Hoi allemaal,

De renovatie is nu zo’n twee weken onderweg en DJA ziet er uit als een verlaten oord: de baan en middenterrein hebben plaatsgemaakt voor zand en kiezelstenen. Het is maar goed dat dit ook zo hoort te zijn: eerst afbreken om het daarna zo goed als nieuw op te bouwen. Als we de tijdlijn blijven volgen zoals we dat nu doen, dan opent DJA eind september haar deuren weer.

De baan en het middenterrein worden als nieuw. Dat geldt helaas niet voor ons clubgebouw. In eerdere berichten heb ik geschreven dat we hierin ook een ferme slag willen slaan. En dat kan ook. Alleen op dit moment niet zoals we het graag zouden willen. In een goed gesprek met de betrokken ambtenaar (gebouwenbeheer) is gebleken dat we onze wensen wat dienen bij te stellen. Het aanbouwen mag, maar is gezien allerlei redenen dit kalenderjaar niet realistisch; dat zetten we op onze agenda van 2022. Er is binnenin het clubgebouw wel van alles mogelijk. En dat gaan we dan ook doen. Wat en hoe we dit gaan aanpakken zal binnenkort gedetailleerder worden gedeeld.

Helpende handjes en een gevulde portemonnee zijn bij een opknapbeurt als deze onmisbaar. Om aan het laatste te voldoen zijn er inmiddels meerdere sponsoracties gestart (ook veel gedeeld op onze social-media-kanalen). Een recent gestarte actie is de verkoop van stukjes van de oude baan: limited editions en eenmalig. We bieden 3 soorten aan.

Neem een kijkje op deze pagina’s: reageer op de advertentie of geef mij een bericht

  1. Pronkstukken
  2. A4-formaat
  3. A5-formaat

Het trainen bij onze vrienden van AVR verloopt volgens de laatste berichten goed. We begrijpen dat het een extra inspanning vraagt van zowel leden, trainers als ouders; AVR ligt immers niet bij de deur. We hopen met deze constructie te hebben voldaan aan de wens om gedurende de sluiting van DJA toch in groepsverband -zeker nu de maatregelen mbt het coronavirus wederom worden versoepeld- te kunnen blijven trainen. Mocht er hieromtrent iets spelen; neem gerust contact met mij of een ander bestuurslid op.

Op 1 juli treedt er een nieuwe wet in werking: de WBTR. Deze wet heeft met name betrekking op de aansprakelijkheid van huidige (verenigings)besturen. We hebben onze huidige statuten door Van Gogh-notarissen laten toetsen; deze zijn op orde. Aanpassingen zijn omwille van de WBTR niet nodig. Ik bedank de notaris voor dit gedane werk; fijn dat we ook hier op orde zijn.

Tot snel weer.

Sportieve groet,

Wesley

voorzitter