Hoi allemaal,

Het nieuwe jaar is al weer even onderweg en de lockdown nog altijd een feit. En hoewel ik me de emotie, frustratie en verveling goed kan voorstellen, blijft zo dat we er allemaal mee te maken hebben: we’re all in the same boat. Ik blijf dus positief en kijk graag met jullie allen naar wat er voor DJA in 2021 staat te gebeuren.

Allereerst heel kort terug naar de ALV van afgelopen 8 februari. Een bijzondere (digitale) vergadering met ondanks datzelfde digitale toch een mooie aanwezigheid van betrokken leden: merci daarvoor! We hebben tijdens de vergadering de leden van de wedstrijdorganisatie uitgeroepen tot lid van verdienste. We hebben samen Jan van den Broek tot erelid gekroond. We hebben bepaald dat de contributie voor 2021 gelijk blijft aan vorig jaar, maar dat we voor 2022 een stijging aankondigen. Ook hebben we met elkaar gesproken over de aankomende renovatie. De notulen van deze vergadering zullen binnenkort beschikbaar komen. Onze secretaris zal jullie hierover berichten.

Hoewel we dus in een soort ‘Groundhog Day-achtige’ tijd verkeren, staan veel mensen binnen onze club alles behalve stil. De wedstrijdorganisatie heeft de ambitie om -voordat we dichtgaan in juni-, nog twee competitiewedstrijden (in april en mei) te organiseren. Laten we hopen dat die een doorgang kunnen hebben. Want sporten is heerlijk, maar zonder competitie een stuk minder boeiend. Onze RSC heeft weer prachtige wandeltochten op het oog; jammer genoeg komt de eerste tocht (de lentetocht) door de huidige maatregelen te vervallen. Wat gunnen we het deze kanjers zo dat in ieder geval de zomertocht wel kan doorgaan! Onze werkmannen van de klusploeg houden ondertussen onze accommodatie op orde en onze trainers motiveren hun atleten om toch vooral in ‘vorm’ te blijven.

Ook de aankomende renovatie is volop in beweging. Een speciaal daarvoor ingerichte commissie met leden van DJA, ambtenaar gemeente Zundert en ingenieur vanuit ingenieursbureau Newae zijn met elkaar in gesprek om de voorbereidingen ervan te realiseren. Er is een maandelijks overleg, mailtjes tussendoor en op 5 maart staat een nieuw overleg gepland: de ontwerpfase zou dan mogelijk kunnen worden afgerond. Het is gezien de tijdlijn de verwachting dat er halverwege juni een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de renovatie. Wat dit betekent voor het kunnen trainen / bewegen en allerhande zaken die erbij komen kijken, daar informeren we jullie allen binnenkort over.

Zorg goed voor jezelf. Houd jezelf in beweging.

Blijf lid van de club!

Namens het bestuur,

Wesley

voorzitter@dja-zundert.nl