. In de winter wordt er aan crossen deelgenomen. Het ontspannende aspect blijft wel voorop staan!

Trainer: Jeanne van den Berg

Recreant – lopers overdag

Als je overdag in de gelegenheid bent kun je op dinsdag- en/of donderdagochtend aan je hardloop conditie werken.

We trainen met onze trainingsgroep (met de naam DiDo-ochtend) op dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 10.15 op de accommodatie van DJA aan de Akkermolenweg.
Op donderdagochtend trainen we in het bos (Pannenhoef). Ook dan starten we om 9:00 uur vanaf de parkeerplaats in de Pannenhoef (aan de Sprundelseweg). Ook deze training duurt ongeveer 1 uur.
Onze groep bestaat momenteel uit ongeveer 12 mensen. Sommigen trainen alleen op de baan, anderen weer alleen in het bos. Uiteraard ben je ook welkom op beide dagen.

Doelgroep: iedereen die overdag tijd heeft en door middel van gezellig samen lopen zijn of haar conditie wil verbeteren. Fit blijven staat centraal.

Trainer: Johan Mathijssen, tel. 06-24562742

Recreanten / gymmers

Deze afdeling bestaat uit een aantal groepen. Er wordt niet zozeer gelopen, maar er wordt op een gezonde manier aan de conditie gewerkt. Dit middels allerlei oefeningen, balspellen, tikspellen, conditiecircuits, etc. Er worden geen toestellen gebruikt en men kan alles lekker op eigen tempo doen onder goede begeleiding.

De recreantenafdeling bestaat uit een aantal groepen die zowel binnen als buiten aan hun conditie werken met mannen en vrouwen gezamenlijk.

Er wordt momenteel met drie groepen “getraind”. Zie je het wel zitten om op een zeer ontspannende, gezellige manier aan je conditie te werken, dan kan dat op maandagavond (19:00 tot 20:00 uur), woensdagochtend (09:00 tot 10:00) en woensdagavond 19:45 tot 20:45).

Je bent niet verplicht om steeds op dezelfde avond of ochtend te komen. Je mag in meerdere groepen komen, of eens switchen van groep.

Op maandagavond zijn we te vinden in de gymzaal van Mencia Sandrode aan de Verlengde Hofdreef.

Op woensdagavond op de DJA accommodatie en op woensdagochtend in sporthal “Onder de Mast”.

Voor meer informatie kun je terecht bij één van de volgende begeleid(st)ers:

Maandagavond: Corry Franken, tel. 076-5976682

Woensdagochtend: José Lambregts-Ooms, tel. 076-5973153

Woensdagavond: Jeanne Braspennincx, tel. 076-5975408

en Jan van den Broek, tel. 076-5974837